Günümüzde Kullanılan Hücre Teorisi

 1. Günümüzde Kullanılan Hücre Teorisi  Günümüzde kullanılan hücre teorisine göre;
  1- Bütün canlılar, bir ya da daha çok hücreden oluşur.
  2- Hücre, canlının en küçük görev ve yapı birimidir.
  3- Hücre, kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşur.
  4- Hücrede, canlıya ait bilgileri taşıyan maddeler (DNA) bulunur.

  1. Alternatif Etkinlik : Mikroskobun Keşfi (Öğretmen Kitabı – 19)
  Amaç : Mikroskobun keşfi ile ilgili verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve
  soruların cevaplandırılması.
  Yapılacaklar : • Etkinlikte verilen metin öğrencilere okutulur.
  • Metnin sonundaki sorular öğrencilere yöneltilir.
  • Alınan cevaplarla öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları ve mikroskobun önemini algılamaları sağlanır.

  1. Etkinlik : Canlının En Küçük Yapı Birimi (Ders Kitabı – 19)
  Amaç : 1. Aşamanın amacı bitkilerin hücrelerden oluştuğunun kavranmasıdır.
  2. Aşamanın amacı ağız içi epitel hücresinin temel kısımlarını görerek hayvan hücresini tanımak.
  Yapılacaklar : • I. Aşamada;
  – Öğrenciler gruplara ayrılır.
  – Etkinlik sırasında bistüri kullanılacağı için öğrenciler uyarılır.
  – Soğan bistüri yardımıyla dörde bölünür.
  – Bir parça soğanın bir yaprağı çıkartılır ve pens yardımıyla soğanın bu yaprağından zarı ayrılır. Ayrılan zar büyüteç ile incelenir.
  – İncelenen zar üç parçaya ayrılır ve her biri birer lam üzerine konur.
  – Damlalık yardımıyla birinci lama bir damla su, ikinci lama bir damla yeşil gıda boyası, üçüncü lama bir damla siyah mürekkep damlatılır. Arada hava kabarcığı kalmayacak şekilde üzerine lamel kapatılır.
  – Hazırlanan örnekler mikroskopta incelenir ve gözlemler deftere çizilir.
  – Etkinlik sonunda öğrencilerin hücre duvarı, hücre zarı ve çekirdeği gözlemlemeleri beklenir.
  – Soğan zarında görülen yapıların hayvanlarda bulunup bulunmadığı sorulur.
  • II. Aşamada;
  – Temiz bir lamın üzerine damlalık yardımıyla bir damla su damlatılır.
  – Yanağın üç yüzeyi ya da dilin üst kısmı kürdanla hafifçe sıyrılır
  – Yanak veya dilden örnek alınırken dokulara zarar vermemeleri konusunda öğrenciler uyarılır..
  – Kürdanın ucu ile lam üzerindeki su damlacığı içerisinde bir süre küçük daireler çizilir.
  – Damlacığın üzerine hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamel kapatılır ve mikroskopta incelenir.
  – Öğrenciler mikroskopta üst üste binmiş hücre kümeleri görebilir ve bunlardan birine dikkatleri çekilir.
  – Hazırlanan örnekteki lamelin kenarına damlalık yardımıyla metilen mavisi damlatılır ve örnek yeniden incelenerek gözlemler deftere çizilir.
  • Bitki ve hayvan hücrelerine ait gözlemlenen resimler öğrencilere çizdirilir ve kendi resimleriyle gerçek resimler karşılaştırılır.
  • Gözlenen hücrelerin gerçekte üç boyutlu olduğu fakat mikroskopta iki boyutlu göründüğü belirtilir.
  • İnsan hücrelerinin hayvan hücresi olup olmadığı konusunda insanların da memeli hayvan olduğu vurgulanır.
  • Sonuca Varalım Kısmında;
  – Soğan zarı hücresi köşeli, epitelyum hücre dairesel.
  – Soğan zarı hücresinde hücre duvarı bulunur, epitelyum hücrede bulunmaz.
  – Bitki hücreleri ve hayvan hücrelerinde gözlenen yapılardan bazıları ortak olarak bulunur.

  4. Etkinlik : İki Dost Hücre (Çalışma Kitabı – 13)
  Amaç : Hikaye okutularak soruları cevaplamaları istenir. Bu sayede bitki ve hayvan
  hücresinin temel kısımlarını ve bu hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenmeleri sağlanır.
  Yapılacaklar : • Tahta iki kısma bölünür. Birinci kısma bitki ve hayvan hücresinin
  benzerlikleri, ikinci kısma da bitki ve hayvan hücresinin farklılıkları öğrenciler sayesinde yazdırılır.
  • Hikayeden faydalanılarak hücrede bulunan yapılar ve görevlerinin neler olduğu açıklanır.
  • Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar açıklanır.

  5. Etkinlik : Doğru Çıkış Hangisi? (Çalışma Kitabı – 14)
  Amaç : Verilen soru ve cümlelerin doğruluğunun kontrol edilmesini sağlamak.
  Yapılacaklar : • Bu etkinlik ödev olarak verilir.
  • Cümlelerin doğru veya yanlış olması durumuna göre doğru çıkış 1.
  çıkıştır.

  6. Etkinlik : Hücrelerdeki Benzerlik ve Farklılıklar (Çalışma Kitabı – 15)
  Amaç : Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesini
  sağlamak.
  Yapılacaklar : • Bu etkinlik ödev olarak verilir.
  • Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar yazılır.

  7. Etkinlik : İstasyon Etkinliği (Çalışma Kitabı – 15)
  Amaç : Hücreyle ilgili temel kavramların uygulanmasının sağlanması.
  Yapılacaklar : • Sınıfta üç grup oluşturulur ve gruplara isim verilir.
  • Sınıf içinde bitki ve hayvan hücresine ait üç istasyon kurulur.
  • Hikaye İstasyonu; Birinci istasyonda hücreleri anlatan hikaye yazılır.
  • Resim İstasyonu; İkinci istasyonda hücreleri tanıtan resim çizilir.
  • Slogan İstasyonu; Üçüncü istasyonda hücreyle ilgili slogan yazılır.
  • Her istasyondaki bekleme süresi en fazla 5 dakikadır.
  • Elde edilen ürünler sınıf panosunda sergilenebilir.

   

   

  Garip07 - 26.04.2009 - 16:43
 2. Günümüzde Kullanılan Hücre Teorisi
  Günümüzde Kullanılan Hücre Teorisi


  Günümüzde kullanılan hücre teorisine göre;
  1- Bütün canlılar, bir ya da daha çok hücreden oluşur.
  2- Hücre, canlının en küçük görev ve yapı birimidir.
  3- Hücre, kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşur.
  4- Hücrede, canlıya ait bilgileri taşıyan maddeler (DNA) bulunur.

  1. Alternatif Etkinlik : Mikroskobun Keşfi (Öğretmen Kitabı – 19)
  Amaç : Mikroskobun keşfi ile ilgili verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve
  soruların cevaplandırılması.
  Yapılacaklar : • Etkinlikte verilen metin öğrencilere okutulur.
  • Metnin sonundaki sorular öğrencilere yöneltilir.
  • Alınan cevaplarla öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları ve mikroskobun önemini algılamaları sağlanır.

  1. Etkinlik : Canlının En Küçük Yapı Birimi (Ders Kitabı – 19)
  Amaç : 1. Aşamanın amacı bitkilerin hücrelerden oluştuğunun kavranmasıdır.
  2. Aşamanın amacı ağız içi epitel hücresinin temel kısımlarını görerek hayvan hücresini tanımak.
  Yapılacaklar : • I. Aşamada;
  – Öğrenciler gruplara ayrılır.
  – Etkinlik sırasında bistüri kullanılacağı için öğrenciler uyarılır.
  – Soğan bistüri yardımıyla dörde bölünür.
  – Bir parça soğanın bir yaprağı çıkartılır ve pens yardımıyla soğanın bu yaprağından zarı ayrılır. Ayrılan zar büyüteç ile incelenir.
  – İncelenen zar üç parçaya ayrılır ve her biri birer lam üzerine konur.
  – Damlalık yardımıyla birinci lama bir damla su, ikinci lama bir damla yeşil gıda boyası, üçüncü lama bir damla siyah mürekkep damlatılır. Arada hava kabarcığı kalmayacak şekilde üzerine lamel kapatılır.
  – Hazırlanan örnekler mikroskopta incelenir ve gözlemler deftere çizilir.
  – Etkinlik sonunda öğrencilerin hücre duvarı, hücre zarı ve çekirdeği gözlemlemeleri beklenir.
  – Soğan zarında görülen yapıların hayvanlarda bulunup bulunmadığı sorulur.
  • II. Aşamada;
  – Temiz bir lamın üzerine damlalık yardımıyla bir damla su damlatılır.
  – Yanağın üç yüzeyi ya da dilin üst kısmı kürdanla hafifçe sıyrılır
  – Yanak veya dilden örnek alınırken dokulara zarar vermemeleri konusunda öğrenciler uyarılır..
  – Kürdanın ucu ile lam üzerindeki su damlacığı içerisinde bir süre küçük daireler çizilir.
  – Damlacığın üzerine hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamel kapatılır ve mikroskopta incelenir.
  – Öğrenciler mikroskopta üst üste binmiş hücre kümeleri görebilir ve bunlardan birine dikkatleri çekilir.
  – Hazırlanan örnekteki lamelin kenarına damlalık yardımıyla metilen mavisi damlatılır ve örnek yeniden incelenerek gözlemler deftere çizilir.
  • Bitki ve hayvan hücrelerine ait gözlemlenen resimler öğrencilere çizdirilir ve kendi resimleriyle gerçek resimler karşılaştırılır.
  • Gözlenen hücrelerin gerçekte üç boyutlu olduğu fakat mikroskopta iki boyutlu göründüğü belirtilir.
  • İnsan hücrelerinin hayvan hücresi olup olmadığı konusunda insanların da memeli hayvan olduğu vurgulanır.
  • Sonuca Varalım Kısmında;
  – Soğan zarı hücresi köşeli, epitelyum hücre dairesel.
  – Soğan zarı hücresinde hücre duvarı bulunur, epitelyum hücrede bulunmaz.
  – Bitki hücreleri ve hayvan hücrelerinde gözlenen yapılardan bazıları ortak olarak bulunur.

  4. Etkinlik : İki Dost Hücre (Çalışma Kitabı – 13)
  Amaç : Hikaye okutularak soruları cevaplamaları istenir. Bu sayede bitki ve hayvan
  hücresinin temel kısımlarını ve bu hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenmeleri sağlanır.
  Yapılacaklar : • Tahta iki kısma bölünür. Birinci kısma bitki ve hayvan hücresinin
  benzerlikleri, ikinci kısma da bitki ve hayvan hücresinin farklılıkları öğrenciler sayesinde yazdırılır.
  • Hikayeden faydalanılarak hücrede bulunan yapılar ve görevlerinin neler olduğu açıklanır.
  • Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar açıklanır.

  5. Etkinlik : Doğru Çıkış Hangisi? (Çalışma Kitabı – 14)
  Amaç : Verilen soru ve cümlelerin doğruluğunun kontrol edilmesini sağlamak.
  Yapılacaklar : • Bu etkinlik ödev olarak verilir.
  • Cümlelerin doğru veya yanlış olması durumuna göre doğru çıkış 1.
  çıkıştır.

  6. Etkinlik : Hücrelerdeki Benzerlik ve Farklılıklar (Çalışma Kitabı – 15)
  Amaç : Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesini
  sağlamak.
  Yapılacaklar : • Bu etkinlik ödev olarak verilir.
  • Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar yazılır.

  7. Etkinlik : İstasyon Etkinliği (Çalışma Kitabı – 15)
  Amaç : Hücreyle ilgili temel kavramların uygulanmasının sağlanması.
  Yapılacaklar : • Sınıfta üç grup oluşturulur ve gruplara isim verilir.
  • Sınıf içinde bitki ve hayvan hücresine ait üç istasyon kurulur.
  • Hikaye İstasyonu; Birinci istasyonda hücreleri anlatan hikaye yazılır.
  • Resim İstasyonu; İkinci istasyonda hücreleri tanıtan resim çizilir.
  • Slogan İstasyonu; Üçüncü istasyonda hücreyle ilgili slogan yazılır.
  • Her istasyondaki bekleme süresi en fazla 5 dakikadır.
  • Elde edilen ürünler sınıf panosunda sergilenebilir. [/B]

   

   

  begüm292827 - 19.09.2012 - 20:52Benzer Konular

 1. Hücre Cekirdegi - Hücre çekirdeğinin Önemi Hakkinda
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 11.02.2013, 16:34
 2. Hücrenin Keşfi Ve Hücre Teorisi
  Konuyu Açan: Garip07, Forum: Çevre Bilimi.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 19.12.2010, 12:02
 3. Prokaryot hücre ile ökaryot hücre arasındaki farklar
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 15.11.2010, 13:01
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.10.2010, 20:21
 5. Hücre Teorisi
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.08.2010, 03:21

copyright

Soru Cevap