Atatürk'ün Türk Milleti ile ilgili sözleri

 1. Atatürk'ten Sözler - Atatürk'ün Türk Milletine Sözleri - Atatürk'ün Millet Sözleri  "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır..."

  "Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

  "Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."

  "Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır."

  "Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır."

  "Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir."

  "Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz."

  "Büyük şeyleri büyük milletler yapar."

  "Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı."

  "Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç birşey yapamazdım."

  "Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur."

  "Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur."

  "Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir... Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

  "Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir."
  "Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

  "Türklük esastır. Bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde tesbit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat, bu övünmeye layik olmak için bugün çalışmak lazımdır."

  "Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir gelecege layık ve aday olan bir millettir."

  "Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim."

  "Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı."

  "Bizim halkımız, menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil tam aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır, ve isçilerdir. Bunların hangisi diğerinin muarizi olabilir?"

  "Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir?"

  "Bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak safilik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe, mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat, ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için her türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta, asla gecikmeyeceğiz."

  "Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz."

  "Türk milleti insanlık aleminin samimi bir ailesidir."

  "Milletler gam ve keder bilmemelidir. Vaktiyle kitaplar karıştırdım. "Dünyadaki geçici ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz" diyorlardı. Başka kitaplar okudum. Diyorlar ki "Bari yaşadığımız müddetçe şen olalım". Ben kendi karakterim itibariyle ikinci hayat görüşünü tercih ediyorum..."

  "Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile ayakta gören adamlar milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Kendisi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir."

  "Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz."

  "Dünyada hiç bir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez."

  "Artık bugün demokrasi fikri daimi yükselen bir denizi andırmaktadır. 20.yüzyıl, birçok müstebit hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür."

  "Türkiye Cumhuriyetinin temeli, kahramanlığı ve Türk kültürüdür."

  "Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik"ten ibarettir.Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir..."

  "Komünizm bu yurdun en büyük düşmanıdır. Görüldüğü yerde ezilmelidir."

  "Türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar."

  "Biz daima hakikat arayan, onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız."

  "İlerlemek yolunda vuku bulacam her mühim teşebüssün, kendine göre mühim mahzurları vardır. Bu mahzurların asgari hadde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmemek lazımdır."

   

   

  Leyl-i Lal - 03.12.2009 - 23:07
 2. "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. "

  Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de, o kadar kuvvetli olur. (1923)
  M.K.ATATÜRK

  Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. ( Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ank, 1971, s. 206 )
  M.K.ATATÜRK

  Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum... Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. ( Söylev ve Demeçler, c. III, s. 70 )
  M.K.ATATÜRK

  Bizim dinimiz en tabiî ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şey ki, akla, mantığa, kamu menfaatine uygundur, biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Eğer bizim dinimiz akla ve mantığa uygun bir din olmasaydı, en mükemmel olamazdı. ( Söylev ve Demeçler, c. II, s. 127; U. Kocatürk, age. s. 209-210 )
  M.K.ATATÜRK

  Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki hazineye sahiptir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamayacaktır ve alamaz . ( Söylev ve Demeçler, c. II, s. 66-67 )
  M.K.ATATÜRK

  "Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. "


  "Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün
  unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki
  inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi
  doğacaktır."

  "Kurtarıcı bekleyen milletler, millet olamamış demektir."
  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

   

   

  Leyl-i Lal - 03.12.2009 - 23:08Benzer Konular

 1. Atatürk'ün Cesaret ile ilgili Sözleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Cumhuriyet Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.05.2011, 12:28
 2. Atatürk'ün Demokrasi ile ilgili Sözleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Cumhuriyet Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.05.2011, 12:21
 3. Atatürk'ün Milliyetçilik ile ilgili Sözleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Cumhuriyet Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.05.2011, 12:16
 4. Atatürk'ün Dürüstlük ile ilgili Sözleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Cumhuriyet Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.05.2011, 12:13
 5. Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri
  Konuyu Açan: Asiyan, Forum: Tarih Genel.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 11.11.2010, 16:36

copyright

Soru Cevap