En Güzel Dualar Ve Anlamları

 1. Dualar ve anlamları - Güzel Dua Örnekleri -
  dua örnekleri  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA
  "Subhânallâhil Aziym!"
  MANASI:
  "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"  BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA
  Bismillâhi evvelehü ve âhirehü
  MANASI:
  Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla.  BU DUA KORKULARI GİDERİR
  "Hasbinallahü ve ni'melvekîl."
  MANASI:
  "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."  SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA
  Subhânallâhi ve bihamdihî.
  MANASI:
  Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.  KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN
  "Hasbünallâhü ve ni'mel vekil."
  MANASI:
  "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
  KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA
  Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.
  MANASI:
  Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.  MUSİBETLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUA
  Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh".
  MA'NASI:
  "Allah Teâlâ'nın dilediği olur. Kuvvet ancak Allah'ındır.  ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA
  Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü.
  MANASI:
  Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.  ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
  "Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym."
  MA'NASI:
  "Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım."  NAZARIN ZARAR VERMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA
  "Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu."
  MA'NASI:
  "Allâh'ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."  YATARKEN OKUNACAK DUA
  "Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü."
  MANASI:
  "Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle
  uyanırım."
  YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA
  "Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî."
  MANASI:
  "Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna
  içir."  ALLAH'IN SEVDİĞİ İKİ KELİME
  Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym.
  MANASI:
  Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı
  tesbih ederim.  BANYODAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA

  Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke.
  MA'NASI:
  Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını,
  bağışlamanı isterim.
  YENİ BİR İŞE TEŞEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI
  "Allâhümme hırlî vahterlî."
  MA'NASI:
  "Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için
  hayırlı olanını seç,
  en hayırlısını nasîb eyle."  AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
  "Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî."
  MA'NASI:
  "Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor,
  O'nun
  yüce himâyesine bırakıyorum."  ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA
  "Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke."
  MA'NASI:
  "Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ
  vermesini dilerim."  KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI
  "Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm."
  MA'NASI:
  "Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
  sana sığınırım."  GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA
  Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn.
  MA'NASI:
  Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
  ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum..  AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA
  Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.
  MANASI:
  Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin
  gibi, ahlâkımı da güzelleştir.  ÖFKE İÇİN OKUNACAK BİR DİĞER DUA
  "Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan."
  MA'NASI:
  "Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni
  şeytanın şerrinden koru."  YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA
  "Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn."
  MANASI:
  "O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi,
  içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı."  HASTAYA OKUNACAK DUA
  "Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin.
  MA'NASI:
  "Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
  eder
  ve senin rızan için namaza yürür."  İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
  "Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim."
  MA'NASI:
  "Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz.
  Onların
  şerlerinden sana sığınıyoruz."
  HASTAYA KARŞI OKUNACAK BİR DİĞER DUA
  "Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin."
  MA'NASI:
  "Allah'ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
  eder
  ve senin rızan için namaza yürür."
  TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA
  "Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî."
  MA'NASI:
  "Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı
  bütün kötülüklerden,
  koruması için Allah'a emânet ederim."  TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis"
  MANASI:
  "Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü
  şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım."  SIKINTILARI GİDEREN DUA
  "Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"
  MANASI:
  "Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam."
  demektir.
  Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir."
  TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA
  Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî.
  MANASI:
  Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren
  şeyleri gideren
  ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.  BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA
  Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
  mimmen haleka tafdîlâ.
  MANASI:
  Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir
  çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun.  SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA
  Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve
  hüve alâ külli şey'in kadir.
  MANASI:
  Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye
  kâdirdir. Gücü herşeye yeter.  DÜNYA VE AHİRET SIKINTISINI GİDEREN DUA
  "Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
  Rabbül'arşıl'azîm."
  MA'NASI:
  Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur.
  O'na güvendim,
  O'na dayandım. O, arşın sahibidir."  ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA
  "Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne
  izâ şi'te sehlâ."
  MA'NASI:
  "Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen,
  dilediğin zaman,
  zor olan şeyi kolay kılarsın."
  GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA
  "Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"
  MA'NASI:
  "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve
  güzel oldu.
  Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."  YEMEĞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
  "Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!"
  MANASI:
  "Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi
  cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle
  yemeğimi yemeye başlıyorum."  BANYOYA GİRERKEN OKUNACAK DUA
  Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr.
  MANASI:
  Allah'ın ismiyle. Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem
  ateşinden sana sığınırım  HZ. FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA
  Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve
  lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
  MANASI:
  "Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim.
  Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz
  kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma."  YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
  "Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ.
  Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"
  MA'NASI:
  "EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize
  doğruluk ver,bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla." "Rabbim, göğsümü aç, ve
  işimi kolaylaştır."  GECELERİ KORKAN KİMSE BU DUAYI OKUMALI
  "E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri
  ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn."
  MA'NASI:
  Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların
  vesvese ve aldatışlarından
  ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine
  sığınırım."  BİR DARLIĞA BİR SIKINTIYA DÜŞEN BU DUAYI OKUMALI
  "Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
  billâhil'Aliyyil'Azıym."
  MA'NASI:
  "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla. Çok yüce ve
  çok büyük Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım
  dilemekten başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim


  NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
  "Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ hasade,ve min şerri külli ziy aynin."
  MA'NASI:
  "Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin,
  hased edenin hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü her göz sahibinin şerrinden korusun."  ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA
  "Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."
  MANASI:
  "Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur.
  Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin
  Rabbi (sahibi)dir."  NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA
  Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve lâ havle ve lâ
  kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym.
  MANASI:
  Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur.Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek)yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ındır.
  BİR ŞEYİNİ KAYBEDEN BİR ZARARA UĞRAYAN OKUMALI
  "Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun"
  MA'NASI:
  "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu
  edenlerdeniz.(O'nun rızasını istiyoruz. O'nun hükmüne razıyız. Tek emelimiz Allahımızın rızasına ermektir).

   

   

  Leyl-i Lal - 30.10.2009 - 12:22
 2. Başarı Duası  Allahümme rabbizitni ilmen ve fehmen ve imanen
  anlamı:Allahım zihnimi aç, ilmimi artır ,fehmimi aç, imanımı genişlet ....

  sınava girecek olanlar için küçük bir dua
  21 adet kuru üzüme besmele ile her bir tanesine fatihayı okuyorsunuz.sınav öncesi aç karna o taneleri yiyoruz. allah a dua ediyoruz inşallah başarılı oluyoruz.birde ashabı keyf in isimlerini bir kağıda yazıp üzerimizde girersek sınava önce allahın izniyle bildiğiniz tüm bilgiler aklımızda canlanır İnşallah..

  Ayrıca Ya Fettah ve Ya Mukaddim Esma-i Şerif'leri Ebced değerleri kadar okumanızı tavsiye ederim sınavdan önce. Başarılar.
  --------------------
  İmtihana (Sınava girerken şu dua okunurisra suresi;80)
  رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
  “Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”
  ANLAMI:”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım sdici bir kuvvet ihsan eyle.”

  Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
  “Rabb’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”

  ANLAMI:”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”


  Sınav Başlayınca da şu dua okunur:


  ياَحَيُّ ياَقَيّوُمُ بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ
  "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

  ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

   

   

  Leyl-i Lal - 30.10.2009 - 12:24
 3. allahım sizin gibileri korusun AMİN...

   

   

  LoWeLebiS - 15.11.2009 - 17:55
 4. "Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."

   

   

  berfinay - 23.11.2009 - 14:31
 5. saol

   

   

  karakaya26 - 11.02.2011 - 19:10
 6. Allah duallarını kabul etsin canım...Teşekkürler...

   

   

  N.N. - 26.02.2011 - 18:08
 7. verdiğiniz bilgiler için teşekkürler allah razı olsun


  herkese byyyyyy

   

   

  mutlu_59 - 11.03.2011 - 19:37
 8. Leyl-i Lal;

  razı olsun gülüm
  Ne muradın varsa nasip etsin, ellerin dert görmesin...
  Bakan gözlerin nur içinde aydınlansın...
  Teşekkürler...

   

   

  Dilara66-Gülümcan - 11.03.2011 - 23:35
 9. İmtihanda Başarı duası - Başarı Duaları - Rabbi Yessir Duası - Etkili Başarı Duası  imtihana (Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

  رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

  “Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

  ANLAMI:”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım sdici bir kuvvet ihsan eyle.”

  Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

  “Rabb’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”

  ANLAMI:”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

  Sınav Başlayınca da şu dua okunur:

  ياَحَيُّ ياَقَيّوُمُ بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

  "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike
  esteğisû."

  ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

  ------------

  Başlanan İşin Kolay Olması İçin

  Bir işe başlarken, bunun kolay ve hayırlı olması için devamlı şu dua edilmelidir:

  “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”
  Ey Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırlı bir sonuca erdir.

   

   

  Leyl-i Lal - 30.04.2011 - 13:40Benzer Konular

 1. Kürtçe Güzel Sözler ve Anlamları
  Konuyu Açan: Lady_rap, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 29.01.2012, 01:48
 2. İtalyanca Güzel Sözler Ve Anlamları
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.06.2010, 19:40
 3. İtalyanca Güzel Sözler Ve Anlamları
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.06.2009, 15:42
 4. Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri ve güzel anlamları
  Konuyu Açan: YoRGun-ŞaiR, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 01.01.2009, 17:43
 5. Bazı Dualar ve anlamları
  Konuyu Açan: elma kurdu, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 28.12.2007, 17:33

copyright

Soru Cevap