Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) dilinden dualar

 1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) temiz ve pak dilinden dualar - Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) dilinden dualar

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) temiz ve pak dilinden dualar
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Allah'ım!

  Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından muhafaza buyur. (Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Allah'ım!

  Cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım, kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

  Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım! Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım!
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç.

  Allah'ım! Tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan Sana sığınırım. (Buhari, 7/161; Müslim, 4/2078)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Belânın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten Sana sığınırım. (Buhari, 7/155; Müslim, 4/2080; Resulullah (sav) bu lâfızlarla sığınırdı)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, hayatım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün serlerden uzak kıl. (Müslim, 4/2087)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım! Senden hidayet ve istikamet isterim. (Müslim 4/2090)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve Seni gazaplandıran her şeyden Sana sığınırım. (Müslim, 4/2097)

  Allah'ım!
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, 4/2085)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Senin rahmetini umarım, beni göz kirpimi bir an ve nefsimle baş başa bırakma, bütün işlerimi salih kıl, senden başka ilâh yoktur. (Ebu Davud 4/324- Ahmed b. Hanbel 5/42)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Ben senin kulunum, babam ve annem de senin kullarındır.

  Benim perçemim senin elinde, benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm âdildir. Zâtını isimlendirdiğin o Sana has bütün isimlerle Senden isterim; kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle Senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, Zât'ın için seçtiğin bütün isimlerle Sana yalvarırım.

  Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap.

  (Ahmed bin Hanbel 1/391, 452; Hâkim, 1/509)  Ey kalblere tasarruf eden Allah'ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye yönelt. (Müslim; 4/2045)  Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl-(Tirmizi, 5/238; Ahmed b. Hanbel, 4/182; Hâkim, 1/525, 528 Ümmü Seleme'nin (r.a.) rivayetine göre, Resulullah'ın (s.a.v.) en fazla yaptığı dua budur).
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Senin Nebin Muhammed'in (s.a.v.) Senden istediği hayırdan ben de isterim. Nebin Muhammed'in (s.a.v.) istiaze ettiği serden Sana sığınırız.

  Yardım istenecek Sen'sin, dilekler Sana sunulur. Allah'dan (c.c.) başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. (Tirmizi, 5/537; İbnMace, 2/1264)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden Sana sığınırım. (Ebu Davud, 2/92; Tirmizi 5/523; Ne-sei: 8/271)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Şüphesiz ki Sen affedensin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizi, 5/534, bkz: Sahihu Tirmizi, 3/170)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Hatalarımı, bilgisizliğimi, isimdeki taşkınlığımı ve Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, bende mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. (Buhari, Maal Feth: U/196)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. (Müslim, 4/2073; 2078)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. (Hâkim, 1/542, Sahihu Cami, 1/396)
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Allah'ım!

  Günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. (Ahmed b. Hanbel, 4/63; 5/375)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından Sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten Sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten Sana sığınırım. (Ebu Davud, 2/92; Nesei, i/1125)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten Sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan Sana sığınırım. (Hakim ve Beyhaki, Bkz. Sahihu Cami 1/406).
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Huşu duymayan kalpten,

  Kabul edilmeyen duadan,

  Doymayan nefisten,

  Ve yararsız ilimden Sana sığınırım.

  Bu dört durumdan Sana sığınırım. (Tirmizi, 5/519; Ebu Davud, 2/92; Sahihu Cami 1/410; Sahihu Nesei, 3/1113).
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Senden cennet isterim, Beni cehennemden korumanı isterim. (Tirmizi, 4/700; İbn Mace; 2/1453; Nesei, bkz. Sahihu Tirmizi 2/319; Sahihu Nesei 3/1121; Lâfzı şöyledir: "Kim Allah'tan {c.c.) üç kez cenneti isterse, cennet şöyle der: Allah'ım! Onu cennete sok. Kim üç kez cehennemden korunmayı dilerse cehennem: Allah'ım! Onu cehennemden koru der")
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Bilerek şirk koşmaktan Sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan Senden mağfiret dilerim. (Ah-^' med b. Hanbel, 4/403)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. (İbn Mace, l/298'de tahric etti. Bkz. Sahihu İbni Mace 1/152)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Ey Vâhid, Ehad ve Samed olan! Doğurmayan ve doğurul-tnayan! Hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım! Senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki, Gafur ve Rahim olan Sensin. (Nesei, 3/52; Ahmed bin Hanbel, 4/338)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Beni Senin sevginle,

  Ve sevgisi Senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır.
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı, Senin sevdiğin yolda, benim için kuvvet kıl.
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi, Senin sevdiğin yöne yönelt. (Tirmizi, 5/523)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi!

  Ey İsrafil'in Rabbi!

  Cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından

  Sana sığınırım. (Nesei, 8/278; Sahihu Nesei, 3/1121)
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Beni kolay bir hesap ile hesaba çek. (Ahmed b. Hanbel 6/48) Hz. Âişe (r.a.) dedi ki: "Ey Allah'ın nebisi! Kolay hesap nedir?" diye sordum. Buyurdu ki: "Allah'ın, kişinin amel defterine bakması ve onun günahlarından vazgeçmesidir. Çünkü o gün, kimin hesabı ince elenip sık dokunursa, o helak olmuştur ey Âişe!"
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Seni zikretmemiz, Sana şükretmemiz, Sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. (Hâkim. 1/499;
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Muaz'a (r.a.), bu duayı bütün namazların sonunda okumasını tavsiye etmiştir).
  ------------------------------------------------------------------------------------------


  Allah'ım!

  Borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten Sana sığınırım. (Nesei, 8/265; Bkz: Sahihu Nesei 3/1113)
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Allah'ım!

  Beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım!

  Beni o günah ve hatalardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Allah'ım!

  Beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. (Nesei, 1/198, 199; Tirmizi, 5/551; Sahihu Süneni Nesei 1/86)
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Yazar: Selim Gündüzalp
  ------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  .Muhammed - 01.08.2011 - 02:54
 2. Allah raZI olsun

   

   

  karakaya_26 - 01.08.2011 - 07:42
 3. Allah u teala sizlerden´de Razi olsun.

   

   

  .Muhammed - 05.08.2011 - 17:17
 4. çoq saolll
  ALLAH hepimizi affeder inş.

   

   

  merve19 - 05.08.2011 - 17:27
 5. insallah

   

   

  .Muhammed - 05.08.2011 - 17:39
 6. Ellerin var olsun arkadaşım....Allah razı olsun...min kere...Teşekkürler paylaşım için..

   

   

  N.N. - 05.08.2011 - 18:59Benzer Konular

 1. Peygamberimizin Dilinden Nazar Duasi
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 23.10.2012, 09:42
 2. Peygamberimizin Dilinden Hikmetli Öyküler - M. Sinan Adalı
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 15.09.2011, 14:29
 3. Peygamberimizin Dilinden Dualar
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 22.06.2010, 09:00
 4. Peygamberimizin Dilinden Sevgi Tavsiyeleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.12.2009, 11:04
 5. yakınlarının dilinden peygamberimizin ahlakı
  Konuyu Açan: GÜLSiMA, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 15.01.2009, 08:33

copyright

Soru Cevap