Crp Yüksekliği

 1. sedimantos yüksekliği - eritrositlerin çökme hızı - crp neden yükselir - crp yükselmesine sebep olan hastalıklar

  Dik duran bir tüp içinde iyi antikoagüle edilmiş bir kanın eritrositleri dibe doğru çökme
  eğilimindedirler. Eritrosit sütununun üst kısmında belli bir süredeki düşme miktarı eritrosit
  çökme hızı olarak adlandırılır (ESR) ve genellikle mm/saat olarak ifade edilir. Maksimum
  çökme miktarı genellikle V=2r2 (d1-d2)g 9n olarak formüle edilir. Burada r eritrositin
  yarıçapını, d1 eritrositin yoğunluğunu, d2 plazmanın yoğunluğunu, yer çekim gücünü, n
  plazmanın viskozitesini göstermektedir.
  Eritrositlerin çeperleri negatif yüklüdür ve normalde birbirlerini iterler. Bu negatif
  yüklülük hali “zeta” potansiyeli olarak adlandırılmaktadır. Bütün proteinler yada
  makromoleküller az yada çok zeta potansiyelini azaltarak eritrositlerin rulo formasyonu
  oluşturmalarına ve daha çabuk çökmelerine neden olmaktadırlar. En çok zeta potansiyeli
  düşürme etkisine sahip proteinler arasında fibrinojen, gama globulinler, alfa-1 globulinler,
  beta globulinler ve haptoglobulinler sayılabilir.
  Anormal sedimentasyon hızı saptandığında aşağıdaki durumlar ve artefakt olasılıkları
  ekarte edilmelidir:
  Hastanın yaşı veya cinsiyeti; ileri yaşlarda veya bayanlarda ESR yüksek bulunabilir
  Fizyolojik dönemler; bayan hastalarda menstruasyon dönemi
  Eritrosit sayısı, anemi varlığında ESR normalden yüksek bulunabilir (tersi de doğru)
  Eritrosit boyutu, mikrositoz varlığında ESR normalden yüksek bulunabilir (tersi de
  doğru)
  Eritrosit şekli, morfolojik bozuklukların varlığında rulo formasyonu
  engelleneceğinden ESR normalden düşük bulunabilir.
  Fibrinojenin yükseldiği fizyolojik veya patolojik metabolik durumlar; gebelik,
  diabetes mellitus, son dönem böbrek yetmezliğinde ESR inflamasyon olmadan da yüksek
  bulunabilir.
  Teknik uygunsuzluk; tüpün eğik tutulması ve ısıtılmış olması ESR’yi arttırabilir
  Uygunsuz antikoagülasyon; yetersiz antikoagülasyon örnekteki fibrinojeni tüketerek
  ESR’nin düşük çıkmasına neden olabilir.
  ESR’nin bu kadar değişken ile değişikliğe uğrama olasılığı klinik kullanımda
  güvenirliğini azaltmıştır, ancak ucuz olması nedeni ile halen yaygın olarak
  kullanılmaktadır. ESR tanı amaçlı olarak sadece polimyaljiya romatika veya dev hücreli
  arterit hastalığında kullanılmaya devam edilmektedir. Romatoid artrit gibi bazı romatizmal
  hastalıklarda veya Hodgkin hastalığında yada tüberküloz ve osteomyelit gibi
  infeksiyonlarda ESR hastanın klinik takibinde de kullanılabilmektedir. Özel durumlarda
  infeksiyonun taranmasında (ortopedik cerrahi, pelvik inflamatuvar hastalık gibi) istenebilir.
  ESR kesinlikle asemptomatik hastalarda sistemik hastalık veya maligniteyi ekarte etmek
  için kullanılmamalıdır. Solid tümörü bulunan hastalarda ESR’nin 100mm/saat’ten yüksek
  bulunması metastatik hastalık lehinedir. Yani sadece solid tümörlerde, o da tümörün varlığıdeğil yaygınlığı konusunda bir fikir verebilir. Yaşlı hastalarda müphem yakınmaların
  varlığında fizik muayene bir şey vermediğinde ciddi hastalık varlığı açısından incelerken
  yol gösterici olarak kullanılabilir.

  Yüksek sedimentasyon hızı saptandığında ne yapalım?

  1. Asemptomatik midir? Kişinin yakınması olmasa bile ayrıntılı olarak sorgulama,
  sistemlerin gözden geçirilmesi ve muayene yapılmalıdır. Unutmayınız ki ne kadar az
  “asemptomatik sedimentasyon yüksekliği” saptarsanız o kadar iyi bir klinisyensiniz
  demektir.
  2. Sedimentasyon yüksekliği ne süreden beri bulunmaktadır? Eski incelemeleri
  gözden geçirilerek süresi belirlenmeli ve bu arada giderek artıp artmadığı not edilmelidir.
  3. Tarama incelemeleri nasıldır? Bunlar arasında tam kan sayımı, kan kimyası, tam
  idrar, CRP sayılabilir
  4. Eşlik eden diğer akut faz yanıtları mevcut mudur? Özellikle CRP yüksekliği ve
  lökositozun eşlik edip etmediği irdelenmelidir.
  5. Protein elektroforezinde hangi protein bandında artış bulunmaktadır? ESR
  yüksekliğinin gama globulinler veya diğer proteinlerin artışına bağlı olup olmadığı
  gösterilmelidir.
  6. Gama globulinlerin dağılımı nasıldır? Gama globulin artışının poliklonal veya
  monoklonal olup olmadığına bakılmalı, gerekirse tek tek immünglobulinler (IgG, IgM,
  IgA) istenmelidir.
  7. Bu incelemeler ile anlamlı bazı bulguların varlığı gösterildiğinde veya ESR’nin
  100mm/saat’in üzerinde bulunduğu olgularda aşağıdaki tetkikler istenebilir:
  ANA (antinükleer antikor)
  RF
  İdrarda Bence-Jones proteini veya immün elektroforez
  Gaitada gizli kan (birkaç kez)
  Teleradyogram
  EKG
  Batın ultrasonografisi
  8. Bu gibi durumlarda iç hastalıkları veya romatoloji konsültasyonu da istenmelidir.
  9. Herhangi bir hastalık saptanamadığında ESR yüksekliği bulunan hastalar aylık
  kontrollere çağırılmalıdır. ESR’de giderek artış görülmesi daha ciddi bir inceleme
  gerektirmelidir.
  Sonuç olarak ESR isteğinde bulunulurken
  1. Asemptomatik hastalarda istenmesinin fazla anlamı yoktur.
  2. Açıklanamayan semptomları veya genel durumunda bozulma görülen olgularda
  iltihabi, neoplastik veya infeksiyöz bir hastalık düşünülüyor ise fizik muayene yol gösterici
  değil ise hastanın incelenmesinde dikkate alınabilir.
  3. Dev hücreli arterit, polimyaljiya romatika, iltihabi artritler ve bazı infeksiyonlarda
  aktiviteyi izlemede kullanılabilir.
  4. Hangi nedenler istenirse istenilsin normal çıkması sistemik hastalık varlığını
  ekarte ettirmez.  Doç. Dr. Ayhan DİNÇ

  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 28.01.2011 - 14:47Benzer Konular

 1. Mikroalbumin Yüksekliği
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Hastalıklar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.10.2013, 17:50
 2. HDL-Kolesterol Yüksekliği
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.04.2012, 01:29
 3. Kolesterol Yüksekliği
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Hastalıklar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.06.2011, 11:54
 4. Hamillelikte TSH Yüksekliği
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kadın Sağlığı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.06.2011, 13:55
 5. Crp Yüksekliği
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.07.2009, 19:33

copyright

Soru Cevap