Atatürk' ün Hürriyet İle İlgili Sözleri

 1. Atatürk'ün Hürriyet İle İlgili Sözleri  Korku üzerine hâkimiyet bina edilemez. Toplara istinad eden hâkimiyet pâyidar olmaz. Böyle bir hâkimiyet ve diktatörlük ancak ihtilâl zuhurunda muvakkat bir zaman için lâzım olur.
  Mart 1930

  Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.
  1930

  Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabiî haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.
  1930

  Hürriyet, insanın, düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir.
  1930

  Bu tarif, hürriyet kelimesinin en geniş mânasıdır. İnsanlar, bu mânada hürriyete, hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. Çünkü malûmdur ki insan, tabiatın mahlûkudur. Tabiatın kendisi dahi, mutlak hür değildir; kâinatın kanunlarına tabidir. Bu sebeple, insan ilk önce, tabiat içinde, tabiatın kanunlarına, şartlarına, sebeplerine, âmillerine bağlıdır. Meselâ, dünyaya gelmek veya gelmemek insanın elinde olmamıştır ve değildir. İnsan, dünyaya geldikten sonra da, daha ilk anda, tabiatın ve birçok mahlûkların zebunudur. Himaye edilmeye, beslenmeye, bakılmaya, büyütülmeye muhtaçtır.
  1930

  Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.
  1906

  Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
  1906

  Hürriyetten doğan buhranlar ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir zaman fazla tazyikin temin ettiği sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir.
  1930

  Hürriyet, Türk'ün hayatıdır.

  1930

  Asrî demokraside ferdî hürriyetler, hususî bir kıymet ve ehemmiyet almıştır; artık ferdî hürriyetlere devletin ve hiç kimsenin müdahalesi söz konusu değildir. Ancak, bu kadar yüksek ve kıymetli olan ferdî hürriyetin, medeni ve demokrat bir millette, neyi ifade ettiği, hürriyet kelimesinin mutlak surette, düşünülebilen mânasiyle anlaşılmaz. Söz konusu olan hürriyet toplumsal ve medeni insan hürriyetidir. Bu sebeple ferdî hürriyeti düşünürken, her ferdin ve nihayet bütün milletin müşterek menfaati ve devlet mevcudiyeti gözönünde bulundurulmak lâzımdır. Diğerinin hak ve hürriyeti ve milletin müşterek menfaati ferdî hürriyeti sınırlar.

   

   

  Nehir - 28.04.2009 - 14:40Benzer Konular

 1. Atatürk'ün Felsefe İle İlgili Sözleri
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.04.2012, 15:32
 2. Atatürk'ün Yenillik İle İlgili Sözleri
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.03.2011, 16:01
 3. Dünyanın Atatürk'le İlgili Sözleri
  Konuyu Açan: DİDEM, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 02.01.2011, 20:55
 4. Atatürk'ün Çağdaşlık İle İlgili Sözleri
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.04.2010, 13:57
 5. Atatürk'ün Eğitim ile İlgili Sözleri
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Lise.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.10.2009, 10:12

copyright

Soru Cevap