Çim Nasl Yetişir

 1. Futbol sahası çimleri nasıl yetişir - Çim yasıl yetişir - Çayır salkım otu - İngiliz çimi - Çayır salkım otu - Kırmızı yumak  çim yetiştiriciliği
  Çim yapılacak alanın toprağı en az bir ay önceden 25-30 cm derinliğinde işlenmeli, yabancı otlardan temizlenmeli ve ekimden 1-2 ay önceden dekara en az 5 ton yanmış hayvan gübresi atılarak toprağa karıştırılmalıdır.
  Ekimden 1-2 hafta önceden 20 kg amanyum nitrat 20 kg triple süper fosfat gübreleri atılıp toprak yeniden işlenir. Daha sonra toprak tesviye edilir ve tırmıkla düzeltilip ekim için toprak çok düzgün bir hale getirilir.
  Çim tohumları toprak yüzüne saçıldıktan sonra tırmıkla hafifçe toprağa karıştırılır.
  Üzerine bir parmak kalınlığında harç atılır. %50 yanmış ve elenmiş gübre, %50 elenmiş tınlı bahçe toprağı harcı atılıp düzeltildikten sonra tahta tokmak veya silindir ile iyice bastırılır.
  Ekimden sonra yağmurlama veya süzgeçli kova ile sulanır.
  Ekim için en uygun zaman sonbahar ve ilkbahardır.
  Çim sahalar oluşturulurken tek çeşit tohum ekimi yerine karışımlar tercih edilmelidir. İklim ve çevre isteklerine göre 100 gramlık karışımda olması gereken tohum miktarları aşağıdaki gibidir.

  ÇİM KARIŞIMLARI Tohum karışım Oranları Birim Alana Atılacak Tohum Miktarı

  KURU VE SULAMA İMKANI
  KISITLI YERLER İÇİN:

  Çayır salkım otu (Poa pratensis) %40 gr
  Kırmızı yumak (Festuca rubra) %55 gr 20 gr/m2
  Tavus otu (Agrostis ssp) % 5 gr

  KURAK BÖLGE İÇİN DİĞER KARIŞIM:

  İngiliz çimi (Lolium perene) %30
  Kırmızı yumak (Festuca rubra) %25
  Koyun yumağı (Festuca ovina) %10 30 gr/m2
  Tavus otu (Agrostis ssp) %15
  Çayır salkım otu (Poa pratensis) %20

  YAĞIŞLI BÖLGELER İÇİN:

  İngiliz çimi (Lolium perene) %50
  Kırmızı yumak (Festuca rubra) %35
  Çayır salkımı otu (Poa pratensis) %10 30gr/m2
  Tavus otu (Agrostis ssp) %5

  SÜS ÇİMENİ OLARAK KARIŞIM

  Kırmızı yumak (Festuca rubra) %75
  Tavus otu (Agrostis ssp) %10 25gr/m2
  Çayır salkım otu (Poa pratensisw) %15

  FUTBOL SAHALARI İÇİN:

  İngiliz çimi (Lolium perene) %80 45gr/m2
  Kırmızı yumak (Festuca rubra) %20

   

   

  Nerissa-Su - 09.08.2010 - 19:23
 2. Çim Nasıl Biçilir - Çim Biçimi Nasıl Yapılır - Ne Zaman Çimler Biçilir  Çim Biçimi
  Çıkış sonrasında yapılacak ilk biçim çok önemlidir. İlk biçim bitkinin yayılmasını kardeşlenmesini ve sıklaşmasını hızlandırır. Biçim, bitkiler fazla boylanmadan yapılmalıdır. Geç biçimde, biçim zorlaştığı gibi büyük bir bölümü biçilen bitkiler, zarar görür. Ayrıca çok uzayan bitkilerin dip taraflarında sararma görülür.
  İlk biçim zamanı türlere göre değişebilir. Ancak tüm çim türlerinin 6-8 cm yüksekliğe eriştiğinde ilk biçime uygun kabul edilir. Bitkilerin 4-5 cm yükseklikten biçilmesi önerilir. Derin biçimler bitki örtüsünün hızla seyrelmesine neden olur.
  Hafif topraklarda ilk biçimden hemen önce hafif bir merdane geçirilmesi bitkilerin biçim sırasında sökülmelerini engeller.a

   

   

  Nerissa-Su - 09.08.2010 - 19:25
 3. Çim Bitkilerinin Üretimi - Vejetatİf Üretim Hakkında - Sülük Parçalarıyla Çoğaltma - Ayırma İle Üretim  Çİm Bİtkİlerİnİn ParÇalanma Yoluyla Üretİmİ(vejetatİf) Üretİm
  Esas olarak çim bitkilerinin tohum yerine sülük köksap, köklü sürgün kök tacı gibi bitkisel organlarının dikimi ile üretilmesidir. Tohumun güç bulunduğu veya pahalı olduğu kısa sürede çim alan kurulmak istenen alanlarda kullanılan bir üretim tekniğidir. Bu üretim (halıotu )Axonopus, cadı otu (stenoptarum) ,çim otu (Zoysia) ,Bermuda ve Uganda çimi ile bazı tavusotu türlerinin tesisinde yaygın olarak uygulanır.
  SÜLÜK PARÇALARI İLE ÜRETİM
  Bu yöntemde esas amaç bitki örtüsünden topraksız olarak toplanan sülük parçalarının çim alanı tesis edilecek sahaya dikilmesidir. Özellikle Bermuda ve uğanda çimi sülüklü tavus otu üretiminde çok yaygın olarak kullanılır.
  KÖKLÜ BİTKİLER İLE ÜRETİM (Ayırma Yöntemi)
  Sülükle tesisin aksine gelmiş çim örtüsünden alınan köklü bitki parçalarının dikimi ile gerçekleştirilir. Çok değişik amaçlarla kullanılan bir tesis şeklidir. Örneğin, eski bir çim örtüsünün yıpranmış veya ölmüş noktalarını tamirinde çok yaygın kullanılır.
  ÇİM PLAKALARI İLE ÇİMLENDİRME-
  veya Hazır çim- Serme Çim- Kesme Çim- Sod- Sodding- Ready grass
  Doğal çayırlardan plaka halinde sökülerek yeni yerlerine dikilme yamama işlemi son yıllarda modernize edilerek yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır
  Bu yöntemin esası başka bir alanda yetiştirilen saf veya karışım halindeki çim örtüsünün değişik boyutlarda plakalar halinde kesilerek yeni alana taşınması ve yerleştirilmesidir. Özelllikle kuvvetli köksap ve sülüklerle gelişen agrostis Poa ve cynadon türleri kullanılır. Hasatta çim plakalarının kalınlığı en önemli noktalarından birisidir. Agrostis ve Poa gibi çok ince dokulu çim bitkilerinde kesim kalınlığı 1 cm , festuca ve lolium gibi kaba yapılı türlerde bu kalınlık 2,5-3 cm kadar çıkabilir. Tesis edilecek alanın toprağı tohum ekilecek şekilde hazırlanmalıdır. Sonra çim plakaları kenarları birbirine deyecek şekilde yan yana getirilerek serilir. Ve merdane ile bastırılır.

   

   

  Nerissa-Su - 09.08.2010 - 19:33
 4. Çim Ekiminden Sonrası Bakımı - Sürme önemi -Çim Sulaması  Çimlenme ve sürme döneminde toprak nemi son derece önemlidir. Genel bir kural olarak ekim derinliğinin 3-4 hafta süre ile nemli tutulması iyi bir çıkış için gereklidir. Zayıf çıksın en önemli nedenlerinden birisi kapak tabakasının düzenli ve yeterli şekilde sulanmamasıdır. Toprak yüzeyi çok çabuk kuruyan alanlarda tohumlar çimlenme için yeterli nemi bulamazlar.
  Tohum ekiminden sonra yapılacak sulamanın sıklığı da önemlidir. Bu alanların sabah erken ve geç akşam saatlerinde toprağın üst 4-5 cm'lik tabakası nemli kalacak şekilde sulanması yeterlidir.

   

   

  Nerissa-Su - 09.08.2010 - 19:34
 5. Bitkileri Termoperiyodizmi Hakkında - Çim Bitkilerinde Toprak Faktörü - İkli Faktörleri  Çim bitkilerinde büyüme ,çim kalitesi vb. özellikler çevre faktör ile yakından ilişkilidir. Ekolojik açıdan çevre, çim bitkilerini etkileyen tüm faktörleri içine alan bir terimdir. Çim üretimini etkileyen önemli çevre faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
  İKLİM FAKTÖRLERİ
  Bir bölgede çim alanları tesis ,bakım ve koruma çalışmalarına etki yapan en önemli faktör ,iklim faktörleridir.
  Bu faktörler içerisinde ışık sıcaklık ve yağış en önemlileridir. Genel olrak yörenin yağış miktarı dağılışı ve şekii, bölgedeki ilk ve son doğum tarihleri ortalama sıcaklık ,nem v.b. bir çok kriter kullanılacak tür ve çeşitlerin seçiminden,ekim zamanı , gübre cins ve miktarına .karışımların oranına kadar etkili olurlar.
  Ekolojik açıdan önemli olan faktörler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.
  IŞIK
  Bitki gelişimi en önemli iklim faktörlerinden birisidir. Hiçbir iklim faktörü ekolojik açıdan ışık kadar önemli değildir. Işık her şeyden önce hayatın enerji kaynağıdır. Bu gün tarımı yapılan tüm yeşil bitkiler gibi çim bitkileri de ışığa muhtaçtır.
  Ekolojik açıdan bir gün içindeki ışıklanma süresine fotoperiyot denir. Genel olarak bir gün içerisinde 12 -14 saat aydınlatma kritik süre olarak kabul edilir. 12-14 saatten daha uzun aydınlatma süresinde çiçeklenen ve tohum veren bitkiler " uzun gün bitkisi " olarak kabul edilir . 12 - 14 saatten az ise " kısa gün bitkisi " olarak tanınırlar. Gün ortası uzunluğunun büyüme ve gelişimine önemli etkisi olmayan bitkiler " nötr bitkiler " olarak gruplandırılır.
  Genellikle uzun aydınlanma süresinde bitki boyu artar boğum araları uzar. Kısa gün şartlarında bitki bodurlaşır ve yatık gelişir.
  Bu nedenle çim bitkileri uzun yaz günlerinde dik olarak gelişmelerine karşılık sonbahar ve ilkbaharın kısa ve serin günlerinde yatık olarak büyürler. Gölge alanlarda tohumla üretim yerine, mümkün olan türlerde vejetatif üretim tercih edilmelidir.
  Çim bitkilerinin gölge şartlara dayanımını artırmak amacıyla bazı basit önlemler alınabilir.
  -Biçim yüksekliği ile gölgeye dayanım artırabilir. Gölge şartlarda bitkilerin 5-7,5 cm yükseklikten biçilmesi
  önerilir.
  -Kısıtlı azotlu gübreleme gölgeye dayanımı yükseltir. Fazla azot hastalık ve zararlılar için uygun ortam,basılmaya hassas bir örtü tabakası oluşturur.
  -Seyrek sulama tercih edilmelidir. Gölgede verilecek su miktarı toprağın emme hızını geçmemelidir.
  -Basılma ve çiğnenmenin engellenmesi gerekmektedir. Gölgede parçalanma ve ezilme yoluyla zararlanmalarda bitkilerin yenilenmesi uzun süre almaktadır.
  -Yaprağını döken ağaçların altında kurulacak yeşil alanların sonbaharda ekilmesi gölgeye dayanımı yükseltir.
  -ilkbaharda yeşil alanlara dökülen ağaç yapraklarının toplanması gölgenin olumsuz etkisini azaltmaktadır.
  SICAKLIK
  Canlıların büyüme ve gelişmeleri üzerinde en etkili iklim faktörlerinden biriside sıcaklıktır .Tüm canlılardaki fizyolojik olaylarda önemli rol oynar .Bitkilerin sıcaklık istekleri değişiktir.
  Tohumların çimlenebilmeleri için sıcaklık,gerekli faktörlerinden birisidir. Çim bitkisi tohumlarının çimlenebilmesi için toprak sıcaklığını en az 0 oC olması gerekir. Ancak türler arasıda çok büyük farklılıklar bulunur . Örneğin lolium , poa,ağrostis,festuca gibi serin mevsim çim bitkilerinde minimum çimlenme sıcaklığı 5 oC , cynodon gibi sıcak mevsim bitkilerinde 12-15 oC kadardır. Çim bitkilerinde optimum sıcaklık dereceleri serin mevsim çim bitkilerinde 15-20 oC sıcak mevsim bitkilerinde ise 25-30 oC olarak kabul edilir. Çim bitkilerinde büyüme ve gelişme sıcaklığı ile kaliteli çim için gerekli optimum kavramları birbirinden farklıdır Kaliteli bir çim örtüsü,optimum büyüme ve gelişme sıcaklıklarından daha düşük derecelerde gelişir. Diğer bir ifade ile serin dönemlerde bitkilerin büyüme ve gelişmeleri yavaşlar.ancak çim kalitesi yükselir. Özellikle serin iklim çim bitkilerinde hava sıcaklığının 10-15 oC olması çim kalitesini artırır.
  Çim bitkilerinde yüksek sıcaklığın olumsuz etkisi yaz aylarında çok sık görülür bu dönemde yüksek sıcaklığa ek olarak kuraklık ,basılma ve çiğnenme .kuruma ve hastalık - zararlıların etkileri çim bitkilerini olumsuz yönde etkiler.
  Düşük sıcaklıkta ise çim bitkileri büyüme ve gelişimlerini yavaşlatırlar.
  Kışları çok sert geçen bölgelerde .dayanıklı türlerde kurulan çim alanlarda bile büyük zarar görünebilir. Çim alanlar kış aylarında kullanılmaz bir duruma geldiği gibi ,bazen tüm bitkileri ölebilir. Bu nedenle kışları çok sert geçen bölgelerde çim alanları korumak için değişik önlemler alınılabilir .Kar örtüsü,Organik malç veya değişik örtü malzemeleri soğuktan korumak amacı ile kullanılır.
  Termoperiyodizm Bitkilerin günlük sıcaklık değişimlerine karşı gösterdiği tepkiye termoperyodizm denir.Bitkiler gündüz sıcaklığının geceden daha yüksek olması halinde iyi gelişirler.
  Vernalizasyon
  Serin iklim çim bitkileri 4-8 hafta süre ile 0-5 oC arasında kalmamaları durumunda vejeatif devreden generatif devreye geçemezler. Diğer bir ifade ile bu bitkilerin sapa kalkıp tohum bağlayabilmeleri için bir süre soğuk devreden geçmeleri gerekmektedir. Bitkilerin bu isteğine vernalizasyon (soğuklanma) isteği denir.
  Kış Dormantlığı
  Bazı çim bitkilerinde kış aylarında düşük toprak ve hava sıcaklığı nedeni ile büyüme pratik olarak durur Yapraklar kurumaya başlar. Çoğu yaprak klarofil eksikliği nedeni ile kahverengine döner. Cynodon.Zoysia gib sıcak mevsim çim bitkilerinde kış dormantlığı çok tipiktir. Bu bitkilerde toprak sıcaklığı 10oC geçtiği zaman dormantlık kırılır. Kış aylarında sarı kahverengi olan renk ilkbaharda yeşile döner.
  Don Kabarması
  Bitkilerde ölüme yol açan diğer bir olayda "don kabarması" olayıdır. Fazla kar örtüsü bulunmayan, ince yapılı, zayıf drenajlı topraklarda rastlanır. Nemli olan toprağın üst tabakası donduktan sonra, toprağın alt tabakalarından yukarıya su çeker. Özellikle gece sıcaklığının düşmesiyle çekilen su burada donar. Böylece belirli bir tabakası donan toprakta, bir hacim genişlemesi olacağından dolayı toprak katmanı kabarır. Bu kabarma sırasında bitki köklerini kabartır. Bu kabarma sırasında bitki köklerini kopartır. Kökler açıkta kalır. Don kabarmasının etkisinin azaltılması için toprak süzek ve hafif hazırlanması gerekir.
  SU
  Tüm yaşayan canlılarda biyolojik faaliyetler ve kimyasal olaylar için su gerekli bir maddedir. Topraktaki bitki besin maddelerinin alımı, bunların bitki dokuları içerisinde taşınması, fotosentez ve benzeri olaylar su yardımı ile gerçekleşir. Bitkilerde turgor olayında ve sıcaklığın düzenlenmesinde su etkin bir rol oynar. Bitki tarafından kullanılan suyun çok büyük bir bölümü kök ucundan alır. Bitkiler tarafıdan alınan suyun %1-3 metabolik faaliyetler için kullanılır. Geriye kalan bölümü terleme yolu ile atmosfere verilir.
  Çim alanların su ihtiyacı doğal yağışlar ve sulama ile karşılanır. Doğal yağış olarak yağmur yanında kar, sulu sepken dolu sayılabilir. Bu yağış şekillerinin yanında atmosfer neminin yoğunlaşması ile sis, çiğ ve kırağı çim bitkileri için önemli su kaynağıdır.
  Çim Bitkilerinin Su Tüketimi
  Bitkilerde biçimden sonra su tüketimi artar. Su tüketimleri bölgelere ve iklim şartlarına göre değişebilir. Ancak, genel olarak çim bitkilerinin günde 2,5-7,5 mm arasında su tükettiği kabul edilir.
  Keskin bıçaklı biçme makinaları veya makaslarla yapılan biçimlerde çim alanı daha az su tüketir. Buna karşılık küt bıçaklar su tüketimini artırır.
  Biçim yüksekliği ile birlikte su tüketimi artar. Bu nedenle suyun kıt bölgelerde biçim biraz derinden yapılmalıdır.
  Çim alanlarda gübreleme bitkilerin su tüketimini önemli ölçüde etkiler özellikle azotlu gübreleme sürgünlerin büyüme hızını artırması nedeni ile su tüketimini yükseltir. Bu nedenle çim alanlarda aşırı azot kullanımı fazla sulamayı gerektirir. Fosforlu ve potaslı gübrelerin kök gelişimini hızlandırması nedeni ile kurağa dayanıklılığını artırır.
  Solma
  Solma ise köklerden alınan sudan daha fazlasını terleme yolu ile atmosfere verilmesinden kaynaklanır. Geçici su eksikliğinden kaynaklanan solma, su düzeyinin normale dönmesi ile ortadan kalkar.
  Kuraklık
  Su eksikliğinin belirli bir süre devam etmesi halinde bitki büyümesi durur, dokular sararır ve ölümler başlar.Çayır salkımotu, bermuda çimi , uganda çimi gibi kök saplı türler kurak dönemlerde dormant hale geçerek kuraklıktan fazla zarar görmezler. Koyun yumağı,otlak ayrığı gibi türler ise derin ve iyi gelişmiş kökleri sayesinde uzun yıllar canlılıklarını koruyabilirler. Dayanıklı türlere karşılık ,çoğu Lolium ve Agrostis türleri kuraklıktan büyük zarar görürler.
  Kış Kuruması
  Kış yağışlarının çok az oşduğu bölgelerde bazı çim türleri kurur. Özellikle kış aylarında rüzgar hızının fazla yağışın az , hava sıcaklığının 0 oC üzerinde olduğu bölgelerde bu kuruma daha belirgindir. Kurumanın başlıca nedeni toprakta yeterli nemin bulunmaması, rüzgar nedeni ile bitkilerden su kaybının fazla olmasıdır. Kış kurumasının engellenmesi için toprağın kuru olduğu dönemlerde sulama yapılmalıdır.
  Su Göllenmesi
  Su göllenmesi zayıf toprak drenajı , aşırı sulama veya yağış,yüksek taban suyu veya sel gibi değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Toprakta su fazlalığı doğrudan bitkileri etkilediği gibi toprakta oksijen azalmasına karbondioksit oranının artmasına neden olur. Su göllenen alanlarda topraktaki oksijen birkaç içinde tükenir. Çim bitkilerinin kökleri solunum için yeterli oksijeni bulamazlar. Köklerde ilk önce tüyler , sonra ince kökler olur. Bitkilerde su ve besin maddeleri alımı kesintiye uğrar. Besin maddesi noksanlığı nedeni ile bitkilerde sararma görülür.
  RÜZGAR
  Rüzgar bir hava hareketidir. Hava katlarının belirli yöndeki hareketleri, canlılar üzerinde değişik etkilerde bulunurlar. Bitkiler rüzgardan mekanik ve fizyolojik olarak 2 yönlü etkilenirler. Hızlı rüzgarlar özellikle organik topraklarda veya kumlu alanlarda çimlerin sökülmesine,köklerin ortaya çıkmasına .sürüklediği ince toprak parçalan ile örtünmesine neden olurlar. Bu olumsuzlukları engellemek amacı ile yeni ekilmiş çim alanları sürekli nemli tutulmalı, rüzgara dik rüzğarkıran örtüleri kurulmalıdır.
  Tarımsal açıdan rüzgarın en önemli olumsuz etkilerinden biride topraktan ve bitkilerden olan terlemeyi arttırmaları fotosentezi olumsuz yönde etkilemeleridir.
  Sıcak rüzgarlar, ortam sıcaklığını yükseltirken, orantılı nemi önemli ölçüde düşürürler. Toprakta yeteri kadar su bulunsa bile bitkiler sıcak rüzgarla karşılaşan bitkiler gözeneklerini kapatarak fotosentez hızını azaltırlar. Bitkiler kaybettikleri fazla miktarda suyu topraktan sağlayamaz. Ve kısa sürede sararır ve ölürler. Ülkemizin bir çok yöresinde "sam rüzgarları" adı verilen bu sıcak rüzgarlar çim alanlarda önemli zararlara neden olurlar.
  Deniz kenarlarındaki çim alanlarda rüzgarın beraberinde getirdiği tuz parçacıkları önemli bir sorundur. Bu zararı önlemek amacı ile, tuza dayanıklı çim bitkilerinin kullanılması ve sık sık sulanması tuzun olumsuz etkisini azaltır.
  Rüzgarın beraberinde getirdiği yabancı ot tohumları ve çeşitli hastalıklarda rüzgarın çeşitli olumsuz etkilerndendir.
  ATMOSFER
  Atmosfer dünyamızı çevreleyen bir gaz tabakasıdır. Güneş ışınları için bir süzgeç görevi gören hava, bitkiler içinde bir yetişme ortamıdır. Canlıların yetişme ortamındaki hava, hacim olarak %78 azot , %21 oksijen,%0.03 karbondioksit ve %0.097 başta argon olmak üzere diğer gazlardan oluşmuştur.
  Oksijen,bitki kökleri ve toprak mikroorganizmalarının solunum ve hayati faaliyetleri ile bazı iz elementlerin
  alımı için gerekli bir elementtir. Solunum sırasında kökler oksijen alır. CO2 verirler. Bu nedenle CO2 miktarı gittikçe artar. Ancak toprak ile atmosfer arasında devamlı bir değişim söz konusu olduğu için normal topraklarda CO2 miktarı toksit bir düzeye çıkmaz.
  Son yıllarda hava kirliliği çim bitkilerini olumsuz yönde etkiler. Özellikle ozon, SO2 ve değişik azotlu
  bileşikler çim bitkilerinin yapraklarında renk değişimi ve kurumlara neden olur.
  TOPRAK FAKTÖRLERİ
  Toprak, yeryüzünün dışını kaplayan, kayaların ve organik maddelerin parçalanması ile oluşan bitkiler için bir yetişme ortamıdır. Topraktaki mineral madde, içerdiği besin maddelerinden çok, bitki besin maddelerini tutma kapasitesi yönünden önemlidir.
  Toprak başlıca 4 yapı maddesinden oluşmuştur.
  1) Mineral Madde 2) Organik Madde 3) Su 4) Hava

  BASILMA VE ÇİĞNENME
  Basılma ve çiğneme çim alanlarında sık rastlanan bir olaydır.. Basılma ve çiğnenmeye bağlı olarak çim bitkilerinin yaprak ve sapları bazende kök taçları zarar görür. Bitkilerin kendilerini yenilemesi için yeterli sürenin verilmesi halinde bitki örtüsü yeniden sağlığına kavuşur. Çim bitkilerinde basılma ve çiğnemeye karşı dayanıklılık yönünden büyük farklılıklar vardır. Örneğin, kaba, sert ve yaprak saplara sahip türlerde basılma ve çiğnemeye karşı dayanıklılık daha fazladır.
  Genel olarak genç fideler, olgun bitkilerden kuvvetli ve iyi gelişmiş çim örtüsü, bozuk çim örtüsünden basılmaya daha dayanıklıdır. Biçim yüksekliği arttıkça basılma ve çiğnenmeye karşı dayanıklılık artar. Genellikle Uganda çimi,Bermuda çimi, Kamışsı yumak ,İngiliz çimi gibi türler basılma ve çiğnenmeye çok iyi dayanır. Buna karşılık bazı Poa Phleum ve agrostis türlerinin dayanımı çok zayıftır. Köksap ve sülüklü türlerin basılma ve çiğnenmeden sonra kendini yenileme kabiliyeti yüksektir.

   

   

  Nerissa-Su - 09.08.2010 - 19:39
 6. Festuca arundinacea otu - Lolium perenne bitkisi - Salkımlı bitkiler hakkında Çi alanlarda yetişen bitkiler  Çİm Alanlarinin Yapiminda Kullanilan Bİtkİler
  Çim alanlarının yapımında çok değişik familyalara bağlı bitki türleri kullanılabilir. Daha önce denildiği gibi, çimenlerin kendine özgü yeşil örtü yerine geçebilecek ve aynı işlev ve görünümü sağlayacak bitki yok gibidir. Diğer yerörtücü bitkilerle yapılan yeşil örtüler, çim alanları gibi aynı amaçlı olsalar bile, çimlerin işlevsellik ve görünüm güzelliği yatsınamaz.
  Bununla beraber çim alanlarda kullanılan bitkiler 3 grupta toplanır. ;
  1) Buğdaygil
  2) Baklagil
  3) Diğer familyalar
  2.1. BUĞDAYGİL ÇİM BİTKİLERİ
  1) AGROSTİS (TAVUSOTLARI) 2) FESTUCA (YUMAKLAR) 3) POA (SALKIMLAR) 4) LOLİUM (ÇİMLER)
  .SERİN İKLİM ÇİM BİTKİLERİ
  Buğdaygil çim bitkileri optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı istekleri yönünden iki ana gruba ayrılır. Serin iklim çim bitkileri optimum gelişmelerini 15-21oC de yaparlar. Soğuğa oldukça dayanıklı olan serin iklim çim bitkileri karasal iklimin hüküm sürdüğü alanlarda başarı ile kullanılır.
  İNGİLİZ ÇİMİ (Lolium perenne L.)
  Çok kardeşlenen bir bitkidir.Genel olarak kısa ömürlü çok yıllık bir bitki olarak kabul edilir. Karışımlardan 3-4 yıl sonra kaybolmaya başlar. Tek düze bir bitki örtüşüdür. Aşırı soğuk sıcak ve kuraklıktan çok zarar görür.
  Park ve bahçeler , spor alanları kara yolları ve değişik amaçlı çim alanlarının yapımında çok kullanılır. Tohumla üretilir.Tohumları oldukça iridir.Hızlı gelişmesi, kolayca tesis olması nedeni ile karışımdaki, poa.Festuca ve Agrostisgibi türleri kolayca bastırır.Basılmaya ve çiğnenmeye karşı çok dayanıklıdır. Çim alanlarında birkaç yıl aradan sonra
  Seyrelmeye başlar. Karışımda bUİU.nan Poa, FestUCa Ve Resim 5 : İngiliz çimi (Lolium perenne L)'nin yakından görünüşü.
  Agrostis gibi köksaplı türler hızla gelişerek karışımlarda
  baskın hale gelirler. Yeşil alanlar için kısa boylu , ince yapraklı yavaş gelişen , biçim kalitesi yüksek , sık biçimden
  zarar görmeyen " çim tipi" ıslah edilmiştir.
  Çim alanlarının yapımında " çim tipi" çeşitlerinin kullanılması başarı şansını arttırır.
  İngiliz çimi ile yapılan karışımlarda biçim zamanı ve yüksekliği çok önemlidir. Biçimin 2 cm'den daha derinden yapılması ingiliz çiminin seyrekleşmesine ve kısa sürede ölmesine yol açar .Uzun ömürlü bir çim alan içn 3-5 cm yüksekten yapılması önerilir.
  İTALYAN ÇİMİ (Lolium multiflorum)
  Bir veya iki yıllık bir bitki olan İtalyan çiminin soğuğa sıcağa ve kurağa dayanımı çok fazladır. Verimli, nötr veya asit topraklara iyi uyum gösterir.
  Tohumla üretilir. Kolayca çimlenen tohumlar kuvvetli bir fide meydana getirirler. Çim alanlar için ise uygun bir bitki değildir. Karışımlara ancak hızlı bir gelişme ve rekabet gücünün çok üstün olması nedeniyle karışımiardaki oranının % 20 nin altında olması istenir.
  Biçim yüksekliğinin 3-5 cm den az olmaması önerilir. Gübreleme ve bakım işleri İngiliz çimine benzerlik gösterir. Yeşil alanlar için İslah edilen italyan çimi çeşitleri çok az sayıdadır.
  ÇAYIR SALKIM OTU (Poa pratensis)
  Tüm dünyada en fazla kullanılan çim bitkilerinde birisidir. Uzun ömürlü bir bitkidir. Çok sık ve ince yapılı bir
  yeşil alan oluşturur. Yaprakları tipik kayık şeklinde , tüysüz , mavi -yeşil renklidir. Çimlenme ve sürme hızının
  yavaş olması sebebiyle tesisi oldukça zordur.
  Serin ve nemli bölgelerde çok iyi gelişir. Sıcak ve kurak dönemlerde büyümesi yavaşlar. Suya ihtiyacı çok fazladır. Sıcak dönemlerde sulama yapıldığı halde büyümesi yavaşlar. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde çok
  iyi bir yeşil alan oluşturur. Kışa dayanıklılığı oldukça yüksektir. Gölgeye çok dayanıklı değildir. Tam güneş ışığı alan veya yarı gölge alan bölgelere dikilmelidir. Basılmaya ve çiğnenmeye orta-iyi derecede dayanıklıdır. Rekabet gücü çok fazladır.
  ADİ SALKIM OTU (Poa trivialis)
  Adi salkım otu ince yapılı , açık yeşil renkli bir çim oluşturur. Yatık bir şekilde gelişen sülükleri ile yayılır. Uzun ömürlü bir bitkidir. Nemli ve serin bölgelerdeki ince yapılı su tutan topraklarda yetişir. Kurağa ve sıcağa dayanımı çok fazladır. Buna karşılık soğuklardan da zarar görmez. Basılmaya ve çiğnenmeye karşı çok zayıftır. Gölgeye karşı dayanıklılığı ile de tanınır.
  YASSI SALKIMOTU (Poa compressa)
  Uzun ömürlü bir bitki olan yassı salkım otu , kurak , verimsiz, ve asit topraklarda oldukça iyi dayanır. Çim kalitesinin düşük olmasından fazla kullanılan bir tür değildir.
  ORMAN SALKIMOTU (Poa nemoralis)
  Uzun ömürlü gelişmesi yavaş bir türdür. Sık ve derin biçimlerden zarar görür. En önemli özelliği gölgeye çok dayanıklı olmasıdır. Avrupa kıtasında yetişen bir bitki olan orman salkımotu kısa boylu koyu yeşil renklidir.
  YILLIK SALKIM OTU (Poa annua)
  Sıcağa , kurağa ve düşük sıcaklığa dayanımı çok zayıftır. Nemli ve serin bölgelerin bitkisidir. Asitliğe oldukça dayanıklıdır. Tek yıllık bir bitki olan yıllık salkımotu çim alanlarda nadiren kullanılır. Avrupa'dan tüm dünyaya yayılmıştır.
  KIRMIZI YUMAK (Festuca rubra)
  Çim alanlarının yapımında çok yaygın olarak kullanılan bir türdür. İnce yapraklı, kısa boylu ve çim kalitesi yüksek bir bitkidir. Gölgeye dayanıklılığı ile tanınır. Uzun ömürlü bir bitkidir. Nemli ve serin bölgelerde çok iyi gelişir. Soğuğa iyi sıcağa karşı orta derecede dayanıklıdır. Kök saplı kırmızı yumak tohumla gelişir. Kurağa ve glgeye olan dayanımı çok yüksektir.
  KOYUN YUMAĞI (Festuca ovina .
  Uzun ömürlü bir bitki olan koyu yumağı,kurağa ve soğuya karşı çok dayanıklıdır. Kumlu ve fakir topraklarda
  iyi gelişir .Basılmaya ve çimlenmeye orta derece dayanıklıdır.
  UZUN YAPRAKLI YUMAK (Festuca longifolia)
  Kurağa ve soğuya karşı dayanımı çok yüksektir .Gölgede şartlarda iyi gelişir .Verimsiz alanlarda iyi sonuç alınır .Sulamaya ve azotlu gübrelemeye koyun yumağından daha fazla ihtiyaç gösterir. Bazı çeşitleri tuzlulu karşı çok dayanıklıdır. Tohumları oldukça küçüktür.
  Kurak şartlarda ve verimsiz topraklarda ekilen uzun yapraklı yumak .yeşilliliğini uzun süreler korur. Koyu renkli bir çim örtüsü oluşturur.
  İNCE YAPRAKLI YUMAK (Festuca tenuifolia)
  Çok ince yapraklı, kısa boylu, yavaş gelişen bir yumak türüdür. Kurağa ve soğuya dayanımı iyidir. Yum şeklinde gelişmesi ile kaliteli çim alanları için uygun bir bitki değildir.
  KAMIŞSI YUMAK(Festuca arundinacea)
  Uzun ömürlü bir bitki olan kamışsı yumak serin ve nemli bölgelerde iyi gelişir .Derin ve köklü olm; nedeniyle sıcağa ve kurağa diğer çim türlerinden daha iyi dayanır. Kurak zamanlarda diğer türlere göre yeşilliğ daha uzun süre korur. Gölgeye dayanımı orta derecede .Basılmaya ve çimlenmeye karşı dayanımı yüksektir. S yıllarda ince yapraklı , yavaş gelişen çim alanlara uygun kamışsı yumak çeşitleri geliştirilmiştir.
  Basılmaya dayanımı yüksek olması nedeniyle spor alanları ,park ve bahçelerde kullanımı gider artmaktadır. Tohumları iri olması nedeniyle ekimi oldukça kolaydır.
  ÇAYIR YUMAĞI (Festuca pratensis)
  Serin ve nemli alanlarda başarı ile uygulanır. Kumlu ve hafif topraklarda sulama ile başarılı olunabilir. Anc çayır yumağı en iyi gelişimini nemli ve su tutan topraklarda yapar .Sulanmadığı zaman gelişimi yavaşlar. Gölge dayanımı ise oldukça yüksektir, uzun ömürlü bir bitkidir.Basılmaya ve çiğnen meye dayanımı ise azdır.
  SÜLÜKLÜ TAVUSOTU (Agrostis stolonifera)
  Derin biçime çok dayanıklı ,üniform çok sıkı ve kaliteli çim oluşturur.Rengi çeşitlere göre açık yeşilden ma yeşil kadar değişebilir. Sülükleri ile kolayca ayrılır. Tohumların çimlenmesi ve kaplama hızı biraz yavaştır. Se ve nemli bölgelerde iyi gelişir. Gölgeye dayanımı oldukça iyidir. Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı diğer ç türlerinden zayıftır.Düzenli ve derinden biçilmek şartıyla çok güzel,ince yapılı ve sıkı bir çim oluşturur.
  NARİN TAVUSOTO ( Agrostis tenuis )
  Kısa boylu,ince yapılı.yaprakları narin bir bitkidir.Kısa sülük ve köksaplarla oldukça yavaş gelişir. Tohumla çimlenmesi ve fidelerin kaplama hızı biraz daha yüksektir.Kış soğuklarına karşı dayanımı zayıftır. Kura dayanımı zayıf , sıcağa dayanımı oldukça iyidir. Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı zayıf , gölgeye o derecede dayanıklıdır.
  KAHVERENGİ TAVUSOTU (Agrostis canina )
  Son derece kaliteli çim alanları yapımında kullanılan Kahverengi Tavusotu; Çok ince yapraklı , üniform birim alanda çok fazla kardeş oluşturan bir bitkidir. Sülükleri ile hızlı bir şekilde yayılır. Serin ve nemli bölgeler kullanılır, uzun ömürlüdür. Sıcağa dayanımı orta , soğuğa dayanımı iyi,kurağa dayanımı ise iyidir. Agrostis türl içerisinde gölgeye en dayanıklı türdür. İnce ve çok kaliteli çim örtüsünün istendiği sahalarda kullanılır. Tohuml en küçük çim türlerinden birisidir.
  AK TAVUSOTU (Agrostis alba )
  Uzun boylu , kaba yapılı ve çok seyrek çim oluşturması nedeniyle kaliteli çim alanları için önerilen bir bı değildir. Sık ve derinden yapılan biçimlere dayanamaz. Biçim 4-5 cm yükseklikten yapılmalıdır. Asit ve verim alanlarda gelişmesine karşılık verimli ve nötr topraklarda başarılı sonuçlar verir. Büyüme döneminde 3-5 gr/r N verilmesi uygundur.
  SORGUÇLU TARAKOTU ( Cynosurus cristatus )
  Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılır .Ülkemizde çok kullanılmaz. İnce yapraklı ingiliz çimine benzer bir ç
  örtüsü oluşturan çok yıllık bir bitkidir. Değişik iklim şartlarında yetiştirilebilir. Basılmaya ve çiğnenmeye ka
  oldukça dayanıklı fakat derin biçime aynı oranda dayanıklı değildir.
  ÇAYIR KELPKUYRUĞU (Phleum pratense )
  Çoğunlukla yem bitkisi olarak kullanılır. Yol kenarlarında fazla kullanılmayan çim alanlar için kullanılır. Yumak halinde gelişmesi , iri yapraklı olması ve seyrek yapıda kaba bir çim oluşturması nedeniyle iyi bir çim bitkisi kabul edilmez. Biçim yüksekliği 2 cm kadar olmalıdır.
  Tohumla üretilen bir çim bitkisidir. Ekimden sonra çıkışı ve gelişmesi ise oldukça yavaştır.
  YUMRULU KELPKUYRUĞU (Phleum bertolinii DC.)
  Kısa boyu , yaprak ve sapların daha ince ve narin olması ile çayır kelpkuyruğundan kolayca ayrılır. Kuzey Avrupa ülkelerinde sınırlı ölçülerde kullanılır. Nemli ve serin bölgelerde kullanılan karışımlarda başarılı olur.1,5 cm derinden biçime dayanabilen çeşitler geliştirilmiştir. Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ide oldukça zayıftır.
  DOMUZ AYRIĞI (Dactylis glomerata )
  Kaba yapılı , uzun boylu, kalın yapraklı bir türdür. Yem bitkisi olarak önem taşır. Çim alanlar için önemli bir tür değildir. Tohumla üretilen bir bitkidir. Oldukça iri olan tohumları ekimden sonra hızla çimlenir. Çok değişik toprak şartlarında yetişebilir.
  KILÇIKSIZ BROM ( Bromus İnermis )
  Yem bitkisi olarak değer taşıyan kılçıksız brom kalın sapları ile seyrek yapıda kalitesiz bir çim oluşturur. Derinden biçime ve basılmaya çiğnenmeye dayanımı ise çok zayıftır. Tohumları zar şeklinde ve kağıdımsı bir yapıdadır. Oldukça iri olan tohumları ekimden sonra kısa sürede çimlenerek toprak yüzeyini kaplarlar.
  OTLAK AYRIĞI (Agropyron cristatum )
  Soğuğa ve kurağa olağanüstü dayanıklı bir yem bitkisidir. Kurak bölgelerde yol kenarları, eğimli veya sulama imkanı bulunmayan alanların yeşillendirilmesi amacı ile kullanılır. Fazla bakım istemez. Soğuk mevsimlerde bile ekimi yapılabilir.

   

   

  Nerissa-Su - 09.08.2010 - 19:42Benzer Konular

 1. Gül Nasıl Yetişir
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Bitkiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.09.2012, 15:09
 2. Kayahan - Nasl Ayrılacağız
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Videolar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.12.2010, 12:48
 3. Araba Kullanırken Benzin Tasarrufu Nasl Sağlanır
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Motor Sporları Ve Otomobil.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.06.2010, 14:30
 4. GTA SanAndreasda Online oLuomus O nasL??
  Konuyu Açan: SpArTaPraF-, Forum: Online oyunlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.11.2009, 08:56
 5. Bu Kenarlıklar Nasl Olacak ?
  Konuyu Açan: oQuL, Forum: Grafik Genel.
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj : 01.09.2009, 22:21

copyright

Soru Cevap