TEMA Vakfının Amaç ve Hedefleri

 1. TEMA Vakfının Amaç ve Hedefleri nelerdir  TEMA Vakfının Amaçları
  Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek

  Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek

  Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek

  Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek

  Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek

  Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak

  Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak

  Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak

  Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi  TEMA Vakfının Hedefleri

  TEMA'nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır.

  TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

  TEMA Vakfı, toprak erozyonu nedeniyle hızla yok olan tarım alanlarının ve meraların verimliliğinin arttırıldığı koşulda, kırdan kente göçün önlenebileceğine inanmaktadır.

   

   

  Nerqish - 02.05.2009 - 17:30Benzer Konular

 1. Kişisel Gelişim Hedefleri
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kişisel Gelişim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 24.09.2012, 14:36
 2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Görevleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.04.2012, 22:04
 3. Komşularımız ve Tarihsel Hedefleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Siyaset bilimi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.03.2012, 15:38
 4. Hedefleri Belirlemek
  Konuyu Açan: karakaya_26, Forum: Para Ve Yatırım.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.05.2011, 15:56
 5. TSK Mehmetçik vakfının duyurusu
  Konuyu Açan: eskitoprak, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.10.2007, 11:10

copyright

Soru Cevap