Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler ve Türkçe anlamları

 1. Kürtce Kelimeler Türkce Anlamlari - Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler - Kürtçe'de sıkça kullanılan bazı kelimeler ve Türkçe anlamları - Kürtce Kelimeler  1 ez.. ben
  2 roj ..gün, gündüz
  3 jiyan.. yaşayış
  4 heval.. eş, yandaşı, arkadaş, refakatçi
  5 delal ..sevgili, aziz
  6 te ..1seni 2sana
  7 rojda ..gün verdi
  8 ji.. den, dan
  9 tu.. 1sen 2hiç
  10 zilan.. sert rüzgar, fırtına
  11 min... ben, benim
  12 serok... önder, şef
  13 baran.. yağış, yağmur
  14 ser.. 1baş, kelle 2üst
  15 welat.. ülke, memleket, vatan, yurt
  16 be.. olsun
  17 bijid.. süratli
  18 azad.. özgür, hür
  19 kir.. kısa kulaklı hayvan
  20 ker.. 1eşek 2sağır
  21 çiya.. dağ
  22 hejar.. fakir, sefil, yoksul
  23 zozan.. yayla
  24 gel ..halk, cumhur
  25 hez.. haz, sevgi
  26 pir.. 1çok, fazla 2köprü
  27 di..l gönül, kalp, yürek
  28 dar.. 1sonektir veren, emreden, hükmeden anlamına gelir, fermandar (buyuran gibî) 2meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir 3idam sehpası 4ağaç, odun
  29 baş ..iyi, güzel, hoş
  30 nan ..ekmek
  31 jin.. kadın, zevce
  32 bi.. nitelik eki 1ile 2fiillerin emir hali ve gelecek zaman hallerini sağlar, dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur, Türkçe’de e, a eki alan fiillerin yerine geçer, kelimelerin öneki olarak yeni kelimeler oluşturur
  33 zelal.. arı, duru, berrak, saydam
  34 şev.. gece
  35 zer.. sarı
  36 so..r 1al, kırmızı 2kızarmış, kızışmış
  37 gule.. mermi, kurşun
  38 here.. git
  39 nabe.. olmaz
  40 şivan.. çoban
  41 her.. her
  42 berxwedan.. direnç, direniş, mukavemet, direnmek, dayanmak
  43 na ..1hayır 2olumsuzluk öneki
  44 Amed.. Diyarbakır
  45 agire.. frengi
  46 çav.. göz
  47 ciwan.. genç
  48 av.. su
  49 bawer.. inanan, güvenen
  50 agir.. ateş
  51 şoreş.. devrim, ihtilâl
  52 xwe.. kendi, kendisi
  53 ne.. 1değil 2ne
  54 ber.. 1en, ön, 2döl, verim, mahsul, 3meme, 4taş
  55 em.. biz
  56 me.. biz
  57 jan.. ağrı, sancı, sızı
  58 ev..bu
  59 şiyar.. ayık, uyanık
  60 li ..1-de, -da içinde 2isme a, e, ı, i halini verir
  61 yek.. bir, tek
  62 rojing.. damda açılan havalandırma ve güneş ışınlarının içeri girmesi için delik
  63 xeza..l ceylan
  64 gelek.. bir hayli, çok, epey(ce)
  65 çi ..ne?
  66 asmin.. ufuk
  67 ada.. Mart ayı
  68 ben.. 1ip 2çitlembik ağacı
  69 rojbaş.. günaydın! iyi günler!
  70 da.. 1önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını verir 2sıfat eki olarak, "de","da", "den", "dan" anlamını verir 3"dan" fiilinin dili geçmiş zamanı 4anne
  71 dotmam.. amca kızı
  72 reş ..kara, siyah
  73 mal.. 1mal, meta 2mesken
  74 nav.. 1ad, isim 2nam, san 3ara, vasat 4iç
  75 gul.. gül
  76 kirin.. koymak, "jê" önekiyle (jêkirin) 1fiil, eylem, yapmak, etmek 2kesmek, koparmak, "lê" önekiyle (lêkirin) üstüne dökmek, döktürmek
  77 berf..kar
  78 mircan.. mercan
  79 çawa.. nasıl?
  80 viyan.. istek, irade
  81 doz.. 1dava, iddia 2ülkü, mefkure 3tez
  82 zinar.. kaya
  83 bir.. 1bölüm 2koyun ve keçi sürüsü
  84 helbest.. şiir
  85 merd.. mert
  86 se.. it, köpek
  87 kendal.. yamaç, yar
  88 diyar.. 1açık, belli, bariz, belirli 2ülke, memleket 3görünür
  89 we.. siz, sizin
  90 ew.. o, şu
  91 dayende.. veren, verici
  92 dem.. 1an, zaman, esna, çağ, dönem, lahza, müddet, süre, mühlet, vakit 2dem, kıvamına gelmek
  93 ro ..gün, gündüz
  94 can.. can
  95 du.. iki
  96 kevok.. güvercin
  97 bo.. için
  98 deng.. 1ses, seda 2oy, rey 3denk, eşit, eşdeğer, muadil
  99 Gulan.. Mayıs ayı
  100 des..t el

  Alinti

   

   

  Leyl-i Lal - 28.12.2009 - 01:15Benzer Konular

 1. Almanca Mutfakta Kullanılan Kelimeler ve Anlamları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Almanca.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.01.2012, 17:34
 2. Almanca Tıpta Kullanılan Kelimeler ve Anlamları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Almanca.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.01.2012, 17:23
 3. Kürtçe kelimeler yazılışları ve türkçe anlamları
  Konuyu Açan: MARDINLI1986, Forum: Mardin.
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj : 11.06.2009, 21:05
 4. Türkçe kelimeler ve anlamları ( İ )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2008, 18:19
 5. Türkçe kelimeler ve anlamları ( I )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2008, 18:19

copyright

Soru Cevap