Dua Defteri

 1. “Benimdir” diye bildiklerim Senindir
  Beni bende olanlara bende etme

  “Ben” diye bildiğim de Senin emrindir
  Beni bende bırakıp Senden etme

  Rabbim, yüzümü Sana döndüm

  Gönlümü de Sana çevir

  Rabbim, bir Seni bir bildim

  Sevdalarımı Sende bitir

   

   

  Grace - 29.12.2009 - 02:18
 2. Duamız kabul olsun İnşaALLH
  "Allah seni toplasın!"
  Eskiler böyle dua ederlermiş hep,Gülümseme
  Ne güzel bir duadır bu ya Rabbi çağa karşı!
  Allah seni toplasın!
  Gözünü..Kulağını..Aklını..Yüreğini..Hayalini..
  Toplasın ağyardan..Sana "el" olan sınırlardan.
  " Allah seni toplasın"
  Toplanmazsan dağılacaksın çünkü..
  Dağılınca da dağıtacaksın!
  İşte toplumlardaki kargaşaların sebebi hep bu "dağınıklık" Her parçamız bir yerdeyken ne kendimiziz ne de kendimizdeyiz. Üstelik "biz"i bitirdiğimiz gibi "gayrımızı" da bitirmekteyiz..
  İşin esası Tevhid anlayana..!!
  Topla bizi ya Rabbiiii...!
  Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, aklımızı, hayalimizi, topla yüreklerimizi ne oluur..!! Vakittir dua olsun çağa karşı, hala diri kalan bir yürek yarımızdan..muhabbet..

   

   

  Leyl-i Lal - 01.01.2010 - 17:09
 3. Bir çocuk büyütelim..... Bir aç doyuralım......

  Bir sevgi besleyelim...

  Bir kitap okuyalım....

  Bir DUA edelim; Yürekten...Aminler arasında.....

  Bir DUA... Sonra;

  Yalvaralım o mühür sahibine.... Ve O'dan yardım
  isteyelim....Bir selam verelim....

  Bir Salavat getirelim...

  Bir gönül rızası alalım....

  Ve ne yaparsak ALLAH, için yapalım... Bir gül yetiştirelim... Bir gece olalım

  Bir mecun çağıralım bir Bilal olalım....

  Ve gögsümüzde taş yeşertelim.... Bir sümeyye olalım

  Müslüman olduğumuzu UNUTMAYALIM!!!!!!! Müslümanlığı, kimliklerle sınırlamayalım....

  VE GÜL'E ONUN KOKUSUNU VEREN RAB'BE BİRAZ
  DAHA YAKLAŞALIM.....

  Evet dostum...

  Artık sıra sende...

  Ne yaparsan yap;

  ALLAH için olsun...

  ALLAH için...

  ALLAH için....

  ALLAH -U Teala tüm dualarımızı kabul etsin.

  Alinti//

   

   

  Leyl-i Lal - 04.01.2010 - 03:39
 4. Rüzgarın şiddetiyle bir o yana bir bu yana savrulan yaprak misali bu yüreğim çok yorgun,
  El ver ne olur Senin yönünde ilerlet beni..
  Bende irade kalmadı..
  Yolunu kaybetmiş ruh misali körlüğümle yaşıyorum..
  Gözüm ol, Sana ayna et beni..
  Eller bilmez, yüreğim yaralı, hep kanıyor,
  Halimi gören dostlar bile kınıyor,
  Sen ki avuçlarımdaki gözyaşlarına bile ehemmiyet verirsin..
  Haklı et beni ne olur, hakkımı Sen savun..
  Kolla ki Senin baharında açıp Senin hazanında sararayım..
  Yazında yanıp ayazında üşüyeyim..
  Dalımdan kopup da yoluna düşeyim..

   

   

  Leyl-i Lal - 06.01.2010 - 01:44
 5. Rabbim

  bir insanı koy kalbime ama o insan seninde sevdiğin bir insan olsun.

  Ve beni öyle bir insana sevdir ki o insanın kalbinde sen olasın.

  Ki ben o insanın kalbinde seni bulayım.

  Beni öyle bir insanla buluştur ki benden önce onunla buluşmuş olan sen olasın.

  Onunla elele tutuştuğumda ikimizin elinin üstünde senin elin olsun.

  Bana öyle gözler göster ki ben o gözlerden sana bakayım.

  Bana öyle bir sevgili ver ki bakışı cennete açılan iki pencere olsun.

  Onunla öyle bir yolda yürüyelim ki klauzumuz sen olasın Ey Rabbim.

  Öyle bir sevgili ver ki bana

  Ona sarıldığımda kainat bize bakıp birbirine sarılsın.

  Bize öyle bir sevgili ver ki Rabbim

  sevgimizden Muhammed sevilsin.

  Amin...

   

   

  HaNıM aGa - 08.01.2010 - 01:42
 6. FETTAH

  Hayır kapılarını hikmetle açan, her türlü müşkülü gideren ve kolaylaştıran, hüküm veren…

  Ey gökleri ve yeri yaradan Allah’ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin.

  Fettah olan isminle yakarıyorum Sana; Sen hüküm verenlerin en güzelisin.

  Bize haksızlık yapanları alçalt Allah’ım!

  Haklılarımızı yücelt!

  Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!

  Fettah isminle yakarıyorum Sana; bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç!

  Düğümlenen işlerimizi çöz Allah’ım.

  Hakkı görmemiz ve Seni bulmamız için, kalbimizi ve gözümüzü aç Allah’ım!

  Fettah isminle yakarıyorum Sana Allah’ım!

  Sen ki; gönülleri de fethedensin.

  Mübarek bir fetih ver bize!

  Zor olan işlerimizi kolaylaştır Allah’ım!

  Dünyamızı ve ahretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır.

  Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma!

  Eğer unutursak Allah’ım, eğer gaflete düşersek merhametini ve affını esirgeme bizden!

  Senden gayrı Hâkim yoktur Allah’ım.

  Hükümlerinin ruhumuzda neşv-ü neva bulmasını nasip et.

  Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden “işittik ve itaat ettik” sesi yükselsin!

  Ezeli ve edebi ilminle indirdiğin mübarek Kuran’ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kâinatta.

  Fettah isminle yakarıyorum Sana Allah’ım!

  Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç!

  Bize ferahlık ver!

  Gaybın anahtarı Senin kapındadır Allah’ım.

  Sen gizli ve açık olan her şayi bilirsin.

  Gizli ve açık yaptığımız günahlarımızı affet Allah’ım!

  Bize bağışlanma kapılarını aç!

  Senin bize ihsan ettiğin gibi, bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et!

  Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat!

  İyiliğe aç Allah’ım.

  Hayrın anahtarlarını ver elimize!

  Allah’ım! Fettah isminle yalvarıyorum Sana,

  Sen ki yegâne hüküm verensin, bizi hükmüne razı olan kullarından kıl!

  Emrine ram olan kullarından eyle bizi.

  Allah’ım! Fettah isminin tecellisini göster bize;

  Bağışlanma kapılarını aç!

  Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin.

  Bağışlanma kapılarını aç ki;

  İşlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak Sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin.

  Kusurlarımızı ört Allah’ım!

  Senden başka Hakem yoktur Allah’ım!

  Sen ki bize Hak ile batılı ayıran kitabı indirdin.

  Kitabına ram olan kullarından eyle bizi Allah’ım!

  Musa’nın (as) diliyle yalvarıyorum sana Allah’ım!

  “Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver! Ve işimi bana kolaylaştır! Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar”

  Akşamın kızıllığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çavir Allah’ım!

  Yorgun düşen yüreklerimize, yosun tutan yüreklerimize baharı getir!

  Fettah isminle dua ediyorum Sana Allah’ım!

  Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı.

  Ey; yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah’ım!

  Davetine, razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi!

  Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize!

  Fettah isminle yalvarıyorum Sana Allah’ım!

  Her müşkülümüzü sen aç!

  Darlıktan bizi kurtar!

  Kalplerimizin kilitlerini aç!

  İlmin kapılarını bize aç!

  İlham kapılarını bize aç!

  Hayrın kapılarını bize aç!

  Helal rızık kapılarını bize aç!

  Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi!

  Meleklerinin kanatları yüreğimize değsin!

  Ya Fettah! Ya Fettah! Ya Fettah!

  Bereket kapılarını bize aç!

  Tevbe kapılarını bize aç!

  Cennet kapılarını bize aç!

  Kalp gözümzü aç Allah’ım!

  Sana teslim oldum Allah’ım!

  Ruhum senin sevgine aç!
  ruhumu senin sevgine aç Allah’ım!

  Ve ölünce tabutumun her çatlağından

  Senin nurun dolsun Allah’ım!

  Allah’ım! Nurunla bizi kuşat!

  Eşhedüenla İlahe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu. (Taha Suresi 20, 25, 28)

   

   

  Leyl-i Lal - 08.01.2010 - 12:48

 7. Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed'e salat eyle ve beni (başka hiçbir
  şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir
  yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyet ile faydalandır.

  Amin... Amin... Amin...

   

   

  Leyl-i Lal - 13.01.2010 - 15:07
 8. Azim ve Kerim olan, kendisinden başka asla ilah bulunmayan, Hay ve Kayyum olan Allah'tan mağfiret talep ederiz. O'na döneriz. Bizim tevbemizi kabul edip bize mağfiret ve hidayet vermesini isteriz. Çünkü O,tevbeleri kabul eden,merhameti ve mağfireti bol olandır.

  Kendi nefsine zulm eden,öldürmeğe veya yeniden diriltmeye ve kıyamette toplamağa gücü yetmeyen kulun tevbesi gibi tevbe ederiz.

  Ey Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum, gücüm yettiği müddetçe Senin ahdin ve va'din üzereyim. Yaptıklarımın kötülüğünden Sana sığınırım. Bana verdiğin nimetini anarken günahımı da arzederim ki,beni affet! Çünkü günahları ancak Sen affedersin.

  Ey Allahım! Sen Şah'sın, Senden başka asla ilah yok. Seni tesbih ve takdis ederim. Sana yaraşan hamd ile hamd ederim.Sen benim Rabbimsin. Ben ise Senin kulunum. Kendi nefsime haksızlık ettim, şimdi günahımı itiraf ediyorum. Bütün günahlarımı affet, çünkü günahları ancak Sen bağışlarsın
  Halid Yaşar Mutlu Ef. Hazretlerinin günlük yaptığı dualardan bir parca sizinle paylaşmak istedim.

   

   

  sunurriye - 13.01.2010 - 16:38
 9. Bu dua uyurken ve sabah kalkınca okunur
  Hamd, yalnızca öldürdükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Allah'a mahsustur. Biz sabaha kavuştuk, kainat Allah'ın olduğu halde sabah oldu. Azamet, büyüklük, yaratmak, yönetmek, gece, gündüz ve bunlarda bulunanların hepsi Allah'a aittir. O birdir, ortağı yoktur.

  Bizler İslam fıtratı, ihlas sözü, peygamberimiz Muhammed (sav)'in dini, İbrahim Aleyhisselamın milleti üzere sabaha kavuştuk.

  Ey Allah'ım! Ey acyanların en merhametlisi! Rahmetin hakkıçün bu günümüzün evvelini salah, ortasını felah, ahirini necah eyle.

  Ey Allah'ım! Bu günün ve gelecek günlerin hayrını isterim. Bu günün ve gelecek günlerin şerrinden Sana sığınırım.

  Ey Rabbim! Tenbellikten ve yaşlılığın musibetinden Sana sığınırım. Cehennemdeki azaptan, kabirdeki azaptan da Sana sığınırım. Senden başka asla ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarıyla tavsif ederim. Çünkü ben, (nefsine)kötülük edenlerden biri idim.

  Ey Allah'ım! Bu sabahın ve akşamın,kaza ve kaderin,hazar ve dünya ve ahiretin ve kalemin yazdıklarının hayırlısını istiyorum.

  Lakin sabahın, akşamın, kaza ve kaderin, hazar ve seferin, dünya ve ahiretin, kalemin yazdıklarının şerrinden Sana sığınırım.

  Allah'a iman ederiz, Allah'a güveniriz, işlerimizi Allah'a havale ederiz. Bütün güç ve kuvvet ancak Allah iledir.

   

   

  sunurriye - 13.01.2010 - 22:09Benzer Konular

 1. Yevmiye Defteri
  Konuyu Açan: 800000, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj : 04.01.2013, 21:18
 2. Amel Defteri
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.07.2011, 02:21
 3. Zimen Defteri
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Bunları Biliyormuydunuz.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.12.2009, 16:07
 4. Not Defteri
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Derin Duygular.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 15.12.2008, 19:02
 5. Ask Defteri
  Konuyu Açan: MertTurk, Forum: Derin Duygular.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 12.06.2005, 10:43

copyright

Soru Cevap