Yuxu yozmaları

 1. HABİL-Habil Adəm əleyhissəlamın oğlu olub, qardaşı Qabil tərəfindən Şamda, Cebel Fasyon deyilən yerdə, bir mağara öldürülmüşdür. Röyada Habili görmək-yuxu sahibinə həsəd və kin bəslənəcəyinə, düşməndən ona bir pislik və bədbaxlıq yetişəcəyinə yozulur. Bəzən də adam suçsuz yerə öldürülür, yaxud zalım bir kimsədən ona zərər toxunur. Habili yuxuda görmək, eyni zamanda, Allah-təalaya itaət etmək kimi yozulur, lakin röya sahibinin dost deyə tanıdıqlarından çəkinməsi, çox diqqətli olması gərəkdir.

  HAYQIRMAQ-Röyada bir topluluğa hayqırdığını görən adam sərvətə qovuşacaq, baxtı açılacaq. Röyada hayqırmaq-bir fitnəni, ya da xəstəliyi ifadə edir. Yuxuda yalqızca, təkcə bağıran adamın çılğınlığı get-gedə sozalar, qüvvəti zəifləyər.

  HAZIRCAVABLIQ-Röyada hazırcavablıq etmək və ya hazırcavab bir adamın söhbətini dinləmək-xeyir xəbər alacağınıza işarə sayılır.

  HAVA-Açıq və sakit havada gəzmək-hər kəsin dostluğunu, sayğısını qazanaraq düşmənlə də dost olmağa, itmiş bir əşyanın tapılacağına, işlərin qaydasında getməsinə işarədir. Yuxuda buludlu, sıxıntılı və dumanlı hava görmək-qayğıya, sıxıntıya və ələmə yozulur. İlk baharın ilıq havasını görmək-rahatlığa, yaxşı yaşamağa, bütün işlərdə ağıllı hərəkət edərək uğurlar qazanmağa əlamətdir. Röyada yer ilə göy arasında ayaq üstə durduğunu görmək-hökmdar tərəfindən qısa sürən şərəf və etibara layiq görüləcəksiniz. Yuxuda açıq hav şəraitində torpaq üzərində gəzdiyini görən adam böyük şərəf və halal mal sahibi olacaq. Yalanşı və təkəbbürlü adamın belə yuxu görməsi heç bir məna ifadə eləmir. Özünü yerlə göy arasında görən kimsənin qəlbi doludur, lakin nə iş görəcəyini bilmir. Röyada havadan yerə düşdüyünü görən adamvəzifəsindən, rütbəsindən məhrum olacaq, əgər vəzifə adamı deyilsə, istədiyinə nail ola bilməyəcəkdir. Havanı saf və bərraq (açıq, şəffaf) görmək-aydın havaya ehtiyac bulunduğundan səfərə çıxmağa hazırlaşan adam üçün bu röya xeyrə yozulmur. Hava insan istəkləri olaraq yozulur. Özünü göylə yer arsında ayaq üstə durub danışan görmək-xeyrə, xoşbəxtliyə, var-dövlətə yozulur. Açıq havada bina tikmək, yaxud çadıq qurmaq-röya sahibi xəstədirsə, bu yuxunun mənası onun ölümünə işarədir. Röya sahibi dənizdədirsə, o gəmi batacaq. Havada uçmaq-dənizdə vəya quruda səyahətə çıxmağa işarədir. Havada qanadlanıb uçduğunu görən adam bu röya qüvvətli və açıq şeyi ifadə edir, bəzən də alacağı mala və sərmayəyə, sayəsində səfərə çıxacaq hökmdara, gəmisinin yeni və möhkəm olduğuna işarə sayılır. Havada qanadsız uçduğunu görmək-quruda və dənizdə səyahət anlamındadır. Göy üzü görünməyəcək dərəcədə hava qaranlıq görünərsə-röya sahibinin başqanla və ya öz rəhbəriylə arası pozulacaq. Rəhəbəri və ya başqanı yoxsa-gözləri kor olacaq.

  HAKİM-Bir hakimi haqsızlıq və zülm edən görmək-o şəhər əhalisinin ölçüdə-çəkidə bir-birilərini aldatdığını, düzgünlüyün gözlənmədiyini göstərir. Şikayətlə hakimə müraciət etmək və hakimi bu şikayəti ədalətlə, insafla yoluna qoyması-röya sahibi düşməndən haqqını tamamilə ala biləcəkdir. Bu röyanı görən zərərdədirsə, yaxud məğlub olandırsa-üzüntülərinə son qoyulacaq. əgər hakim ədalətli qərar çıxarmazsa, röya sahibi düşmənindən haqqını tamamilə ala bilməyəcəkdir. Röyada özünü hakim və ya namuslu bir bilgin (alim) donunda görmək-şöhrətə, bərəkətə, xoşbəxtliyə qovuşacaqsınız. Müsafir bu cür yuxu görərsə, yolu bağlanacaq. Röyada hakimin üzünü xoşbəxt və gülər görmək-şikayət və tələbiniz xoş sonluqla bitəcəkdir. Hakimin oturduğu yeri, onun kürsüsünü görmək-fəryad və fəğana, düşmənçiliyə işarədir. Bu röyanı görən xəstənin ağrıları şiddərlənəcək. Xəstə adam hakimi onun xeyrinə hökm çıxaran görərsə, bu yuxu onu n vəfat edəcəyinə işarə sayılır. Bəzən hakim həkim kimi də yozulur.

  HALVA-Röyada halva görmək-məhbusun qurtuluşuna, səfərdəki adamın sağ-salamat geri döməcəyinə, xəstənin şəfa bulacağına, subayların evlənəcəyinə, təzə doğulmuş övlada, yaxşı qulluqçulara, halal ruziyə yozulur.

  HAMAM-Röyada görülən hamam və hamam sobası-qayğıya, tasaya işarədir. Hamama girmək, hamamda olmaq da sıxıntı anlamlndadır. Hamamda yuyumub yaxalanmaq-borcdan qurtarmaqdır. Suyun istiliyi-xəstəliyə, tabsızlığa;ilıq su-sağlamlığa, işlərin öz qaydasınca getməsinə yozulur.

  HAMİLƏLİK (uşağa qalmaq)-Yuxuda özünün və ya başqasının hamilə olduğunu görən qadın gühan iş tutacaq. Qız xeylağı belə yuxu görərsə-haqqında dedi-qodular çıxacaqdır. Yuxuda doğmaq-günahlardan və hər cür pisliklərdən sıyrılıb təmizlənməyə yozulur.

  HARUN ƏLEYHİSSƏLAM-Röyada Harun peyğəmbəri görən adambir kimsəyə vəkillik edəcək, onun ucbatından başı müsibət və bəla çəkəcək, lakin sonunda xeyrə qovuşacaqdır. Yaxud qəddar və zalım adamlar onun qarşısında qəhr olacaqdır. Səfərə çıxmaq istəyənlər üççn yuxuda Harun peyğəmbəri görmək-qələbəyə, bol ruziyə yozulur.

  HAFİZ (Qur`anı əzbərdən bilən adam)-Röyada bir hafizi Qur`an oxuyarkən görən adam muradına çatacaq deməkdir.

  HACI OLMAQ-Röyada özünü hacı olmuş görmək-əlinizə böyük miqdarda pul keçəcəyinə, yaxud isti məmələkətlərə səyahətə çıxacağınıza yozulur.

  HEBƏ-İki qardaşa, ər-arvada, iki uşağa və ya iki günüyə işarədir. Bir kimsə yanında heybə olduğunu, heybə satın aldığını və ya ona heybə hədiyyə edildiyini görərsə, bu yuxu-səfəri, üzüntü və kədərədn uzaqlaşmağı ifadə edir.

  HEYVA-Yuxuda heyva görməyin çeşidli yozumları var. Başlıca yozumlar bunalrdır: xəstəlikdən, şəfa tapmaq, səfərə çıxmaq, doğum, işdə uğur, yeni dostlar, qazanc.

  HEYVAN QIRXMAQ-Röyada heyvan qırxan adam görmək-pisliyə, düşmənçiliyə, israfa işarədir.

  HEYKƏL-Qara-qorxudan qurtulmağa, düşmənə qalib gəlməyə, övlada, həyat yoldaşına və mənfəətə işarə sayılır. Röyada xristian kilsəsində heykəl görmək-İncili ifadə edir.

  HEYRANLIQ-Yuxuda hamının sizə heyran olduğunu və ya heyranlıqla sizdən danışdığını görmək-sevgilinizin, əgər sevgiliniz yoxsa, həyatda özünüzə ən yaxın bildiyiniz bir kimsənin sizə gerşəkdən sadiq və səmimi olaraq bağlı olduğu anlamına gəlir.

  HEYRƏT ETMƏK-Yuxuda heyrətlənmək, yaxud şaşırdıcı bir duruma düşmək-anadangəlmə sahib olduğunuz yetənək və məziyyətlər sayəsində hər cür çətin durumdan çıxa biləcəyinizi göstərir.

  HEKAYƏÇİ (nağılçı)-Gecələr, xüsusən də qış günlərində dastan və hekayətlər söyləyən birisini yuxuda görmək-tərbiyə və ədəbə dəvət etməklə insanları bir-biriylə barışdıran adama işarədir.

  HEROQLİF YAZISI-Röyada əski misirlilərin heroqlif yazılarını görmək-bütün hərəkətləriniz normal və məntiqli olduğuna, təbiət qanunlarına zidd heç bir davranışda bulunmadığınıza işarədir.

  HESAB (haqq-hesab kağızı)-Hər hansı bir yerdən haqq hesab kağızı almaq, ödəmək, yaxud bu səbəbdən üzülmək-gənc oğlan üçün-unudulub getmiş üzüntülərin təkrar meydana çıxmasına; yaşlı adam üçün-yaxınlarından birinin itgisinə; gənc qız üçün yoxsul birisiylə evlənməyə; qadın üçün-puldan korluq çəkəcəyinə yozulur.

  HƏBƏŞ-Yuxuda həbəş, efiopiyalı görmək-bəzi xoşagəlməz xəbərlər alacağınıza yozulur.

  HƏBS-Röyada həbs olunduğunu görmək-çevrənizin düşmənlər tərəfindən fəna halda sarıldığına və diqqətli olmağın gərəkliyinə işarədir. Həbsxana yuxusu isə xoş xəbər müjdəçisi kimi yozulur.

  HƏVƏNGDƏSTƏ-Həyata keçməyi mümkün olmayan işlərə yozulur. Eyni zamanda, şərəf və ucalığı, oxuyan uçağı, sadist qadınları, musiqiçiləri, yaxud da çox danışan gəvəzə xidmətçini ifadə edir.

  HƏDİYYƏ-Sərvət dəyişikliyinə işarədir. Tanıdığınız kiçik bir uşaqdan hədiyyə almaq-fitnə və fəsada; hədiyyə vermək-sıxıntı və pisliyə yozulur. Hədiyyə-fərəh və rahatlıq işarədir. Hədiyyə-sevgi rəmzidir. Hədiyyə-birisiylə evlənmək üçün anlaşma baxımından ən gözəl sevgiyə işarədir. Yuxuda sizə bir tabaq təzə meyvə göndərilərsə-qızınıza adaxlı tapılaçaq, qızınız yoxsa-hədiyyə göndərən adamla aranızda yaranacaq sevgiyə, səmimiyyətə işarə sayılır.

  HƏDİS-Röyada hədisi-şərif oxumaq-islam baxımından çox böyük xeyrə, axirətdə Həzrəti Peyğəmbər əfəndimizin himayəsinə qovuşacağına dəlil olaraq qəbul edilir.

  HƏZM (sinirmək)-Yuxuda yediyiniz yeməyi həzm etmək, sinirmək-sənətinizdə diqqətli və çalışqansınız. Yeməyi tamam sinirmək-hər cür qorxudan qurtarmağa və hər işdə nəşəli və sevincli olmağa yozulur.

  HƏKİM-Röyada xəstənin evinə həkim gəldiyini görmək-o xəstənin yaxşılaşacağı, lakin röya sahibinin xəstələnəcəyi şəklində yozulur.

  HƏLLAC (pambıq əyirən)-Röyada həllac görənin işi daima yoldadır.

  HƏMAYİL (tilsim)-Röyada boynunuzdan bir həmayil asıldığını görmək-xeyir xəbər eşidəcəksiniz.

  HƏRARƏT (istilik)-Nəşəli və sevincli adamların röyada hiss etdikləri hərarət, zəiflik zəbunluq kimi hallar onların rəqibləriylə danışmağa, bəhsləşmədə zəifliyinə və qorxaqlığına; çətinlik və sıxıntı içində olanların isə rahatlığına dəlalət edir.

  HƏRƏMXANA-Röyada özünün hərəmxanada olduğunu və ya hərəmxana qurduğunu görən qadın, yaxud kişi ailə həyatında xoşbəxt olmayacaqdır. Belə röya görənlər həm özlərini, həm başqalarını bədbəxt etməmək üçün yüz ölçüb-bir biçməli, sonra evlənməyə qərar verməlidir.

  HƏSƏD-Röyada birinə var-dövləti, dostları, sosial durumu, xoşbəxtliyi və ya hər hansı bir səbəbdən dolayı həsədlə baxmaq-tam tərsinə yozulur, yəni o röyanı görən adamlayaradılış etibarı ilə, zərrə qədər də olsa, həsəd deyilən hiss yoxdur və yuxuda həsədlə baxdığı şeylər onun özündə də artıqlamasıyla mövcuddur.

  HƏSİR-Peşmanlıq gətirəcək bir davranışa işarə sayılır.

  HƏCC-Röyada həccə getmək-iş və ya məmuriyyət həyatında böyük irəliləyişlər qazanacağınıza, yoxsulsunuzsa-zəngin olacağınıza, zənginsinizsə-sərvətinizin daha da artacağına işarədir. Həccə getmək istədiyiniz halda, buna müvəffəq olmamaq-əməl və arzularınıza uzun müddət nail ola bilməyəcəksiniz deməkdir.

  HƏŞƏRAT-Həşərat görmək yaxşı yuxulardan sayılmır. Qarışqa-gəvəzə və çox gəzən adamlardan toxunacaq xətəri; arı-yüksək və zəngin dostlardan birinin qaba davranışını; ağcaqanad-amansız bir düşməni göstərir. Eşşəkarısı da bu cür yozulur. At çibini-saxtakar bir yoldaşa işarədir. Digər milçək bə böcəklər də yaxşı şeyə əlamət hesab olunmur. Kəpənək-abdal və saf qəlbli dost-yoldaş kimi yozulur.

  HƏŞİŞ ÇƏKMƏK-Xeyrə yozulmayan röyalardandır.

  HİDDƏT-Yuxuda hiddətlənmək-süründürülən bir işin sona yetəcəyini xəbər verir.

  HİYLƏ-Röyada hiyləyə uğramaq və ya hiyləgər bir adamla qarşılaşmaq-aldanmamaq üçün öz işlərinizdə daha diqqətli olmanız gərəkdir. Yuxuda bir başqasına hiylə gəlmək-röya sahibi şübhə etdiyi bir dostu tərəfindən aldadılacaq və ya söz qandırılıb yoldan çıxarılacaqdır.

  HİMAYƏ-Röyada birisini himayə etmək-bir qadının sevgisini qazanacaq və ya mirasa qovuşacaqdır.

  HİND QUŞU-Hind quşunu satın və ya hədiyyə olaraq almaq-çox xeyirli yuxudur. Bir müddət hər işdə bəxtinizin gətirəcəyinə yozulur. Hinduşka yemək, hinduşka qonaqlığında bulumaq yaxşı yuxu hesab edilmir, iş həyatında ümidsizliyə uğramaq kimi mənalandırılır.

  HİND CEVİZİ-Hind cevizinin ağacını röyada görmək-uzaqdan bir xəbər alacaqsınız. Hind cevizi almaq-cəsarətlə hərəkət etdiyiniz bir işdəuğursuzluğa uğrayacaqsınız. Hind cevizindən hazırlanmış şirin əzmə yemək-fırıldaqla, əyri yolla pul əldə etməyə yozulur.

  HİNDU-Həyatınızda bir dəfə də olsa, Şərqə səyahətə çıxacağınıza işarədir.

  HİPNOZÇULUQ-Röyada bir hipnoz nömrəsini və ya özünüzün hipnoz edildiyinizi görmək-başınıza çeşidli işlər gələcək və bunlar sizi çaşdıracaq, çətin durumlara salacaqdır. Hörmətdən düşə və etibarınızı itirə bilərsiniz.

  HİRS (qəzəb)-Röyada hirslənmək-yaxınlaşmaqda olan bir üzüntünü səssiz-səmirsiz aradan qaldıra biləcəksiniz.

  HIRXA (arxalıq)-Yuxuda hırxa (arxalıq) geymək-işlərinizdə irəliləyişə nail olacaqsınız.

  HOVUZ-Röyada içi suyla dolu gözəl bir hovuz görmək-əlinizə böyük miqdarda pul gələcək və bununla daha da varlıqlı bir ömür sürəcəksiniz. Şəklinin hovuzda əks olunması-evli olmayan qadın və ya kişi üçün bu röya ailələrinin qəbul etməyəcəyi bir izdivaca yozulur. Röya sahibi evli isə, həyat yoldaşı başqsı ilə eşq macərasındadır. Hovuzun suyu soğulmuşsa-son ümidin də boşa çıxacağını göstərir.Hovuzun üstünü çiçəklərlə bəzənmiş və süslü görmək-qara-qorxudan qurtulmağa işarədir. Hovuzda qırmızı balıq üzdüyünü görmək-xarici səfərə yozulur.

  HOQQABAZ-Röyada heyrətamiz nömrələr göstərən hoqqabaz görmək-bədniyyət və məlun düşüncəli düşmənlərinizi alt-üst edəcəyinizi göstərir.

  HÖKM-Məhkəmədə mühakimə olunduğunu yuxuda görmək-bir çox faydalı biliklər əldə edərək qüvvtlənəcəyinizi göstərir. Öz günahı ucbatından məhkum olunmuş bir adam görəmək-röya sahibi dost bildiyi bədniyyət birisinin üzündən üzüntüyə və əzablara düşəcəkdir.

  HÖKMDAR-Bu yuxu hökmdarın görünüş şəklinə görə yozulur. Əgər hökmdar gülərüzlü isə xeyrə və mənfəətə; hirsli və qaraqabaqdırsa-zərərə və şərə işarə sayılır. Hökmdarı at üstündə görmək-şan-şöhrətinizin artacağını xəbər verir.

  HÖRÜMÇƏK-Yuxuda hörümçək görmək-asi bir qadına işarədir. Hörümçək-hiyləgər, zəif və tənbəl bir adam anlamındadır.

  HÖRÜMÇƏK TORU-Röyada hörümçək toru görmək-cavan oğlan üçün bu yuxu-onun bütün işlərini alt-üst edən düşmənə və bu düşməni axtarıb-öyrənmədən işlərinin düz gətirməyəcəyinə yozulur. Yetgin yaşda kişilər üçün bu röya-uğura; adınlar üçün-bir qəribinin sevgilisiylə arasını vuracağına; yaşlı qadınlar üçün-maliyyə-pul baxımından sıxıntılı duruma düşəcəyinə işarə sayılır.

  HÜZN-Röyada məhzun olmaq, qəm-qüssə çəkmək-günahları üçün tövbəyə və ya eşqə yozulur.

  HÜRKMƏK (qorxmaq)-Mədə rahatsızlığına yozulur.

  HÜCRƏ-Röyada bir həbsxana hücrəsi görmək-tək-tənha və səssiz bir həyat sürəcəyinizə işarədir. Həbsxanada olanlar üçün bu röya-səbirli olduqları təqdirdə onların yaxın zamanlarda azadlığa çıxacağını göstərir.

  HÜCUM ETMƏK-Bir adamın yuxuda düşmənindən qaçdıqdan sonra dönüb ona hücum etməsi-röya sahibinin düşmənlərinə qalib gələcəyini göstərir. Başqa yozumlara görə, bu yuxu-peşmanlığa, tövbəyə və xeyrə də yozula bilir.

   

   

  N.N. - 13.09.2011 - 01:27
 2. XADİMƏ – Sərbəst ticarətdə xoş tale sahibi olacaqsınız.

  XAKİ RƏNG – Röyada xaki rəng görmək – yuxu sahibi oğlandırsa əsgərliyə gedəəcək, gənc qız isə ərə gedib ailə quracaqdır.

   

   

  N.N. - 13.09.2011 - 01:28
 3. İANƏ-Röyada birinə ianə verildiyini görmək-röya sahibinin sağalmaz bir xəstəliyə tutulmaq ehtimalı var. Bu cür yuxu görən adamın tezliklə həkim müalicəsindən keçməsi, onun sağlamlığı baxımından çox yararlı ola bilər.

  İAŞƏ-Röyada iaşə işləriylə məşğul olduğunu görmək-qəza və bəlanın sizdən yan keçəcəyinə, Tanrının sevimli qulu olmağa namizəd bulunduğunuza yozulur.

  İBADƏT LİBASI-Röyada həcc zamanı ibadət libasının geyilməsi-xeyirli və müqəddəs bir xəbər alacağınıza yozulur.

  İBADƏTXANA-Yaxın vaxtlarda xeyirlə nəticələnəcək bir səyahətə çıxacaqsınız.

  İBRAHİM ƏLEYHİSSƏLAM-Böyük peyğəmbərlərdən İbrahim əleyhissəlamı yuxuda görmək-Allah-təalanın mərhəmətinə nail olmaq deməkdir. Bu böyük peyğəmbəri röyasında görənin üzünə bütün rəhmət qapıları açılacaq və həyatı xoşluqla keçəcəkdir.

  İDARƏ (iş yeri)-Bir idarəni, müəssisəni, dəftərxananı, ümumiyyətlə iş yerini yuxuda görmək-yaxşı bir iş təklifi alacaqsınız.

  İDEAL-Röyada bir idealın müsbət nəticə verdiyini görmək-nəqliyyat qəzasının xəbərçisi olaraq qəbul edilir.

  İDEALİST-İdealist bir adamı yuxuda görmək-yoldaşlarınız arasında şərəf və etibarınız artacaq, əlinizə çoxlu pul gələcəkdir.

  İDRİS ƏLEYHİSSƏLAM-İdris peyğəmbəri yuxuda görmək-röya sahibinin işləri düzələcək, biliyi artacaq, xalq onu çox sevəcək, evində əmin-amanlıq və xoşbəxtlik hökm sürəcək. Bu röyanı görən ibadət və inanc sahibidir.

  İY-Qadın yuxuda iyə ilişdiyini görərsə və evlidirsə, qızı olacaq, ya da bacısı dünyaya gələcək. İyə dolanan ip tağalağının kəsildiyini görmək-röya sahibi səfər üstədirsə, bu işdən vaz geçəcəkdir. İp əyirmək-qəriblikdə yad bir adamdan yardım istəməyə yozulur. Yuxuda iy görmək-səfərə çıxmağa və yuk daşıyan bir minik heyvanına da əlamət sayılır. Polad iy də eyni şəkildə yozulur.

  İYDƏ-İydə ağacı-iş həyatında bir uğursuzluğa yozulur. Bu cür röyalar eşq və mənəvi həyatınızda gözlənilməz və qeyri-adi gəliılər olacağına da yozula bilər.

  İYNƏ-Röyada iynə görmək-həyatda çox yorulmuş olduğunuza və səhhətinizə diqqət yetirməyin gərəkliyinə işarədir. Subay adam iynə görərsə-evlənəcək, kasıb isə iqtisadi durumunu yaxşılaşdıracaqdır. İynənin üzərundə sap da varsa və röya sahibi hər hansı bir söküyü, yaxud paltarını tikirsə-o, hər muradına, istəyinə yetişəcəkdir. İynənin qırıldığını görmək-yuxu görənin halı pisləşəcək, işləri pozulacaq. Röyada əlində çuvalduz olduğunu görənin arvadı hamilədirsə-qız olacaq, hamilə deyilsə səfərə çıxacaq. Yuxuda iynə yediyini görən adam bir nəfərə sirrini açacaq və bundan zərər çəkəcək. Kiməsə iynə batırıldığını görən şəxs o adamı pisləyəcək. Röyada bir neçə iynə görmək də eyni cür yozulur.

  İZ-Röyada bir izi tutub getmək-sirləri açmağı, gizli şeylərin üzə çıxmasını, elm yolunda getməyi ifadə edir. İzciliklə, bələdçiliklə ilgili yuxular güvənilən bir dostla qısa bir səfərə çıxılacağına yozulur.

  İLAN-Röyada ilan-çox təhlükəli və hiyləgər bir düşmənlə qarşılaşmağa yozulur. İlanın üstünüzə hücum çəkməsi-düşməniniz sizi qəfildən vurmaq üçün fürsət gözləyir.

  İLAN BALIĞI-Qısqanclıq əlaməti kimi açıqlanır.

  İLAHİ VARLIQLAR-Röyada mələk, övliya kimi müqəddəs varlıqların görülməsi həmişə xeyrə yozulur.

  İLBİZ-Röyada ilbiz-yavaş-yavaş da olsa, işlərinizdə uğur qazanacağınıza, qarşılıqlı sevgiyə, əlinizə çoxlu sərvət imkanı düşəcəyinə, xoşbəxt olacağınıza yozulur.

  İLĞIM-Röyada ilğım-mümkün olmayan, nəticəsiz qalacaq boş bir işə işarə olyb, ümid olunan işin başa gələmyəcəyinə, arzuların boşa çıxacağına yozulur. İlğım-ayrılıq, dində küfr, dünya ziynətlərinə meyl və rəğbət, arzu və təmənna, əl yetməyən bir şeyə ümid bağlamaq deməkdir. Müxtəlif yozumlara görə, yuxuda ilğım görmək-əsli olmayan xəbərlərə və ya yalançı şahidliyə də işarə sayılır.

  İLDIRIM-Röyada evə ildırım düşdüyünü gormək-əzab, xəstəlik, ölüm anlamındadır. Bir adamı ildırım vurması-o adam haqqında yalan xəbərləri və xoşağəlməz söz-söhbəti ifadə edir. Düşdüyü yerdə ildırımın bir şeyi vurması-o bölgədə olacaq fitnə-fəsada və din baxımından ödənməsi lazım gələn borca, tövbəyə işarədir.

  İLİK-Sümük içində olan iliyi yuxuda görmək-gömülü (gizlin saxlanan) şeylərə və miras olaraq qalan taxıla işarədir. Öz sümüyünün içində ilik olduğunu görmək-röya sahibinin torpağa göməcəyi mala yozulur. Yuxu görən xəstədirsə, xəstəlikdən qurtilib ayağa duracaqdır.

  İLYAS PEYĞƏMBƏR-Röyada İlyas peyğəmbəri görmək-bir xəstəliyin sona yetəcəyinə, şad xəbərə, arzuların gerçəkləşəcəyinə, xoşbəxtliyə yozulur.

  İLK BAHAR-Röyada yaz mövsümü görmək-xeyrə əlamət sayılır. Bolluq və bərəkət anlamına gəlir.

  İMAM-Yuxuda imam görənin mərtəbə və məqamı yuksələcək, şöhrət sahibi olacaq. İmamın minbərə çıxdığını görmək-röya sahibini bacarığı varsa, böyük bir məqama şatacaq. Xəstə və qayğılı bir adam belə yuxu görərsə, yaxşılaşacaq, tezliklə xəstəliyi keçəcək.

  İMARƏT-Röyada əski zamanlarla bağlı bir imarət görmək-röya sahibinin mənəvi baxımdan böyük bir ucalığa yüksələcəyini göstərir.

  İMDAD-Röyada birisindən imdad istəmək-işlərin pisləşəcəyinə işarədir. İmdad istəyənə yardım etmək isə doğum, ya da evlilik xəbəri sayılır.

  İMZA-Röyada imza atmaq-xeyirli bir yuxu olaraq yozulur. Bu cür röya görən adam qısa müddət ərzində düşdüyü sıxıntıdan qurtulacaq, əmin-amanlığa qovuşacaqdır.

  İMPERATOR-Yuxusunda imperator görənin bəxti açılacaq, lotoreya, sport-loto kimi oyunlardan böyük miqdarda pul qazanacaqdır.

  İMTAHAN-Çeşidli yozumlarla açıqlanır. Belə ki: İmtahandan uğurla çıxmaq-bir sıxıntıdan qurtulmaqdır. İmtahanda uğursuzluq-qəfil xoş xəbərdir. İmtahan etmək-qəfil bəd xəbərə işarədir. İmtahan məsuliyyəti-eşqə düşməkdir. İmtahan qorxusu-yeni bir işə girişməyin başlanğıcındasınız.

  İNAD (inadcıllıq)-İnadkarlıqla ilgili yuxular röya sahibinin işlərində böyük uğur qazanacağı şəklində yozulur.

  İNQİLAB-Röyada inqilab görən adam özünü psixiatr həkimə göstərməli, sağlamlığı qayğısına qalmalıdır.

  İNƏK-Yuxuda inək-bolluq və bərəkət anlamına gəlir. Belə yuxu görən adamın əlinə bolluca pul gələcəkdir. Ancaq inəyin sağılığını röyada görmək-pul xərcinə, pul itgisinə yozulur.

  İNGİLİS-Şərqin röya təbirçiləri yuxuda ingilis görməyi son dərəcə pis yuxu kimi yozurlar. Röyada ingilis görmək-gözləmədiyiniz bir adamdan xəyanət görəcək, ya da iftiraya məruz qalacaqsınız.

  İNSAN-Tanımadığınız və anşırda bilmədiyiniz bir insanı yuxuda görmək-etrəsi gün xeyirli bir xəbər, ya da məktub alacaqsınız.

  İNTİHAR-İntihar ilə ilgili yuxular aşağıdakı kimi yozulur: İntihar etmək-cavanlığınız sıxıntılı, yaşlı çağlarınız isə rahatlıq içində keçəcəkdir. İntihar edəni yuxuda görmək-üzüntülü bir xəbərdir. İntihar təşəbbüsündə olmaq-bir eşq xəbərçısı olaraq yozulur.

  İNCƏ (zərif) BUDAQ-Ər-arvad arasında lüzumsuz yerə narazılıq olacaq, fəqət bu narazılıq qısa müddət içində aradan qaldırılacaqdır.

  İNCƏLMƏK (zəifləmək)-Röyada özünü incələn, zəifləyən görmək-xeyrə əlamətdir. Yuxuda zəifləmək-taleyinizin açılacağına və giriçdiyiniz işdən böyük qazanc əldə edəcəyinizə işarədir.

  İNCİ (mirvari)-Röyada sapa düzülmüş inci görmək-Qur`anı, elmi, oğlan övladı, yaxud kölələri ifadə edir. İnci dəldiyini görmək-Qur`ani-Kərimi haqq və səvab üzrə təfsir etməyə; inci udmaq və ya satmaq-Qur`anı unutmağa işarədir. İnci-bigi anlamına gəlir. İnci almaq-elm, fəzilət sahibi olmaq və xalq tərəfindən sevilmək deməkdir. Ağzına inci soxmaq-röya sahibinin dininin gözəl olduğuna yozulur. Ağzından inci, dürr tökmək, camaatın və ya röya sahibinin özünün bu inciləri toplaması-yuxu görənin bir çox hikmətamiz hekayətlər anlatmaqla xalqa xidmət etməsini və nəsihətdə bulunmasını, xalqın bundan yararlandığını bildirir. Röyada sizə inci bağışlanarsa, öz qohumlarınızdan inci kimi zərif bir qız alacaqsınız. Yuxuda inci sahibi olduğunu görən adam evlənəcək. Bir kimsənin röyasında əlamət bir inci alması-ömrü çox qısa bir cocuğu olacağını xəbər verir. Dəniz və ya çaydan çoxlu inci çıxarmaq, qutulara yerləşdirmək-röya sahibi dövlət xəzinələrindən, yaxud o çayın sahibi olan kimsənin malından halal sərvətə qovuşacaqdır. Çoxlu inci görülməsi-xidmətçilərə və böyük mirasa yozulur. Röyada görülən inci axan göz yaşı da sayıla bilir. Böyük bir inci dənəsini yuxuda görmək-hamilə qadın üçün bu yuxu oğlu olacağına yozulur. İnci çeynəmək-riyakarlığa, inci qusmaq-hiyləgərliyə əlamətdir. İncini qabığındançıxarmaq və qabığını götürmək-o kimsənin qəbir açıb kəfən soyan bir soyğunçu olduğunu göstərir. Bir xəzinəni açarla açıb, ordan inci və cəvahir aparmaq-röya sahibi bir bilginə önəmli bir məsələ barədəsorğuda bulunacaqdır. Yuxuda inci saymaq-çətinliyə uğrayacaq, sıxıntıya düşəcəksiniz. Xam, cilalanmamış inci almaq-yuxu görənin küçə başında və yol üzərində Qur`ani-Kərim oxuması deməkdir.

  İNCİL-Röyada İncili görmək-nə qədər pul xərcləmişsinizsə, əlinizə o qədər pul gələcəkdir.

  İNCİÇİÇƏYİ-İciçiçəyini yuxuda görən adamla yaxınları araında mövcud olan umu-kusulərə son qoyulacaq, ortada barışıq olacaqdır.

  İP-Uzun ömürdən dolayı belin bükülməsi anlamına gəlir. Yuxuda ip-xoş xəbərlər müjdəçisidir.

  İPƏK-Yuxuda ipək görmək bu şəkildə yozulur: Saf ipək-xoş xəbərdir. İpək qalstuk-ailə həyatında, xoş davranışa işarədir. İpək paltar-bir tanış vasitəsilə böyük miqdarda sərvət əldə etməyin mümkünlüyünə əlamətdir. ipək iplik-uzaqdakı bir yaxınınızla görüşə bilmək ehtimalı var. İpək mələfə-qısa müddətdə keçıb gedəcək sıxıntılı günlərə yozulur.

  İPƏKQURDU (barama qurdu)-Röyada ipəkqurdu görən adamın içindəki şəkk-şübhələr əsassızdır.

  İPOTEKA (malın, mülkün girov qoyulması)-Röyada bir şeyinizi girov qoyduğunuzu görmüşsünüzsə, sıxıntı içində keçən yaşayışınız xoş bir təsaduf nəticəsində dəyişəcək, xoşbəxtliyə qovuşacaqsınız.

  İRAQ (ucqar) YER-Röyada iraq, ucqar bir yerə getdiyini görən adam yaxınlarda mövqeyində yüksələcək, sevgidə uğur qazanacaqdır.

  İRANLI (fars)-Yuxuda iranlı (fars) görmək-yaxın vaxtlarda şişirdilmiş bir iftiraya düçar olacaqsınız.

  İRQ-Röyada başqa irqdən olan adamla danışıb söhbət eləmək-çox keçmədə xarici ölkələrə səfərə çıxacağınızı bildirir.

  İRİN-Yuxuda bir yerinizdən irin çıxdığını görmək-ruhunuzu saran acılarda və iztirablardan uzun zaman qurtara bilməyəcəyinizə işarədir.

  İRMAQ (çay)-Röyada böyük bir irmağa düşmək-təhlükəyə işarədir. Əgər çapalayıb çıxa bilsə, salamatlıq olacaq, çıxa bilməsə-röya sahibi vəfat edəcək.

  İSA PEYĞƏMBƏR-Yuxuda İsa əleyhissəlamı görmək-Allahın məthəmətini qazanmağa, təhsilə, uzun səfərə, xeyirə, ibadət əhli olduğunuza işarə sayılır. İsa peyğəmbəri röyada görmək-qənaətcil və tibb elmində mərifət sahibi olduğunuza, on il sizə heç bir pisliyin, hiylənin yetişməyəcəyinə yozulur. Belə yuxu görən adam tibb təhsili almaq arzusundadırsa, muradına çatacaq, alim olacaqdır. Qara qorxudan qurtarmaqla bərabər çəkingənliyə də əlamət sayılır. Bir çəhər və ya camedə bütün camaatın İsa peyğəmbərə baxdığını görmək-xalq müsibət və bəla içindədirsə, bu bəladan qurtaracaq, əmin-amanlıq içindədirsə-aralarında fitnəkarlıq olacaqdır. İsa peyğəmbər anasıyla birlikdə görülərsə, bu, böyük bir əmin-amanlıq xəbəridir. İsa peyğəmbərin çəklini almaq, onun surətinə çevrilmək-röya sahibi hökmdar və dövlət başçısı isə, səltənəti böyük olacaq; alim və ya dindardırsa, mənfəəti çox, fəziləti açıq olacaqdır. Həkimdirsə -şöhrəti artacaqdır. Harda olur-olsun, İsa peyğəmbəri yuxuda görmək-izzəti və bərəkəti, ucuzluğu, xəstəlikdən sağalmağa xəbər verir. Peyğəmbəri xəstə görmək-xalqın çaşıb heyrətdə qalacağına, haqqa, ədalətə işarədir. Hamilə qadının İsa peyğəmbəri yuxuda görməsi-gözəl bir oğlan övladı doğulacaq. Sənət sahibi üçün bu röya onun sənətində yüksələcəyini, səadətə qovuşacağını göstərir. Uşaq röyasında İsa peyğəmbəri görərsə, o uşaq atadan yetim qalacaq, anasının tərbiyəsi altında yararlı, yetgin və bilikli bir adam olacaqdır. Bu böyük peyğəmbəri yuxuda görən adam başlanğıcda şöhrət və etibardan düşmüş olsa belə, ömrünün sonu xeyirli keçəcəkdir.

  İSVEÇRƏ-İsveçrəni yuxuda görmək-bir neçə gün dincəlməyiniz məsləhətdir.

  İSLAQ (höyüş) ƏŞYA-Röyada islaq bir şeyi əlləşdirən adamın yolu yaxın gələcəkdə məhkəmə qapısına düşəcək və işinin həll etmək məqsədiylə xeyli pul sərf etməli olacaqdır. Əgər islaq əşya pambıq və ya buna bənzər bir şeydirsə, onda bu röya acı xəbər anlamına gəlir.

  İSLANMAQ-Yuxuda başdan-ayağa islandığını görmək-həyatınız bir müddət ümidsizlik və uğursuzluq içində keçəcək, sonra isə səadət və sevinc dolu yaşayış tərzinə qədəm qoyacaqsınız.

  İSLAH-ƏMƏK KOLONYASI-Röyada islah-əmək düşərgəsi görən adamın özünün islaha möhtac olduğuna və hərəkətlərinə diqqət etməsi gərəkliyinə yozulur. İslah-əmək düşərgəsində bağça və ağaclar görülərsə, röya sahibinin ozünü psixiatr həkimə göstərməsi və əməlli-başlımüayinə olunması lazım bilinir.

  İSMAYIL PEYĞƏMBƏR-Röyada İsmayıl əleyhissəlamı görən adam haqqın yoluna hamıdan çox bağlıdır. Xeyirxahlıq yolunda xalq içində iman sahibi olan və sevilən bir kimsədir. İsmayıl peyğəmbəri yuxuda görən adamlar şər işlərdən çəkinir və Allahın kitabına uyğun hərəkətlər edirlər. Xoş xasiyyətlidirlərsə, uşaqlara şəfqət və məhəbbət göstərirlər, əxlaqlı və yurdsevərdirlər.

  İSPAN-Yuxuda ispan görən adamın ertəsi gün işi şən-şaqraq keçəcək, sonrakı gün isə pozulacaqdır.

  İSPANAQ-Röyada ispanaq yemək-muradınız, istəyiniz hasil olacaqdır.

  İSRAİL-İsraili yuxuda görənin başına ya fəlakət gələcək, ya da başına dövlət quşu qonacaqdır.

  İSTEFA-Röyada istefa verdiyini görən adam işində yüksək bir pilləyə yüksələcək.

  İSTEHKAM (qoruğan)-Röyada yaxşı qorunan bir yer, istehkam görmək-röya sahibinin sıxıntı içinə düşəcəyinə, başına fəna işlər gələcəyinə, ancaq qısa müddət ərzində bu sıxıntılardan qurtaracağına yozulur.

  İSTİQLAL-Röyada bir ulusun istiqlalı uğrunda savaşdığını görmək-röya sahibinin ərdəmli, ləyaqətli bir adam olduğuna, öz çıxarını düşündüyü kimi, başqalarının da çıxarı barədə fikirləşdiyinə işarə sayılır.

  İSTİLİK (hərarət)-Röyada istilik hiss edib tərləmək-yaxınlarda bir xəstəliyə tutulacağınıza işarədir.

  İSTRİDYƏ (dəniz ilbizi)-Dənizdə istridyə, yaxud midyə (molyusk) görmək-etgili kişiliyi olan bir nəfərlə tanış olacaqsınız və bu tanışlıq həyat tərzinizdə yaxşılığa doğru böyük dəyişikliklərə səbəb olacaqdır.

  İSHAQ PEYĞƏMBƏR-Röyada İshaq peyğəmbəri görmək-zalım düşmənlərinizi məğlub edib qalib gələcəksiniz.

  İSHAL-Yuxuda birinin özünü ishal olmuş görməsi xeyrə yozulmaz. Belə röya görən adam ən yaxın dostundan pislik görəcəkdir. Diqqtli olması gərəkdir.

  İTALYAN-Yuxuda italyan görmək-röya sahibi vaxtını boş və gərəksiz gəvəzəliklərlə keçirir. Ağlını başına toplamasa, başına xoşagəlməz işlər gələcək və sonrakı peşmançılıq fayda verməyəcəkdir.

  İTGİN ADAMIN DÖNMƏSİ- Çoxdan görünməyən itgin adamın yolçuluqdan geri döndüyünü və yurduna qovuşduğunu röyada görmək – narahatçılıqdan, həyəcanlardan qurtulmağa, xəstəlik və illətin yaxşılaşacağına, sağlığa, öz əslinə dönüşə işarədir. Əgər röya sahibi itginin qayıtması səbəbindən qayğı və tasaya düşərsə, bu yuxu qorxuya yozulur.

  İFLAS - Röyada iflasa uğradığını və özünü üzüntü içində görən adam qazanclı və mənfəətli işlərə girişəcək, çoxlu fayda və qazanc əldə edəcəkdir.

  İFLİC – Röyada özünü iflic olmuş görmək-tam tərsinə yozulan bir röyadır, həyatda çox sağlam və hər zamankından daha fəal yaşayacağınıza əlamətdir.

  İFTAR-Röyada iftar edildiyinin görülməsi xeyrə əlamətdir. Ya röya sahibi, ya da onun yaxın bir adamı çox qısa müddət içində xəstəlikdən qurtulacaqdır.

  İFTİRA-Yuxuda iftiraya məruz qaldığını görmək-qaibdə bir xəbər gələcək və gözlənilməz bir olay baş verəcəkdir. Röyanı görən qadındırsa, ərinin sözlərinə son dərəcə diqqət yetirməli, övladlarına qarşı daha şəfqətli və xeyirxah olmalıdır.

  İXRACAT-Yuxuda ixracaq işləriylə məşğul olduğunu görmək-röya sahibinin acgöz, özündən razı adam olduğuna, hərəkət və davranışlarıyla çevrəsindəkilərin hörmət və sevgisini itirməkdə olduğuna işarə sayılır.

  İXTİYAR ADAM-Tanımadığınız ixtiyar bir adamı yuxuda görmək-o adam qüvvətli isə, röya sahibini qüvvətinə işarədir. Əgər həmin qocaman adam zəifdirsə, röya sahibi də o durumda olacaq. İxtiyar adamın yuxarıdan aşağı sizə baxması-xeyirli bir iş görməyə yetərli və qabiliyyətli olduğunuza əlamətdir. Röyada tanımadığınız yaşlı bir adama uyub onun arxasınca getmək-xeyirə və bolluğa çatacaqsınız. Görülən qoca kəndçidirsə, o, röya sahibinin səmimi dostu kimi yozulur. Əgər ixtiyar kişi türk təbəəsidirsə və müsəlman deyilsə-vəfasız dost kimi mənalandırılır. Röyada ixtiyar adam görüb ondan xoşlanmaq-röya sahibinin birdən-birə dostu peyda olacaq və ona öyüd-nəsihət verəcək, ancaq bu öyüdlər eşidilməyəcək. İxtiyarı sevib, nəsihətini eşıtmək isə xeyrə yozulur. Cavan adam yuxuda ixtiyar bir kişinin söhbətinə qulaq asarsa, o gənc elm və ədəb yiyəsi olacaqdır.

  İXTİRAÇILIQ ŞƏHADƏTNAMƏSİ-Yuxuda ixtitaçılıq şəhadətnaməsi görmək-röya ahibi çox xəyalpərvərdir və həyatda uğur qazanmaq üçün real işlərin qulpundan tutması gərəkdir.

  İÇ YAĞI-Qonaq gedəcəyinizə, ya da sizə qonaq gələcəyinə işarə sayılır.

  İÇMƏK-Röyada ləzzətlə su içdiyini görmək-elmə və haqq yoluna çatmağa yozulur. Yuxuda səhər tezdən soyuq və dadlı su içdiyini görən adam halal mala və xeyrə qovuşacaq.

  İCAD (kəşf)-Bir şeyi icad etdiyini yuxuda görən adam müdhiş bir macəraya atılacaqdır.

  İCARƏ-Röyada hər hansı bir bina və ya evin icarə haqqını ödəmək-gözləmədiyiniz halda əlinizə pul gələcək. Kirə pulunu verməmək, borclu olmaq-bəzi əmlakın itiriləcəyi deməkdir.

  İŞ-Röyada hər hansı bir iş üzərində çalışdığını görmək-yuxunu görənin sıxıntı içində olduğuna və ailədə baş açmadığı durumda bulunduğuna işarədir. Yuxuda özünü bir işçi və ya günəmuzd çalışan görmək-yaxşılığa yozulacaq röya deyildir, etibar və etimadınızın itirilmək təhlükəsi var.

  İŞIQ-Röyasında işıq görən adam çeşidli çətinliklərdən sonra rahatlığa və xoş güzərana qovuşacaq, rahat nəfəs alacaqdır. Gecəyarısı işıq görmək-röya sahibinin ay parçası kimi nurlu bir övladı dünyaya gələcəkdir. Kibrit işığı-qismət anlamındadır. Ay işığı-üzüntülü və həzin bir vəziyyətə işarədir. Çıraq işığı-əyləncə, boç vaxt keçirmək imakanıdır. Şam işığı-parla gələcək deməkdir. Gün işığı-parlaq gələcək deməkdir.

  İŞGƏNCƏ-İşgəncə ilə ilgili yuxular həmişə tərsinə yozulur. Yuxuda işgəncəyə məruz qalmaq-rahatlığa, əmin-amanlığa işarə sayılır. İşgəncəverən isə məsuliyyətli, ciddi durumlara düşəcəkdir.

   

   

  N.N. - 13.09.2011 - 01:29
 4. Jaluzi – Röyada taxta pəncərə pərdəsi – jaluzi görmək – yaxın vaxtlarda xeyirli bir xəbər alacağına, yaxud bir xəstəliyin carəsini bulub sağalacağınıza işarə sayılır.
  Jandarma - Yuxuda jandarma görən adamı yaxın gələcəkdə böyük mübarizələr gözləyir və o, bu mübarizələrin sonunda qətiyyətli uğurlar qazanacaqdır.
  Jambon (vetçina, donuz budu) – röyada jambon görmək və ya yemək – qərbli yuxu yozucularına görə, zənginliyə, var-dövlətə əlamət sayılır. Şərqin müsəlman yozucuları isə bu cür yuxuları xeyrə yozmur, uğursuzluq olaraq qəbul edirlər.
  Jeton – Yaxşı pul qazanılacağına yozulur.
  Juri - Röyada juri görmək – yaxın zamanda qələbəlik, bir bayram mərasiminin olacağına və röya sahibinin bu törəndə (mərasimdə) ön sıralarda bulunacağına yozulur.

   

   

  N.N. - 13.09.2011 - 01:30
 5. KABAB-Röyada kabab görmək-ruzi, güzəran müjdəsidir. Bişməmiş kabab-röya sahibinin cocuğu tərəfindən gələcək bir tasaya, üzüntüyə yozulur. Qızarmış yağlı quzu kababı-çoxlu var-dövlətə; quzu arıqdırsa-az mala, sıxıntı və çətinliklə əldə ediləcək ruziyə işarədir. Yuxuda quzu kababı yemək-övladının qazanc və mənfəətindən röya sahibinin güzəranı yaxşılaşacaq. Sığır kababı-qorxaq adam üçün əmniyyət , iman; hamilə qadın üçün-oğlan uşağı ilə müjdələnir. Mal və dana ətindən kabab-ucuzluğa və bolluğa işarədir. Oğlaq kababı-oğlan uşağını ifadə edir. Erkək dəvə ətindən kabab yeyən adamın oğlu olacaq. Dəvənin budlarından tutulmuş kabab-röya sahibinin qüvvətli və qüdrətli olacağına, ölüm təhlükəsindən qurtulacağına yozulur. Quş ətindən kabab yemək-bir qadından hiylə və fitnəylə gələcək haram mala; yetginləşməmiş quş ətindən kabab yemək isə o qadının şərəfli, hörmətli olacağına, eyni zamanda, zülmə, zəhmət və çətinliklə əldə ediləcək mala yozulur. Bütün heyvanların bud ətindən tutulmuş kabab-sıxıntıya, qəmə, kədərə və qadına işarədir. Kabab satın almaq-bir nəfəri pulla tutub öz işinizi gördürəcəksiniz. Dişi qoyun ətindən kabab yemək-röya sahibinin arvadı,anası, yaxud ailə üzvlərindən biri xəstələnəcəkdir.

  KABARE-Birisinin röyada kabareyə getdiyini görməsi-röya sahibinin mənasız bir məsələ üstündə yaxın dostu ilə arası dəyəcək, münasibətləri pozulacaq.

  KAĞIZ-Röyada insanın kağıza yazı yazması-bir şeyi aşkar etməyə işarə sayılır. Yuxuda kağız, bəzi yozumlara görə, üzüntülü, kədərli adamı, yaxud hidayətə yetən və ya üzüntüdən, kədərdən qurtulan kimsəni ifadə edir. Bir adam röyasında əlində kağız görərsə, onun ehtiyacı təmin ediləcək, işi görüləcək. Kağızşılıqla məşğul olan adamı yuxuda görmək-insanlara hiylə öyrədən və ya hiyləgərliyə yardım edən kimsələrə işarədir.

  KADAYIF (qənnadı növü)-Xoş xəbərə, toy-düyünə yozulur.

  KAZİNO-Röyada bir kazinoda oturub əylənmək-bütün cəhdlərə baxmayaraq,ruhi və mənəvi rahatlığı saxlamağın mümkünsüzlüyünə yozulur. Kazinoda dava-dalaş salmaq da yaxşı röya sayılmır.

  KAYUT-Röyada gəmi kayutu görmək-dost zənn etdiyiniz bir adamdan gözləmədiyiniz halda xəyanət görəcəksiniz. Kayut xidmətçisi-yoxsul adam üçün bu röya var-dövlətə yozulur.

  KAMANÇA-Kamança ilə ilgili yuxular işlərinizdə tələsmək lazım olduğunu göstərir.

  KAMELİYA ÇİÇƏYİ-Uğurlu bir eşq macərasının xəbərçisi kimi yozulur.

  KANAL VƏ YA SU SƏDDİ-Röyada içi su dolu bir kanalın kənarıyla yerimək-həyatınızda çox önəmli bir an yaxınlaşmaqdadır. Gündüz vaxtıdırsa və su da təmizdirsə-fərəhə, əmin-amanlığa qovuşacaqsınız. Gecədirsə və su bulanıq axırsa-bir müddət çətinliklərlə qarşılaşacaqsınız.

  KANAT-Gəlirli bir işə ortaq olacaqsınız.

  KARAMEL-Röyada bir qutu karamel almaq-qadın üçün özündən xeyli yaşlı bir kişi tərəfindən seviləcəyinə; kişi üçün isə maddi vəziyyətinin düzələcəyinə işarədir. Karamel yemək-evinizə və ya işinizdə kəsgin problemlə qarşılaşacağınızı göstərir. Karamel hazırlamaq-başınızdan dadlı bir eşq macərası keçəcəkdir.

  KARVAN-Yuxuda karvan görmək-uzaq bir yerdən çoxlu qonaqlarınız gələcək.

  KARVANSARAY-Karvansarayla ilgili bütün röyalar-karvansarayda qalmaq, orda çalışmaq, karvansaray sahibi olmaq və s.-xeyrə yozulan yuxulardandır. Zehni, mənəvi, sosial, tibbi baxımdan təmin olunmuş bir halda yaşayacağınız anlamına gəlir.

  KARİKATURA-Röyada karikatura görmək-yaxın vaxtlarda könülaçan bir xəbər alacaq və ünlü bir adamla dostluq quracaqsınız.

  KARLIQ-Röyada kar olduğunuzu görmək-xeyrə yozulmur,o günlərdə bir haram iş tutacağınıza işarə sayılır.

  KARTON-Rəsmə həvəs göstərdiyiniz təqdirdə gələcəkdə məşhur bir rəssam olacağınızı xəbər verir.

  KARTOF-Yuxuda kartof-sərvət, nemət, şöhrət, sevinc və könül rahatlığı deməkdir. Çeşidli yozumlarla açıqlanır: Kartof soymaq-qismət və arzu olunan muraddır. Kartof əkmək-yeni və qazanclı bir işə başlayacaqsınız. Kartof almaq və ya tapmaq-ümid edilməyən bir yedən xeyli pul alacağınıza işarədir. Kartof satmaq-zərərə düşəcəksiniz.

  KASA-Röyada kasa belə yozulur: Dolu kasa-qismətdir. Boş kasa-üzüntüdür. Qızıl və ya gümüş kasa-bol qazanc və işdə uğurların artmasıdır. Kasadan bir şey içmək-bir eşq xəbəridir. Kasadan yerə su tökmək-pul itgisidir. Kasa ilə içgi içmək-eşqdə üzüntü və itgidir.

  KASKAT (kepqa)-Yaxşı bir iş təklifi alacağınıza yozulur.

  KASSA (daxıl)-Əlinizə ya çoxlu pul gələcək, ya da əlinizdən çoxlu pul çıxacaqdır.

  KATİB (mirzə)-Röyada katib-hiyləgər bir kimsədir. Katib yazısını çirkin yazsa-tövbə edərək başqasına hiylə gəlməkdən çəkinər. Yuxuda özünü yaxşı bir katib kimi görmək-röya sahibi başqa birisinin işindən dolayı suçlanacaq və bu səbəbdən çox sıxıntılar çəkəcək, heç bir fayda görməyəcəkdir. Xəstələr üçün bu röya ölümə yozulur. Katib yuxuda, eyni zamanda, qadın dərzisinə də işarə sayılır. Əkinçilər üçün mirzənin qələmi-onların kotanıdır. Röyada dövlət başçısının katiblərini görmək, yaxud onların yerində özünü görmək-işinizdə yüksələcəksiniz.

  KAUÇUK-Üzüntülü günlərin başlayacağını xəbər verir.

  KAFİR-Allahin birliyini və kitablarını danan kafirdir. Yuxuda kafir görmək-düşmənə yozulur. İxtiyar, yaşlı kafir görmək-kinli və əski bir düşməni ifadə edir. Röyada kafir ilə birlikdə bir cariyə görmək-gizli şeylərə və sevincə işarədir. Bir kimsə röyada kafir olduğunu və önündə bal olduğu halda, yemədiyini görərsə, o adam Allahın peyğəmbərini inkar edəndir. Kafir olduğunu və küfründən dönmədiyini görən adam öldürülür. Röya sahibi əkinçi isə, tarlasına toxum əkib-səpməklə məşğuldur.

  KAFTAN-Yuxuda ipək atlasdan kaftan görmək-güc və yardıma yozulur. Əbrişim, yun və ipək işləməli atlas kaftan görmək-kaftanın dəyəri nisbətində yatişəcəyiniz sərvəti və səadəti ifadə edir. Geyilmiş kaftan görmək-işinizdəki sıxıntı və tasadan qurtulacağınıza və uzun ömrə yozulur.

  KAFTAR (goreşən)-Röyada görülən kaftar çox zalım bir düşmənə yozulur. Belə düşmənə qarşı ayıq olmaq gərəkdir. Dişi kaftar əti yemək-sehrbaz bir qadına işarədir. Dişi kaftarı minmək-bir qadınla izdivaca yozulur. Bu röya əsil-nəsəbsiz bir adamın arvadına işarə olmaqla hiyləgər bir kimsəni də ifadə edir. Erkək kaftarı minmək-hökmdar və dövlət başqanlığına qovuşmağa, sorli işlərin üstünü açmağa işarə sayılır.

  KAFUR (kamfora)-Yuxuda dərman kimi istifadə edilən kafur görmək-yüksəliş və zənginliyə, şərəfə, ləyaqətə yozulur. Röya sahibinin yaşayışının yaxşı olduğuna, sədəqəyə və uşaq doğulacağına da işarə sayılır. Kafuru həyat və ya ölümlə ilgili olaraq görmək-xoş davranışlı gözəl işlər görən adamlara yozulur.

  KAHİN-Röyada kahin görmək-əskidən ilişginiz olan bir adamla yenidən qarşılaşıb əlaqə yaradacağınıza və dadlı eşq günləri yaşayacağınıza yozulur.

  KEFAL BALIĞI-Xeyrə yozulur, bir xəstəliyin qısa zaman içində yaxşılaşacağını göstərir.

  KEÇƏ-Röyada keçə paltar geymək-get-gedə yoxsulluq üz verəcəyini, kədərli və üzüntülü günlərin yaxınlaşdığını bildirir. Rəngli keçə-xeyir xəbərə yozulur. Yırtıq keçə-yaxın gələcəkdə var-dövlət sahibi olacağınızı göstərir.

  KEÇƏL-Röyada keçəl adam görmək-axır zamanlar ətrafınızdakı adamları çox üzməkdə olduğunuza işarədir.

  KAŞİKÇİ GƏMİSİ-Röyada kiçik keşikçi gəmisi görən adam çoxdan gözlədiyi bir məktuba qovuşacaqdır.

  KƏ`BƏ-Ən gözəl röyalardan sayılır. Yuxuda Kə`bəni görən qadındırsa, böyük bir mövqe sahibi tərəfindən evlənmək təklifi alacaq. Röyada Kə`bə-görüləcək xeyirli bir işin müjdəçisidir, yuxuda röya sahibi ürəyindən keçən pis bir əməldən sakınacaq. Röyada Kə`bəyə girən adam hökmdar hüzuruna çıxar. Kə`bədən bir şey aldığını görən kimsə hökmdardan birşey alar. Kə`bədə namaz qıldığını görmək-bir başkan və ya imamdan qüvvət almağa, düşmənlərinbədxahlığından qurtarmağa və xeyrə qovuşmağa yozulur. Kə`bəyə gedib orda həcc mərasimiylə bağlı bir iş görmək-din vəzifə borclarından çıxmaq üçün səy göstərmək, çalışmaq lazımdır. Kə`bənin divarlarından birinin yıxıldığını görmək-hökdarın öləcəyini xəbər verir. Məkkədə bir vəzifəyə təyin edildiyini görmək-dini işlərlə ilgili bir vəzifə anlamına gəlir. Məkkədə ölülər arasında olduğunu və sorğu-suala tutulduğunu görən adam şəhid olacaq. Röyada Kə`bənin üstündə namaz qılan şəxs dinini dəyişdirəcək. Röyada mələklərin göydən endiyini və Kə`bəni təməlindən qaldırıb başqa bir şəhərə qoyduqlarını görmək-o yerdə fitnəkarlıq olacaq. Kə`bədə bir xəta işləndiyini görən kimsə günahkar adamların yoluna qədəm qoyub. Çeşidli yozumlara görə, Kə`bə-cənnəti, İmamı, Qur`anı, sünnəti, alim bir adamı, ata və ana kimi övladlarını haqq yoluna, hidayətə çağıran kimsələri ifadə edir. Yuxuda öz evinin Kə`bə olduğunu görmək-bu röya o adamın elmini və görduyu işdən dolayı qapısının qələbəlik olacağını göstərir. Röya sahibi kölə isə, azad olacaq. Röyada Kə`bəni təvaf etdiyini (dörd dolandığını) görən adam bir alimin, ibadət əhli bir kimsənin, valideyinlərinin, arvadının, yaxud əsilzadə bir şəxsin qulluğunda duracaq.

  KƏ`BƏDƏ MÜQƏDDƏS “QARA DAŞI” GÖRMƏK-Bu röyanı görən adamın bütün diləkləri yerinə yetəcək, tay-tuşu arasında həsəd doğuracaq uğurlar qazanacaqdır.

  KƏVƏR-Yuxuda kəvər-kor və kar bir adam tərəfindən gələcək ruziyə işarə sayılır. Kəvər yemək-haqsızlığa, zülmə, haram mal yeməyə əlamətdir. Kəvəri bişirib yemək-tövbəyə, haram maldan imtinaya yozulur. Kəvər almaq-röya sahibi söylədiyi bir sözün peşmançılığını çəkəcəkdir.

  KƏKOY (pəltək adam)-Röyada pəltək adam görmək-uşağınız olacağına yozulur.

  KƏKOTU-Bu günün işinin sabaha qoyulmaması gərəkliyini göstərir.

  KƏLBƏTİN-Yuxuda kəlbətin görən adamqüsurlu davranışları səbəbindən sıxıntı işinə düşəcəkdir.

  KƏLƏ-KÖTÜR BİR ŞEY-Röyada kələ-kötür bir şey görmək-gələcəyiniz çox parlaq olacaq, girişəcəyininz işlər yaxşı sonluqla bitəcək, mənfəətiniz artacaq, xoş xəbərlər alacaqsınız.

  KƏLƏM-Röyada kələm yeməyi görmək-gələcəkdə çox xoşbəxt həyat sürəcəksiniz.

  KƏLLƏ-PAÇA-Əti yeyilən heyvanların kəllə-paçasını yuxuda görən adamın güzəranı yaxşı, qazancı bol olar.

  KƏMƏR-Sıxıntıya yozulur.

  KƏND-Yuxuda kənd görmək-zülmü, ölüm-itimi ifadə edir. Röyada qurulu, abad bir kəndə girdiyini görən adam bir kimsəylə qovğaya girişəcək və ya onu öldürəcək. Kənddən bir itin getdiyini görmək-yüksək pul müqabilində əskik bir işi gözəl sayıb, sonra peşman olmağa yozulur. Xaraba və torpaqları əkin-biçinsiz kənd görmək-o kəndin camaatı pis yoldadır. Barlı-bərəli, firəvan yerlər isə-dinin sağlamlığına və tövbəyə işarədir. Sel və ya yanğın fəlakətinə uğramış kəndliləri yuxuda görmək-o kəndin camaatı dövlət rəhbərinin zülmünə məruz qalacaq. Kənddən çıxıb şəhərə getdiyini görən adam sıxıntılardan qurtularaq rahatlığa, qorxudan əmniyyətə qovuçacaq. Bir şəhərdən kəndə getmək isə-rahatlıqdan sıxıntıya və məşəqqətə düşüləcəyinə yozulur. Röyada görülən kənd qarışqa yuvasını, qarışqa yuvası da kəndi ifadə edir.

  KƏND MOLLASI-Kənd mollasını yuxuda görmək-qısa müddətdə əməllərinizə qovuşacaqsınız.

  KƏNDİR (çatı)-Qara xəbərə əlamətdir.

  KƏNDİRBAZ-Yuxuda kəndirbaz görən adamınmaraq və həvəs göstərdiyi peşəsində,sənətində gözəl uğurlar və şöhrət qazanacağına şübhə edilməz.

  KƏPƏK-Pul baxımından böyük qazanc əldə edəcəyinə yozulur.

  KƏPƏNƏK-Yuxuda kəpənək-röya sahibinin çox həssas ruhlu və sənətkar yaradılışlı bir adam olduğunu göstərir.

  KƏRƏ YAĞI-Röyada kərə yağı görmək-faydalı elmə,şübhədən uzaq olmağa, bəzən də bəyənilən bir qadına yozulur. Çeşidli yozumlara görə, kərə yağı-dava-dərmana, mala, taxıla, qazanca; çətinlik içində yaşayan adam üçün-bolluğa və ucuzluğa işarə sayılır. Yuxuda yağ yediyini görən xəstə şəfa tapacaq.

  KƏRKƏS QUŞU-Axmaqlıqla, idiotluğa işarədir. Adətən burnu iri olanlar belə yuxu görürlər. Yuxuda kərkəs quşuna çevrildiyini görən adamı güclü bir dava-dalaş gözləyir. Xəstə olan evinə kərkəs quşu gəldiyini görərsə-evlərdən iraq, çox pis şeyə-ölümə yozulur. Ölü kərkəs quşu-yamanlığın, şər işlərin keçib gedəcəyinə, yox olacağına işarədir.

  KƏRPİC-Yuxuda kərpic və ya kərpicdən tikilmiş ev görmək-qız övladınız doğulacağını xəbər verir.

  KƏRTƏNKƏLƏ-Böhtançı və fitnəkar adama işarə sayılır.

  KƏSKİ (tiyə)-Röyada bir kəski aləti görmək-önəmli bir qərar ərəfəsində olduğunuzu göstərir.

  KƏTAN (çətənə)-Pis xəbər əlamətidir.

  KƏTİL (taburet)-Səfər xəbəri olaraq yozulur.

  KƏFƏN-Bir doğum, ya da ölüm xəbəri kimi yozulur.

  KƏFKİR-Qısa vaxt ərzindəsıxıntılardan qurtulacağınıza işarə olaraq qəbul edilir.

  KİBRİT-Röyada yanan kibrit görən cavan oğlan onu xoşbəxtliyə çatdıracaq yaxşı qazanclı yeni bir işə girəcək. Orta yaşlı kişi üçün bu röya-başqalarının səbəb olacağı qovğaya; subay qız üçün-ani və xoşbəxt evlənməyə; evli qadın üçün-ailədə bəzi narazılıqlara yozulur.

  KİLİD-Röyada düşmən ehtimalı ilə qapını kilidləmək-həyatda hər kəsdən şübhələnməyə və bu pis xasiyyətdən vaz geçməyin gərəkliyinə yozulur. Yoxsa, ən yaxın dostları belə hirsləndirib özünüzdən incik sala bilərsiniz. Qapının üzünə bağlandığını və bir müddət beləcə içəridə qaldığını görən adam yüngül bir xəstəlik keçirəcək. Röyada kilid açmaq-üzüntüdən, kədərdən qurtulmağa; kilid bağlamaq-kədərə işarə sayılır.

  KİLİM-Röyada kilim-geyimə, bürüncəyə işarədir. Qış mövsümü yuxuda kilim görmək, daha xoş və daha faydalı röya hesab edilir. Bir kimsənin yuxuda belinə kilim salması, yaxud kilimə bürünməsi-bu vəziyyət röya sahibinin adət etdiyi hallardan deyilsə, onun yoxsulluğu,başqasına möhtac olması kimi açıqlanır.

  KİLSƏ-Yuxuda kilsə görmək-bilik və davranış, ibadət, qorxu, ağlamaq, kədər, qussə anlamına gəlir. Kilsə-Boş, mənasız şeylərə, qovğaya, zülmə, oyun və əyləncəyə,içkiyə, qadına, zalım hakimə də yozulur. Röyada kilsəyə girdiyini görən adam subaydırsa-evlənəcək, yaxud uşağı olacaq. Bu yuxu, eyni zamanda, doğru yoldan sapmağa da işarə sayılır. Kilsədə namaz qıldığını görmək-röya sahibi bir qəbri ziyarət edərkən, yaxud cənazə namazı vaxtı qorxacaq. Yuxuda kilsənin içində ölü görmək-o ölünün günahkar kimsələrlə birlikdə cəhənnəmdə əzab çəkdiyinə yozulur. Kilsədə xristian ainini icra etdiyini yuxuda görən adam günah işləyəcək.

  KİMYAGƏR-Röyada kimyagər görmək-işlərinizin qarışıq duruma düşəcəyinə və gərəksiz yerə əlinizdən pul çıxacağına yozulur.

  KİNƏ-Acı xəbərə yozulur.

  KİNƏ AĞACI-Bir dostunuzun sizə yardım edəcəyi anlamına gəlir.

  KİRƏ (kirəçilik)-Röyada hər hansı bir şeyin kirə haqqını ödəmək-əziz bir dostunuzdan ayrılacağınıza işarədir. Başqa birisinin yuxuda sizə kirə haqqı ödədiyini görmək-Çoxdan gözləmədiyiniz bir adamı və ya bir yeri yenidən görəcəksiniz.

  KİRƏÇ-Hisslərinizin qarşılıqlı olacağı anlamına gəlir. Kirəç məhlulu-sıxıntıların sona yetəcəyinə işarədir.

  KİRƏMİT-Tasa, qayğı və kədər anlamına gəlir.

  KİRPİ-Yuxuda kirpi görmək-həyatınızda yeni bir dövr başlayacaq, mühüm qərarlar qəbul edəcək və bu qərarları uğurla həyata keçirəcəksiniz. Düşmən şərindən qorunacaqsınız.

  KİSƏ-Röyada xırda pul kisəsi-insanın bədəninə işarədir. Boş kisə-röya sahibinin ölümünə yozulur. Bir kimsə yuxuda belində bir kisə olduğunu görərsə, bu, o adamın həyatda faydalandığı biliklərə yiyələnmiş olduğuna işarədir. Kisənin içindəki xırda pullar qırıq və ya əzik-üzük görülərsə, bu röya biliyin az olduğunu və yuxu görənin yenidən dərs alması gərəkliyini göstərir. Kisə insanın sirrinə işarə olub, yuxuda başaşağı çevrilərsə və içindən pullar tökülərsə, bu, röya sahibinin sirrinin yayılacağını xəbər verir. Cüzdanın (kisənin) deşilməsi və pulların tökülməsi xeyrə yozulmur. Kisə, eyni zamanda, röya sahibinin sahib olduğu şeylərə və qəlb anlamına da gəlir.

  KİTAB-Röyada kitab-qüvvətə və yüksəlişə işarə sayılır. Kitab açıqsa-məşhur bir xəbər anlamına gəlir. Orta yaşlı kişilərin yuxuda kitab görmələri qeyri-adi bir kəşfə yozulur. Gənc qadın üçün-bu röya-secdiyi peşəsində uğur qazanacağını və yüksələcəyini; daha yaşlı qadınlar üçün isə rahat, sakit, xoşbəxt bir gələcəyi xəbər verir. Yuxuda kitabı örtülü, qapalı görmək-gizli xəbərdir. Oğlan uşağının əlində kitab görmək-müjdədir. Bir kimsə yuxuda kitabı cırdığını və ya kəsdiyini görərsə, o adam üzüntü və kədərdən, pisliklərdən qurtularaq xeyrə qovuşacaq. Göydən özünə kitab endiyini görən adam kitab əhlidir. Yaxud kitabda xeyir yazılıbsa xeyri, şər yazılıbsa şəri ifadə edir.

  KİTABXANA-Röyada ümumi kitabxana görmək-uğursuzluq ucbatından işinizi tərk edəcəksiniz. Şəxsi bir kitab evini yuxuda görmək-röya sahibinin ona yaxşı bir mövqe təmin edəcək bir imtahan və ya müsabiqədən uğurla çıxacağını xəbər verir.

  KİF-Röyada kif görmək-illərdən bəri qarşılaşmadığınız bir dostunuzla təsadüfən rastlaşacaq və onunla birlikdə xeyirli bir işə başlayacaqsınız.

  KİŞİ (cavan oğlan)-Cavan oğlanın gözəl bir gənci yuxuda görməsi-düşmənlərin hamısını yenəcək, məğlub edəcəkdir. Ayəti-cəliləyə görə, İbrahim peyğəmbər daş və heykəllərə tapınan düşmənləriylə savaşda onları nece yenib aciz hala gətirmişsə, cavan oğlan da ona zülm edən, düşmən olan kəslərə eləcə üstün gəlib öcünü alacaqdır. Yuxuda gözəl, gənc bir dəliqanlı görmək, bəzən də ürəkaçan xoş işlərə və ya ehtiyaclardan qurtulmağa işarə sayılır. Cavan oğlanın gözoxşayan taxıl tarlası görməsi-üzündə və bədənində bitəcək tüklərdən, saç-saqqaldam hamı hürküb qorxuya düşəcək. Yuxuda gənc bir adamla oynamaq-hiylə və fəsada yozulur. Röya sahibi hərəkətlərini, davranışını ölçüb-biçməlidir.

  KİŞİ CİNSİYYƏT ÜZVÜ-Bacarıqla bir övlad sahibi olacağınıza və uzun ömrə işarə sayılır. Ağrıması-çox sevdiyiniz bir yaxınınızı əbədilik itirməyə yozulur. Kəsilmiş olması-xəstələr üçün ölümü, sağlam adamlar üçün malının-pulunun gedəcəyini ifadə edir. Bir qadınla münasibətdə olduğunu görmək-övladınız dünyaya gələcək. Yox olduğunu görmək-ətrafınızı bədniyyət adamların sarmış olduğunu göstərir.

  KAFUŞ (oyuq)-Son zamanlar boş işlərlə məşğul olduğunuzu göstərir.

  KOLBASA-Yuxuda kolbasa yemək-rahat həyata qovuşacağınıza işarədir.

  KOL-KOS (ağaclıq)-Röyada gözəl, yaşıl bir ağaclıqda gəzmək-röya sahiobi romantik bir həyat keçirəcək.

  KOMA-Röyada özünü bir komada və ya bağ evində görmək-sizi məmnun edəcək bir qonağınız gələcək, yaxud bəzi xırda-para işləriniz bir müddət yaxşı gedəcəkdir. Qadın üçün bu yuxu-gözəl bir sürprizə, hədiyyəyə sahib olacağına işarədir.

  KOMANDİR (zabit)-Yaxın günlərəd şan-şöhrət və etibar sahibi olacağınıza yozulur.

  KOMİK (gülməli) BİR ŞEY-Xoşbəxtlik müjdəsidir.

  KOMİSSAR-Gələcəkdə yüksək mövqelər qazanacağınıza işarədir.

  KOMİSSİYA-Bu cür röyalar iş həyatınızda uğur qapıları açılacaq deməkdir.

  KOMPOT-Röyada kompot içmək-dadlı günlərin keşiyində olduğunuza yozulur.

  KONQRES (qurultay)-Röyada bir konqresə (qurultaya) getdiyini görmək-yaxın vaxtlarda sürprizli bir xəbər alacaqsınız.

  KONDUKTOR-Nəqliyyat vasitələrində çalışan konduktoru röyada görmək və ya onunla söhbət etmək-kişilər üçün-işdə bir sıra çətinliklərin olacağına; qadınlar üçün-başqasının hərəkətlərini izləyən bir adama işarə sayılır. Özünün konduktor olduğunu görmək-kişilər üçün sonunda peşmançılıq olacaq bir həyata; evlənməmiş qadınlar üçün-sonu o qədər də dəyərli olmayan nişanlanmaya; evli qadınlar üçün-bacarmadığı bir işi öz üzərinə götürəcəyinə yozulur.

  KONKİDƏ SÜRÜŞMƏK-Ay işığında buz üstündə konkidə sürüşmək-çox maraqlı röyalardandır, səadət, fərəh, gözəl bəxt anlamındadır. Gündüz vaxtı konkidə sürüşmək-bir sıra şətinliklərə və üzüntüyə yozulur. Buz üstündə sadəcə sürüşmək-həyatda ani yüksəlməyə; qrup halında sürüşmək isə-sıxıntıya, pul itgisinə əlamət sayılır.

  KONSERV-Yuxuda konserv görmək-işləriniz pozulacaq və çətin anlar yaşamalı olacaqsınız.

  KONSERT-Yuxuda bir konsert salonunda musiqi dinləmək, mahnıya qulaq asmaq-cavan oğlan üçün-uğurlu,müştərək bir işəgirmək fürsəti əldə edəcəyinə, yaxud bir kapitalistləəlaqə yaradacağına; orta yaşlılar üçün-işlərində bəxtinin gətirəcəyinə, ailə və iş həyatında firəvanlığa və səadətə qovuşacağına; gənc qız üçün-çox sevdiyi bir ziyarətdə olacağına; yaşlı qadın üçün-qiymətli bir hədiyyə alacağına yozulur.

  KONTRAKT (müqavilə)-Yuxuda müqavilə bağladığınızı görmək-birisi sizdən pul qoparacaq.

  KORLUQ-İnsanın yuxusunda kor olduğunu görməsi-yaxud bir kor adama yol göstərməsi-röyanı çox vaxt olandırıcı olduğuna dəlalət edir. Belə röya görən adam lüzumsuz cəsarətdən, risqdən çəkinməlidir.Çunki onun cəsarətli və cürətli hərəkətlərindən yararlana biləcək düşmənləri vardır.

  KOSA-Qara xəbərə, ölümə, ağır xəstəliyə yozulur.

  KOTAN-Bolluq və bərəkət işarəsi olaraq qəbul edilir.

  KÖVSƏR-Cənnət çaylarından birini adıdır. Röyada cənnətdəki kövsərdən su içdiyini görən adam kafirdirsə-müsəlmanolacaq,günahkarsa-tövbə edəcək, yaxud fitnə-fəsadçı bir qadından ona bir qazanc qalacaq.

  KÖYNƏK-Röya sahibi yaxın zamanlarda zənginliyə qovuşacaq. Cırıq köynək-böyük bir sərvətə işarədir.

  KÖK-Röyada bir bitki kökü görmək övlad sahibi olacağınız anlamına gəlir.

  KÖKƏ-Xeyirli bir qismət anlamındadır.

  KÖLGƏ-Yaz günündə röyada kölgəlik görmək-rahatlığa, bir şeydən fayadalanmağa, yaxud yüksək bir məqam sahibindən himayə görəcəyinizə yozulur. Qış günündə kölgəlik görmək-tasaya, qayğıya, kədərə, dini yasaqlara meyilli olmağa işarədir. Sərinləmək üçün kölgəyə çəkildiyini görmək-röya sahibi qayğı və tasadan qurtulacaq, qazanc əldə edəcəkdir. Qadının kölgəyə çəkilməsi-kölgə onun əridir, ərinə arxalanır, güvənir deməkdir. Əri olmayanın kölgəyə çəkilməsi-o qadın zəngin bir adama ərə gedəcəkdir. Qaynar gün istisindən kölgəyə çəkilmək-sıxıntı və qayğılardan qurtuluşu müjdələyir. Günəşə isinmək üçün kölgədən çıxmaq-yoxsulluğun daşını atmağa yozulur, çünki soyuq-kasıblıqdır.

  KÖMÜR-Röyada kömür, ocaq görmək-mala-sərvətə yozulur.

  KÖNÜL DARLIĞI (qüssə, kədər)-Könlün sıxılıb qərarsız olması-tövbəyə, duaya, peşmanlığa yozulur.

  KÖPƏK-Röyada köpək-günahkar və hər cür pis əməlin yiyəsi olan səfeh bir adama işarədir. Köpəyin hürdüyünü görmək-o səfeh adamın həddən artıq tamahkar olduğunu göstərir.Yuxuda köpəyin sizi tutduğunu və ya cırmaqladığını görmək-kədərə və əmələ, düşməndən zərər çəkdiyinizə yozulur. Bəzən də röya sahibininxəstəliyə tutulacağı anlamına gəlir. Röyada görülən köpək zövq və səfaya düşkün bir adamı ifadə edir. Çoban köpəyinə sahib olmaq-dövlətdən gələn faydadır. Ev köpəyi-zalım bir düşməndir. Yuxusunda köpəklərlə bərabər hürdüyünü görən adam arzusuna yetişəcək. Köpəkləri öldürmək-düşmənə qalib gəlməkdir. Yuxuda görülən köpək, eyni zamanda, qızdırma xəsətliyinə də işarə sayılır. Röyada bütün cinslərdən olan köpəklər görmək-pərişan bir qövmü iadə edir. Oynatmaq və boğuşdurmaq üçün istifadə olunan köpəklər-fərəhli, zövqlü-səfalı ömür sürməyə işarədir. İtləri hirsləndirib bir-biryilə boğuşdurmaq-üzüntüyə, kədərə yozulur. Dişi köpək-bitməyən işi və yalançı ümidi ifadə edir. Röyada bir itin ona tərəf hürdüyünü görən adam bədniyyət bir adamdan qanqaraldıcı söz eşidəcək. Yuxuda it əti yemək-düşmən üzərində qələbəyə və düşməndən mal ələ keçirməyə işarədir. Ov köpəyi-qüdtər, ucalıq və ruzidir. Röaya köpək-gözətçi və uyğarlı bir adam anlamına da uyğun gəlir.

  KÖRPÜ-Röyada körpü dünya nemətlərinə işarədir. Körpü üstünə çıxmaq-heyvana minməkdir. Kirəmitdən qurulmuş körpü-o yerin əhalisi zülmə məruz qalacaq, durumları pozulacaq. Çeşidi yozumlara görə, körpü-rahatlıq, arvad; kədər və sıxıntılardan qurtulmaq kimi də mənalandırılır. Körpü, eyni zamanda, zənginliyi, uzun ömrü, xəstəliyi, əhdə xilaf çıxmağı ifadə edir. Röyada küçə üzərində qurulmuş körpü görmək-körpü daş kərpic və kirəmitdən hörülmüşsə, səltənət sahibi bir adama işarə sayılır. Kiçik körpü-qapıçı və ya komandir anlamına gəlir. Yuxuda körpü olduğunu görən adam səltənət və dövlətə yetişəcək, şöhrəti və üstünlüyündən dolayı ona möhtac olacaqlar.

  KÖRPÜ (gəmilərin yan alması üçün)-Röyada körpü görən adamın qəlbi çox təmizdir. O adam əgər körpüdə dayanıb qağayıları seyr edirsə və popiros çəkirsə, gözlədiyi iş gerçəkləşəcək, arvadı-uşağıyla birgə rahatlığa, firəvanlığa qovuşacaqdır. Körpüdə gəmi gözləmək isə, röya sahibinin xeyirxah bir iş tutacağına yozulur.

  KÖRÜK-Röyada ağacdan körük görmək-yuxunu görən etibarını, mövqeyini itirəcək, malı-mülkü əldən gedəcək. Bir körüyə sahib olduğunu görmək-röya sahibi sənətkar və öz işini bilən adamdırsa, səltənət, vilayət yiyəsi olacaq; ləyaqəti yoxsa, xeyrə, mənfəətə çatacaq. Körüyün yanında ocaq da görülərsə, bu röya-ehtiyacların ödənəcəyinə və güzərəna, mala işarə sayılır. Əgər ocaq yanmırsa, bu yuxu sıxıntıya və kədərə yozulur. Bəzən yuxuda körük-hamilə olub, lakin uşağı saxlaya bilməyən (uşaq salan) qadını, tez inciyən və həssas bir qocanı, həbsi də ifadə edir. Dəmirçi körüyü-işlərin asanlaşacağını xəbər verir.

  KÖSÖY-Şoxdan arzusunda olduğunuz bir iş axır-axırda gerçəkləşəcək və rifaha qovuşacaqsınız.

  KÖÇ-Röyada ev əşyalarını bir mahaldan daha yaxşı bir yeə daşımaq-dinin yasaq saydığı şeylərdən qaçınmağa yozulur. Ev avadanlığını əvvəlki yerdən daha aşağı və pis yerə daşımaq-dini yasaqlarla, yaxud yasaq edilən işlərləuğraşmağa işarədir, yaxud pis bir şeyi yaxşı şeylə dəyişdirəcəyinizi bildirir.

  KÖŞƏK-Gözləmədiyiniz bəzi adamların əleyhinizə olmazın dedi-qodu yaydığına işarə sayılır.

  KRAB (balıq)-Həsədçi və bədniyyət adamlar arasına düşəcəksiniz.

  KRAL-İş həyatınızda uğurlar qazanacaqsınız.

  KRALİÇA-Kraliça ilə ilgili yuxular xeyrə, şan-şöhrətə və etibara yozulur.

  KRAN-Kranla ilgili bütün röyalar xeyrə, bərəkətə, sağlamlığa, bolluğa, işlərin düzələcəyinə, xoş xəbərlərə yozulur.

  KREDİT-Röyada bir maliyyə müəssəsindən kredit alındığını görmək-işdəki uğursuzluqların səbəbi özünüzsünüz, başqalarını günahlandırmağa haqqınız yoxdur.

  KREYSER (hərb gəmisi)-Xeyirli bir xəbər alınacağına yozulur.

  KREM (şokaladlı şirin qaymaq)-Yaxın bir adamınız çətin durumdadır və sizin ona yardım etməniz gərəkdir.

  KUPE-Röyada kupedə səyahətə çıxmaq-bir səfər xəbəri olaraq yozulur.

  KÜKÜRD-Röyada kükürd görmək-yorğunluğa və istirahət etməyin gərəkliyinə yozulur.

  KÜL-Cavan oğlanın röyada kül görməsi çox xeyirlidir, yaxın günlərdə xoş və mənfəətli təkliflər alacaqdır. Orta yaşlılar üçün bu yuxu-ümidsizliyə; ərə getməmiş qız üçün-ümidsizliyə, məyusluğa; yaşlı qadın üçün-ona uğur gətirməyəcək işlərdən və bəd niyyətlərdən vaz keçməyin gərəkliyinə yozulur.

  KÜLAH (papaq)-Bəxtin açılacağına işarə sayılır.

  KÜLÜNG (qazma)-Əlinizə bol miqdarda pul gələcək.

  KÜNCÜT-Yuxuda küncüt görmək və ya yemək-malınızın artacağına, işlərinizin düzələcəyinə əlamətdir.

  KÜP-Çoxlu pul qazanacağınıza işarə sayılır.

  KÜRƏK (bel)-Dəmir kürək-qulluqçuya, mənfəətli və faydalı işlərə, mala-mülkə işaərdir.

  KÜRƏK (çiyin)-Yuxuda özünü enli kürəkli görən adam qüvvətli olar.

  KÜRƏKƏN-Röyada zəngin bir ailəyə kürəkən olduğunu görmək-yaxın adamlarınızdan birinin nankorluğuyla qarşılaşacaqsınız. Kürəkəni yuxuda görmək-sevinc dolu xoşbəxt anlar yaşayacaqsınız.

  KÜRK-Röyada kürk-zənginlik və xoşbəxtlik müjdəsidir.

  KÜRSÜ-Röyada kürsü görmək-padşah tərəfindən meydana gələcək ucalığa, yaxud qadına işarə sayılır. Kürsü dəmirdəndirsə-qüvvət və yardım deməkdir. Yuxuda özünü bir kürsü üzərində oturan görmək-röya sahibi qabiliyyətli və bacarıqlıdırsa, ona valilik veriləcək. Qürbətdədirsə-vətəninə dönəcək, muradına çatacaq. Üstü örtülü kürsüdə oturmaq-böyük bir biliyə, ərmağana və pula qovuşmaqdır. Röyada kürsüdən danışmaq-rütbə sahibləri üçünyüksək mövqe, ucalıq, qadın, övlad, ev və geyimşeyləri anlamına gəlir.

  KÜFTƏ-Röyada küftə görən adamın iştahası acgözlük dərəcəsindədir, bu xasiyyətindən vaz keçsin gərək.

  KÜÇƏ-Yxuda küçədə dolaşaraq bir nəfəri aramaq-qrışıq bir olayla qarşılaşacaqsınız. Gecə vaxtı zil qaranlıqda küçədə gəzib-dolaşmaq-dərin bir kədər əlamətidir. Günəşli bir havada küçədə gəzməkxoşbəxt, məsud bir ömrə işarədir. Çıxılmaz və dolaşıq bir küçədə olduğunuzu görmək-bir dedi-qoduya tuş gələcsiniz. Tənha və ucqar bir küçədə dolaşmaq-üzüntüyə və kədərə yozulur.

   

   

  N.N. - 13.09.2011 - 01:31
 6. QABAQ-Röyada qabaq görmək-ən yaxşı yuxulardan sayılır. Etibarlı, şanlı adam, xoşrəftar rəhbər, alim və ya həkim anlamındadır. Yuxuda qabaq-xəstə üçün şəfadır.
  Röyada bişmiş qabaq yediyini görən kimsəyediyi qədər elm öyrənəcək, yaxud dağınıq olan şeyləri bir araya cəmləyə biləcək. Yuxuda görülən qabağın başa qaxmaq, azarlamaq, kədər, sıxıntı, darlıq, xəstəlik kimi mənaları da var. Qabaq yemək-aydın zəkaya və möhkən zehnə də yozula bilir.

  QAB-QACAQ-Torpaqdan, gildən düzəldilmiş qab-qacaq görmək-nökər, xidmətçi, bənna anlamına gəlir. Eyni zamanda, röya sahibnin mal-mülık yiyəsi olacağını bildirir.

  QABIQ-Ağac qabığı-bir səyahət xəbəri sayılır. Dəniz heyvanı qabığı-xoş xəbərdir.

  QABIRĞA-Qabırğa yuxuda qadına, röya sahibinin arvadına işarədir.
  Qabırğa-çadır və dirəkləri, evin çardağını, döşəmə və tavanını ifadə edir, eyni zamanda, sayğıda, sevgidə fərq qoyulmayanailə müzvlərinə də yozulur. Yuxuda qabırğa-sinəyə çəkiləcək hər cür pisliklərə, zəhmətə, şirin əzablara da işarə sayılır. Öz qabırğlarının sanadığını, dəri altından çıxdığını görməkröya sahibinə yetişəcək əzab və çətinliklər analmına gəlir.
  Röyada qabırğaların böyüdüyünü və ya üzərindəki dərinin qalınlaşdığını görmək-ruziyə, şişmanlığa və xəstəlikdən qurtuluşa yozulur.
  Qabırğalarının olmadığını görmək-ailə üzvlərindən birinin itgisinə; qabırğa yemək-röya sahibinin ailəsinə və qohumlarına yük olduğuna və ya ğynindən pal-paltarını satmağa işarədir.

  QADIN-Röyada qadın-dünyadır. Bir kimsə yuxuda qadının ona tərəf gəldiyini və gülərək ona baxdığını görərsə, bu-xeyrə yozulur, dünyanın yaxşılığa doğru getdiyini göstərir.
  Yuxuda qadının sizə bir şey verdiyini görmək-dünya işiylə məşğul olduğunuza işarədir. Ziynətli və gözəl qadın görən zəngin olur. Çirkin qadın-yoxsulluq deməkdir. Müsəlman olmayan qadın və ya qız görmək-haram mala; qadınlarla topluca oturmaq-röya sahibinin işsiz və tənbəl olduğuna, xeyrə-şərə yaramadığına yozulur.
  Röyada görülən şişman qadın-ilin ucuzluq və bolluq içində keçəcəyini; arıq, zəif qadın isə-ilin qıtlıq və bahalıq içində keçəcəyini göstərir.

  QAYA-Röyada qaya görən adamın inadçıllıqdan vaz keçməsi, davranışlarını məqbul və anlayışlı ölçülərə uyğun olaraq tənzimləməsi gərəkdir.

  QAYDA (tuluq zurnası)-Röyada qayda görmək və ya səsini eşitmək-evlənmə işinizin xeyli gecikəcəyinə işarədir.

  QAYIQ-Röyada özünü qayıqda görən cavan oğlan səmimi bir dostu tərəfindən aldadılacaq, müşkül bir durumda qalacaqdır. Röyanı görən orta yaşlarında olarsa, pul itgisi üznüdən onun yaşayışı dəyişəcəkdir. Cavan qadın üçün bu cür yuxu-səmimi bir dost əldə etməyə; yaşlı qadın üçün-uçuq-sökük, xaraba bir evə daşınmağa yozulur.

  QAYIŞ-Xeyrə yozulmur, pis, üzüntülü bir sürprizlə qarşı-qarşıya qalacağınıza işarə sayılır.

  QAYMAQ-Yuxuda qaymaq yemək və ya satın almaq-hamı üçün gələcəkdəki varlığı və xoşbəxtliyi müjdələyir.

  QAYMAQÇİÇƏYİ-Məcburi bir yolculuğun xəbərçisi sayılır.

  QAYNAQ (mənbə)-Röyada bir su qaynağı (mənbəyi) görmək-uzun və sağlam bir həyat sürəcəksiniz.

  QAYINANA-Yuxuda qayınana görmək-xeyirli bir xəbərlə bəabər, əlinizə xeyli miqdarda pul, ya da istiqraz keçəcəyini göstərir.

  QAYINATA-Çox yaxın zanamada səfərə çıxacağınıza yozulur.

  QAYSİ (ərik)-Xoş xəbərə yozulur.

  QAYÇI-Röyada qayçı-doğrunu yalandan ayırmağın və alimlərin rəmzidir. Qayçı-uşaqların və övladların çoxluğuna da işarədir.
  Yuxuda əlində qayçı görən adamın bacı və qardaşları çox, ruzisi bol olacaq. Röyada qayçı görən adam subaydırsa-evlənəcək. Göydən üstünə qayçı düşdüyünü görən kimsənin ömrü tükənir deyirlər. Qayşıyla bir şey, yaxud saç kəsdiyini görmək-röya sahibi üçün işdə xeyirli bir fürsət yaranacaq.

  QAZ-Röyada qaz görmək-arvada və qulluqçuya işarədir.
  Yuxuda qaz əti yemək-röya sahibi qonşularından varlı və nəşəli bir qadınla evlənəcək.
  Röyasında qazla danışan adam arvadı tərəfindən şərəf və şöhrətə yetişər.

  QAZ-Yuxud yanar qaz görmək-sevincə və işinizin qabağa gedəcəyinə, daha çox ölçülü-biçili yaşayışa başlamaqla həyat tərzinizdə böyük dəyişikliklər əldə edəcəyinizə yozulur.

  QAZ SƏNAYESİ ZAVODU-Bu röya hər kəs üçün qazancın artacağına, yaxud xalqa böyük xidmətdə bulunacaq bir yerə təyin edilməyə yozulur.

  QAZAN-Rəsmi dairələrdə olan işinizi, əvvəl-axır, bitirəcəyinizə yozulur.
  Qazanın qaynadığını görmək-bu röyanı görən qadın ərindən boşanacaqdır.
  Yuxuda qazan-qüvvətli olmağa və düşmənə qalib gəlməyə də işarə sayılır.
  Qazanın içində şorba və ət görmək-şərəfli ruzi anlamındadır.

  QAZANC-Röyada bol qazanc əldə edildiyinin görülməsi-əlinizdən pul gedəcəyinə işarədir.

  QAZLI SU-Röyada qazlı su şüşəsi görmək-iyirmi dörd saat içərisində gözləmədiyiniz bir xəbərlə qarşılaşmağa; qazlı su içmək isə-pul itgisinə yozulur.

  QALA-Qayğı və sıxıntıdan qurtulmaq, qadın rəhmi kimi yozulur. Qala-hökmdar və ya dövlət başqanını şərdən xeyrə çevirən qüdrətli bir güc deməkdir.
  Yuxuda özünü qalaya girən görmək-röya sahibinin dinində ibadət və itraət sahibi olduğuna, düşməninə üstün gələcəyinə işarədir.
  Uzaqdan görünən qala-bir evdən başqa evə daşınmağa; qalanın dəmir qapısının qapandığını görmək-işlərinizdə uğur qazanacağınızı, günah və cəzadan qurtulacağınızı ifadə edir.
  Qalanı fəth etmək-bir qızın qızlığını almaq deməkdir.

  QALAY-Parlaq bir gələcək şəklində yozulur.

  QALAYÇI-Sizi çox nəşəli günlər gözləyir.

  QALDIRICI KRAN-Son zamanlar sıxıntı içində olduğunuza və ağır bir borc yükü altına girəcəyinizə yozulur.

  QALİBİYYƏT-Röyada özünü hər hansı bir idman yarışında qalib gəlmiş görən, ertəsi gün cəhd elədiyi bir işdə yeniləcəkdir. Əgər yarışda uğur çox fərqli bir üstünlüklə əldə edilmişsə, röyanı görən adama durduğu yerdə hardansa pul gələcəkdir.

  QALXAN-Röyada qalxan görən adam zəngin olacaq, oğlu dünyaya gələcək, bir az çətinlik çəksə də, sonu yaxşı olacaqdır.

  QAMIŞ-Yuxuda qamış görmək-röya sahibnin heç gözləmədiyi bir anda tanışları qarşısında çətin və anlaşılmaz bir duruma düşəcəyini göstərir.

  QAMIŞLIQ-Sıxıntı içinə düşməyə və bu sıxıntıdan bir dostun yardımı sayısində qurtara biləcəyinizə yozulur.

  QAMÇI (qırmanc)-Röyada qamçı-gərəksinmə (ehtiyac) və istəyin ödənəcəyinə, yerinə yetəcəyinə, düşmənlərin yeniləcəyinə yozulur. Qamçı, eyni zamanda, uşağa və ürəyəyatrımlı təmiz bir dosta işarə sayılır. Göydən enən qamçı-sərt adama, qəzab və əzaba, yaxud hökmdar və dövlət başqanına da yozulıa bilər.
  Heyvanın quyruğundan, sağrısından kəsilərək düzəldilmiş qamçı və ya qırmanc görmək-yetgin, heybətli, gözəl və əzəmətli hökmdara və ya dövlət başqanına yaxınlıq, bu yaxınlıqdan qazanılacaq məqam və rütbə anlamına gəlir. Əgər qamçı səliqəli və qaydasında düzəldilməmişsə, bu yuxu gəzici, (səyyar) vergi məmurunu ifadə edir. Yuxuda öz qırmancı ilə öz heyvanını qırmanclamaq-yuxu görən yaşayışı, dolanşığı üçün Allah-təalaya dua niyazda bulunacaq. Qamçıyla öz atını vurub ona qoşmaq istədiyini yuxuda görən adam çətin bir işinin həyata keçməsi üçün Allaha dua edəcəkdir. Qamçı zərbəsindən bir yerinin ağrıdığını görən adamın nəsihəti təsirli olur. Yuxuda padşah tərəfindən yüz və yüzdən az qırmanc vurulduğunu görmək-o adam vurulan qırmancın sayı qədər hökumətdən yardım alıb var-dövlət sahibi olacaqdır.

  QAN-Bədəninizdə yara olmadığı halda, qan axdığını görmək-böyük bir zərərə uğrayacaqsınız.
  Bir yaradan çoxlu qan axdığını görmək-mənəvi və maddi baxımdan böyük irəliləyişiniz olacaq, yüksələcəksiniz.
  Qan içmək-haram mal əldə edəcək, lakin xeyrini görməyəcəksiniz.
  Bədəninizin bir yerindən qan axdığını və üst-başınızın bulandığını görmək-qeyri-məqbul yollarla pul və mal qazanmağa yozulur. Axan qan paltarınıza bulaşmasa-günahlarınızdan təmizlənəcəksiniz.
  Güllə, bıçaq və s. silahlarla alınan yaradan qan axması-malınız-varınız artacaq, miras yoluyla əlinizə pul gələcək, yaxud xeyirli bir səyahətə çıxacaqsınız.
  damarlarınızdan qan axması-varlı üçün kasıblığa, kasıb üçün var-dövlətə işarədir.
  Dişlərinizdən qan gəlməsi-qohumunuzdan zərər görəcəksiniz.
  Bir yerdə qan görüb içinə düşmək-iftira və dedi-qodudur.
  Bir irmağı, çayı qanlı axan görmək-müharibəyə işarədir.
  Gözdən qan axdığını müşahidə etmək-sevdiyiniz bir kimsədən əbədi olaraq ayrılığa yozulur.
  Qan aldırmaq-davamlı səhhətə və afiyətə işarə sayılır.

  QANALMA-Bilgiyə (elmə) və əmanətə işarə olub, qorxunun, təhlükənin sovuşduğuna yozulur. Qan alan ixtiyar adamdırsa, bu röya çox xeyirlidir. Cavan oğlan belə yuxu görərsə, sərvətə və şöhrətə qovuşar.

  QANQSTER-Yuxuda qanqster görən adamın həyatı və gələcəyi himayə altındadır.

  QANTAR (yaylı əl tərəzisi)-Kasıb üçün var-dövlət anlamına gəlir.

  QAPAN-Ynlış bir hərəkətə yol verərəkişlərinizi alt-üst edəcəyinizə dəlil olaraq qəbul edilir.

  QAPI KİLİDİ-İşlərin çözüm yoluna girəcəyinə yozulur.

  QAPI CIRILTISI-Röyada ev və ya mənzilin qapısının cırıltısını eşitmək-gözətçi, yaxud qapıçı tərəfindən bir pisliyə, ya da ər-arvad arasında baş verəcək narazılığa işarə sayılır. Eyni zamanda, bir sirrin ifşa ediləcəyini göstərir.
  Bir mirzənin yazı yazarkən (yazı taxtası və ya kağız üzərində) qələminin cırıltısını yuxuda eşitmək-elm adamları üçün Allah və xalq nəzərində dərəcələrinin yüksək olmasını və yaxşılıqla anılmalarını; başqa adamlar üçün-gizli şeylərin meydana çıxmasını və çətinliklərlə qarşılaşacağını xəbər verir.
  Qapını yıxılmış və ya yanmış görmək-qayğıya, zəifliyə; təzə qapı-röya sahibinin evlənərək bəla və müsibətlərdən qurtulacağına yozulur.

  QAPLAN-Yuxuda qaplan (pələng) görmək-çox hiyləgər və qüvvətli düşmənə işarədir. Qaplan əti yemək, yaxud südünü içmək-mənfəət və qazanca; qaplanı tutduğunu görmək-düşməni yenməyə yozulur.

  QAR-Röyada pəncərədən yağan qarı seyr etmək-üzüntü və sıxıntıların ən qısa zamanda öz-özünə yox olacağını xəbər verir. Qar fırtınasına düşmək-tasalı, qayğılı günlər başlayacaq və bir təhlükəni dəf edə biləcəksiniz. Qarda yerimək, üzərində ayaq izlərini görmək-xoş bir sürprizlə qarşılaşacağınıza işarədir.

  QARA BİBƏR-Acı xəbərə yozulur.

  QARA DƏNİZ-Qara dənizlə ilgili yuxular çətin bir işlə qarşı-qarşıya qalacağınıza yozulur.

  QARA RƏNG-Yuxuda qara rəng-ucalıq və var-dövlət deməkdir.
  Parlaq qara rəng-hökmdar tərəfindən sizə bəxş ediləcək ucalıq və qüdrət anlamındadır.
  Qara paltar geydiyini görmək-ucalığa işarədir. Qara rəngli paltar geyməyə adət etməmiş adamın yuxuda qara geyimdə olduğunu görməsi-üzüntüyə və kədərə yozulur.
  Çeşidli yozumlara görə, qara rəng, həm dı röya sahibinin böyük bir qüsuruna, o kimsənin ata-ana üzünə ağ olmasına, yaxud əlini-ayağını sındıracağına işarə sayılır.

  QARA TUT-Yüngül bir xəstəliyə tutulma ehtimalını göstərir.

  QARA CİYƏR-Röyada qara ciyər görən adam içki içir və qızartma yeyirsə, dərhal bunlardan vaz keçməlidir, serroz ola bilər.

  QARAĞAC-İşinizdə uğur, evinizdə xoşbəxtlik deməkdir.

  QARABASMA (kabus)-Tez-tez qorxulu yuxu, kabus görmək-röya sahibinin gizli düşməninin meydana çıxmasına və onu yenəcəyinə yozulur.

  QARABATDAQ-Dərin bir eşq və məhəbbətlə birisinə bağlanacağınıza yozulur.

  QARAYEL-Röyada qarayel rüzgarının şiddətlə əsdiyini görmək-bir tanışınız vasitəilə işinizdə yüksələcəksiniz.

  QARAJ-Röyada qarajda avomobili təmizlədiyini, yaxud benzin doldurduğunu görmək-çox yaxşı yuxu kimi yozulur. Yaxın zamanda qovuşacağınız sərvətə və etibara işarədir. Qarajda işləmək-gəliri artırıb çoxaltmaq üçün yaxşı bir fürsət ələ düşəcəkdir.

  QARANLIQ-Yuxuda qaranlıq-qayğıların, üzüntülərin artacağına; qaranlıqdan işığa çıxmaq-qayğılardan qurtulmağa, yüksək mövqeli dövlət adamlarına yaxınlıqdan faydalanmağa işarədir.

  QARATOYUQ-Çox sevdiyiniz bir dostla bərabər səyahətə çıxacaqsınız.

  QARAÇI-Buröya cavan oğlan üçün yaxın vaxtlarda gözlənilməz səfərə; orta yaşlılar üçün-pul itkisinə; evlənməmiş qadın üçün-gözləməyi çox sevən birisiylə izdivaca; evli qadın üçün-bəzi gizli məsələlərin aşkar olacağına işarə sayılır.

  QARĞA-Qaba, yalançı və söpzündə durmayan adama işarə sayılır.

  QARĞIDALI-Yuxuda qarğıdalı yemək, qarğıdalı tarlası görmək-cavan kişi üçüntikinti işlərindəki uğura; daha təcrübəli və yaşlı adam üçün çətinliyi olsa da, tutduğu işin sonunda böyük bir qazanc gətirəcəyinə; gənc və subay qadın üçün-çox dedi-qodulu bir evliliyə; evdar qadın üçün-gözləmədiyi bir yerdən gələcək pula yozulur.

  QARDAŞ-Qardaşını yuxuda görən adamyaxınlarından və ya dostlarından xoş xəbər alacaqdır. Kişilər üçün bu röya maddi durumunun düzələcəyinə; qadınlar üçün-sıxıntılı anında gözləmədiyi bir adamdan yardım gələcəyinə işarə sayılır.

  QARDEROB-Uzun illər qurduğunuz xəyallar bir anda gerçəkləşəcək deməkdir.

  QARIN-QARTA ŞORBASI-Yuxuda qarın-qarta şorbası içmək-röya sahibinin geniş miqyaslı bir iş dolayısıyla yorğun olmasına və onun dincəlməsi, istirahət etməsi gərəkliyinə işarədir.

  QARINQULU (acgöz)-Röyada qarınqulu birini görmək-mədə pozğunluğuna işarədir.

  QARIŞQA-Yuxuda qarışqa-zəif və hirsli bir qövmü, milləti, əsgəri, ordunu, ailəni və uzun ömrü ifadə edir.
  Qarışqa-ucuzluq, bolluq və ruzi əlamətidir.
  Xəstə olan adam yuxuda bədənində qarışqa gəzdiyini görsə, vəfat edəcək.
  Röyada qarışqanın qanadlandığını görmək-çoxlu əsgərin həlak olacağını xəbər verir.
  Bir şəhər və ya məmləkətdən qarışqaların qaçdığını görmək-oğruların həmin yerdən bir şey oğurladığını və ya orda təmir, quruculuq işləri gördüyünü xəbər verir.
  Röyada qarışqa öldürdüyünü görən adam başqasının təhrikiylə günah iş tutacaq.
  Yuxuda görülən böyük bir qarışqa-savaşçıların öldürüləcəyinə, xəstələrin vəfat edəcəyinə, səyahət arzusunda olanların ölüm xəbərinə və zərər çəkəcəklərinə işarədir.
  Böyük bir qarışqanın evindən yüklə bərabər çıxdığını görən adamın oğlu və ya qardaşı onun var-dövlətini oğurlayacaq.

  QARMON-Yuxuda qarmon-uzaqdakı bir dostunuzdan və ya qohumunuzdan şad xəbər alacaqsınız.

  QARNİZON-Röyada özünü hərbi qarnizonda görənin bəxti açılacaq, girişdiyi işlərdə uğur qazanacaq, sevdiyi adamdan qarşılıq görəcəkdir.

  QARPIZ-Çeşidli yozumlarla açıqlanır:
  Qarpız satın almaq-bir işə pul qoyub maya buraxmağa işarədir.
  Qarpız kəsmək-pis xəbərdir.
  Qarpız yemək-haqqınızda dedi-qodu çıxacaqdır.
  Bostandan qarpız toplamaq-yaxın bir adamınızla aranız pozulacaq.

  QARSON (ofisiant)-Röayada restoranda və ya qəhvəxanada qulluq edən bir qarson dostunuzla rastlaşmaq-ailənizdən çətin vəziyyətə düşən bir nəfər sizdən yardım istəyəcək.
  Yuxuda ozünü qarson görmək-ortaya xoşagəlməz ani bir iş çıxacaq və ya evinizi dəyişdirəcəksiniz.
  Fıştırıq çalan və ya şərqi söyləyən qarson-gözləmədiyiniz bir qonağınız gələcək.

  QARTAL-Çox xeyirli yuxulardandır, böyük bir qismət deməkdir.

  QAT (mərtəbə)-Röyada bir evin mərtəbəsini satın almaq-bəzi boş xəyallara baş qoşduğunuzu göstərir.

  QATAR-Yuxuda qatar-işinizdə yüksəlmək üçün yaxşı bir fürsət yaranacağına yozulur. Qatarda birisini görmək-dostlarınızdan yaxşılıq görəcəksiniz. Qatarda səyahətə çıxmaq-çox ömənli nəticələri olacaq bir toplantıya dəvət alacağınızı göstərir.

  QATİL-Röyada qatil görmək-şərqli və qərbli yozuculara görə, şad bir xəbərlə qarşı-qarşıya qalacaqsınız deməkdir.

  QATIQ-Yaxşı qazanca, çoxlu pula, uzun ömrə yozulur.

  QATIR-Aşağıdakı biçimdə yozulur:
  Qatıra minmək-zəhmətli bir işdən üz ağlığıyla çıxmaqdır.
  Qatır satın almaq-evdə bəzi üzüntülərə işarədir.
  Qatırdan düşmək-pul-mal itkisidir.
  Qatırdan şıllaq yemək-gözləmədiyiniz bir dostdan xəyanət görəcəksiniz.

  QATIRDIRNAĞI (bitki)-Röyada qatırdırnağı çiçəyini görmək-yuxu görənin şair, ya da çox romantik ruhlu bir adam olduğuna işarədir.

  QATLAMA BIÇAQ-Ailədə dedi-qodu olacağına işarədir.
  Bıçaq bülövləmək-haqqınızda dedi-qodular çıxacaq və bundan çox üzüləcəksiniz.
  Bıçaqla bir çey kəsmək-işlərinizin qarışacağına yozulur.

  QATRAN-Çoxdan bəri arzuladığınız və ardınca düşmüş olduğunuz bir iş müsbət nəticələnəcək.

  QAFA-Röyada qafa görmək-bir sınaqdan uğurla çıxacağınıza yozulur.

  QAÇAQ-Röyada fərari bir qaçağı yaxalamaq-gizli, fəqət çox qüdrətli düşmənə işarədir.

  QAÇAQ-QUDUR-Aranızda duran, yardım edən adam sizi bu köməkdən məhrum edəcəkdir.

  QAÇAQMALÇI (kondrabandaçı)-Yuxuda qaçaqmalçı görmək-röya sahibinin bir qəbahət işləyəcəyinə və bu səbəbdən çox diqqətli olmağın gərəkliyinə işarə olaraq qəbul edilir.

  QAÇIŞ (cıdır) MEYDANI-Röyada cıdır meydanı-nəşəyə, sevincə, düşmən üzərində qələbəyə, kişik yaşlı uşaqlar üçün Qur`ani-Kərimi öyrənməyə yozulur.

  QAÇMAQ-Bir təhlükədən və ya qovğadan qaçmaq-gününüz bir müddət qorxu və əndişə içində keçəcək, lakin sonu xeyirli olacaqdır. Əgər röya sahibi həbsdən qaçdığını və ya başqasının qaçmasına yardım etdiyini görmüşsə, çox önəmli bir sirrini söyləmiş olduğu bir dostu onu ifşa edəcəkdir.
  Röyasında qaçdığını, lakin qaçma səbəbinin nə olduğunu bilməyən adam tövbə edər və günahlarının bağışlanmasını dilər.

  QAŞ-Yuxuda qaş görmək-xeyrə yozulur, işlərinizin, sağlamlığınızın yaxşı olacağına işarə sayılır.

  QAŞIQ-Bolluq və bərəkətə yozulur.

  QAŞINMAQ-Röyada qaşındığını görmək-sıxıntılı günlərin başlayacağına, lakin bu sıxıntının çox sürməyəcəyinə yozulur.

  QEYİ-TƏBİİ RÖYALAR-Həyatda mümkün olmayan şeyləri yuxuda görmək, iştirak etməyin mümkünsüz olduğu bir ziyafətdə bulunmaq, dünyada tayı, oxşarı olmayan bir çox əcayib məxluq görmək və onlarla söhbətləşmək, dostluq etmək-röya sahibinin normal həyatında gözlənilməz dəyişikliklər olacaqdır.

  QƏBAHƏT-Röyada qəbahət bir iş tutmaq-xeyrə yozulmur, pis xəbər əlaməti sayılır.

  QƏBİLƏ-Röyada qəbilə görmək, bir qəbilə içində olmaq-yuxunu görən pula, var-dövlətə nail olacaq.

  QƏBİR-Röyada qəbir həbsxanaya, həbsxana da qəbrə işarə sayılır. Yuxuda qəbir qazmaq-evi təmir etməyə, yaxud evlənməyə yozulur.
  Cənazə görmədən qəbrə girdiyini görən kimsə vəfat etmiş bir adamın miras qalan evini satın alacaq.
  Subay adamın röyasında qəbri qazdığını görməsi-onun hiyləylə bir qadına evlənəcəyini göstərir.
  Röyada bir qəbir satın alaraqiçinə girmədiyini görən adam bir qadınla nigahlanıb evlənəcək.
  Qəbrin bir yerdən başqa yerə dəyişdirildiyini görmək-qəbir sahibinin övlad və törəmələrindən birisinin orda ev tikəcəyini xəbər verir.
  Dam üstündə qəbir qazdığını görən adamın ömrü uzun olar.
  Röyada qəbirləri ziyarət etmək-həbsxanada olan məhkumları yoxlamaq, ziyarət etmək deməkdir.
  Bir şəhərdə özünə və ya başqasına qəbir qazdığını, yaxud özü üçün bir qəbir qazıldığını görən adam o yerdə ev tikib məskən salacaq.
  Yuxuda ölmədən dəfn edildiyini görən kimsəyə üzüntü və kədər üz verəcək, yaxud o adam həbsxanaya düşəcəkdir.
  Yuxuda bir qəbiri açmaq-röya sahibinin qəbir yiyəsinin həyatdakı yolu və əməlləriylə uğraşmaq arzusunda olduğuna işarədir. Məzarda uyuyan alimdirsə, röya sahibi də elm alıb hikmət sahibi olacaq; varlıdırsa-var-dövlətə yetişəcək.
  Röyada tanış olmayan ölülərin qəbirlərindən sıçrayıb qalxdıqlarını və evlərinə doğru getdiklərini görmək-röya sahibinin yaşadığı yerdə pis adamların müsəlman olmalarını, yaxud əkinçilərin bitəcəyinə umid etmədikləri əkin məhsullarının bitib mçəhsul verəcəyini göstərir.

  QƏBİRQAZAN-Hiylə ilə aldadılacağınızı xəbər verir. Özünün qəbir qazdığını görən adam rəhmətə nail olavaq.

  QƏBİRİSTAN-Röyada qəbiristan görən tutduğu günah əməllərə görə tövbə edəcək. Özünü ölmüş görənin ömrü uzun olacaq. Bir ölünü ağlamaq-xeyir xəbərə; ölünü qaçarkən görmək-uzun ömrə əlamətdir. Ölüyə bir şey vermək və ya ölünün röya sahibinə bir şey verməsi-evdə də, işdə də bolluq və bərəkət olacaqdır. Ölülərlə bərabər getmək-əcəlin yaxınlaşdığını xəbər verir. Öz evində ölü göərn adam istəyinə və muradına çatar deyirlər.

  QƏDƏH-Daha çox evin xanımına və qulluqçuya yozulur. Qızıl və gümüş qədəhlər-sağlamlığı, gizli işlərin açığa çıxmasını ifadə edir.
  Röyada görülən dolu qədəh-hamilə qadındır. Əgər qədəhin içindəki su tökülürsə, hamilə qadın uşaq salacaq; qədəh qırılarsa-qadın öləcək.
  Yuxuda əlində qədəh olduğunu, qədəhin əlindən düşüb qırıldığını, lakin suyun əlində qaldığını görmək-röya sahibinin arvadı oğlan doğacaq, özü isə öləcək, uşaq sağ qalacaqdır. Əgər qədəh qırılmazsa, lakin içindəki su tökülərsə-uşaq öləcək, qadın sağ qalacaq.
  Başqa bir yozuma görə isə, büllur qədəh qırılarsa, sıxıntı, kədər üz verər.

  QƏDİR GECƏSİ-Röyada orucluq ayının 27-ci gecəsini, Qədir gecəsini görmək-yuxu görənin işlərində və istəklərində böyük uğurlar qazanacağına və onun Allahın sadiq qulu olduğuna yozulur. Bu röya ən uğurlu və xeyirli yuxulardan sayılır. Şərqin röya yozucuları “Qədir gecəsi” yuxularının çox az görüldüyünü söyləyirlər.

  QƏYYUM (məscid xidmətçisi)-Xeyirli bir işə girişəcəyinizə işarə sayılır.

  QƏZET-Röyada qəzet oxuyan adam yaxın vaxtlarda gözləmədiyi, lakin çox maraqlandığı bir olayla qarşılaşacaq. Əgər mətbəə yuxuya girərsə, daha karlı bir işə girişəcəksiniz. Özünü qəzetçi, müxbir görmək isə ərmağan və şöhrətə yozulur.

  QƏLB (ürək)-Röyada görülən qəlb yuxu sahibinin ürəkli və nəşəli olduğuna, cəsarətinə, ağıl və zəkasına, əliaçıqlığına, ciddi və sadə adam olduğuna işarədir.
  Qəlbində bir qorxu və əndişə hiss etmək-röya sahibinin haqqa, həqiqətə uymasınavə doğru yolu bulmasına yozulur.
  Ürəyinin ağzından çıxdığını görmək-dinin gözəlliyinə işarədir. Yuxuda qəlb-qadın rəmzi kimi də mənalandırılır.
  Ürəyin parça-parça oduğunu görmək-röya sahibi xəstə isə yaxşılaşacaq, qayğı və qüssədən qurtulacaq.
  Qəlbində göz olduğunu görmək-zəka və anlayışa, dinində sağlam olmağa, gözəl və açıq sözlülük anlamına gəlir.
  Yuxuda ürəyin ağrıdığını hiss etmək-pislik edəcəksiniz. Ürəkdə xəstəlik olduğunu görmək-böhtana, araqarışdırıcılığa yozulur.
  Yuxuda ürək, bəzən də insanın hörmət etdiyi alicənab rəhbərə, müdirə, sirdaşa işarə sayılır.

  QƏLƏM-Yazı yazmaq üçün istifadə edilən qələmi yuxuda görmək-elmə, Allah əmrinə və uşağa yozulur.
  Röyada bir qələmə malik olduğunu görən adam elm, bilik sahibi olacaq. Əgər o qələmlə yazı yazdığınızı görsəniz, yazacağınız əsərlər anlamına gəlir.
  Bir kimsə röyasında əlində və ya yanında qələm olduğunu görərsə, bu yuxu onun qardaşıyla bir yerdə olacağına və əgər anası hamilədirsə, oğlan uşağı doğacağına işarə sayılır.
  Bir varlı yuxuda əlində dövlətdən aldığı bir qələm olduğunu görərsə, bu-ucalığı, qüdrəti, mötəbər əmri ifadə edir. Əgər röya sahibi vəzifədən götürülmüşsə, bir şəhərə vali və orda hökmü keçərli olur.
  Röyada qələmin mürəkkəb içərisinə batırdığını görən adam çirkin bir işə girişəcək.
  Yuxuda qələm, eyni zamanda, hökmdara, alimə, dil və qılıncla özünə şərəf, şöhrət təmin edən, hökümü icra edən şəxsiyyətlərə və qəhrəmanlara da yozulur.
  Röyada görülən qələm-comərdlik və xeyirxahlıq, insanın sirr sahibi olmasını, yaxud düşməni üzərində zəfər çalacağını ifadə edir.

  QƏLYAN-Dambatlıq və çoxbilmişlik əlaməti olaraq qəbul edilir.

  QƏLP PUL KƏSƏN (saxtakar)-Röyada qəlp pul kəsən bir saxtakar görmək-heç bir işdə duruş gətirilməyəcək avara və başıboş bir həyata və bu durumun uzun müddət davam edəcəyinə işarədir.

  QƏM-Röyada özünü qəmli durumda görən adam ertəsi gün şən-şaqraq dəqiqələr keçirəcəkdir.
  Röyada özünü qayğılı və kədərli görmək-günaha batmaq deməkdir, eyni zamanda, röya sahibinin tezliklə tövbə edərək, qayğı və üzüntüdən qurtulacağı anlamına gəlir.

  QƏMƏ (xəncər)-Gənc oğlanın özünü müdafiə üçün başqasına qəmə çəkməsi-girişiləcək bir işə, qüvvətli bir rəqiblə qarşılaşmağa, yaxud da eşqə və sevgiyə işarə olaraq yozula bilir.
  Yaşlılar üçün bu röya-ciddi bir rəqabət üzündən meydana çıxacaq çətinlikləri; qadın üçün-pis bir yoldaşından görəcəyi zərəri xəbər verir. Röya görən daha yaşlı adamdırsa, ailə qovğalarını önləyə, aradan qaldıra biləcəkdir.

  QƏMZƏ-Röyada nazlı-qəmzəli adam görmək-ertəsi gün işləriniz yaxşı gedəcək, nəzərdə tutduğunuz şeyi əldə edəcəksiniz. Məmursunuzsa, işdə yüksələcək; fəhləsinizsə-əlinizə pul gələcəkdir. Şagird, yaxud tələbə belə yuxu görərsə, dərslərindən yaxşı qiymət alacaqdır.

  QƏNDİL (çıraq)-Röyada yanar qəndil görmək-hamilə qadın üçün oğlan uşağı doğacağına; xəstə üçün isə həyat yoldaşı kimi yozulur.
  Röyada qəndilinin söndüyünü görən xəstə ölər. Bir kimsənin yuxuda qəndil və ya şamının düzgün yandığı yerdə birdən işığının artmasını görməsi-xəstəsi varsa yaxşılaşacaq.
  Yuxuda işığı zəif və kiçik qəndil-hamilə qadın üçün bir qız uşağını ifadə edir.
  Röyada evinin qəndilini işıqlı olaraq görmək-yuxu sahibinin ev işlərini görən adamın yaxşı xasiyyətli olmasına işarədir.
  Yuxuda evin qəndilini sönmüş görmək-o evin işlərinə baxan adamın qarışıq və bəd əməllərinə və ya ev sahibinin işlərinin çətinləşməsinə, yaxud ailə üzvlərindən birinin vəfatına yozulur.
  Röyada əlində qəndil olduğunu və onun sönəcəyindən qorxduğunu görən adam xəstədirsə vəfat edəcək.
  Röyada gecə ikən əlində bir şam getdiyini görən kimsə bir günah işlər, sonra da tövbə edər.
  Yanan şamı üfürüb söndürməyə çalışmaq-röya sahibi dürüst bir kimsənin işini ləğv etməyə çalışsa da bacarmayacaq.
  Bir vali əlində sönmüş qəndil görərsə, işindən azad ediləcək. Röya sahibi tacirdirsə-zərər çəkəcək; xeyirxah adamdırsa-maılı gedəcək.
  Məsciddə qəndilin söndüyünü görmək-məscidə gedib-gələn adam alimdirsə, vəfat edəcək.
  Röyada qəndili vaxtında yandırmaq-şan-şöhrətli və faydalı bir uşağı ifadə edir.

  QƏNİMƏT-Röyada bir döyüşdən sonra qənimət ələ keçirdiyini görən adamın başından talesiz bir eşq macərası keçəcək və bu səbəbdən o, uzun illər üzüntü içində qalacaqdır.

  QƏPİK-QURUŞ-Röyada cibindəki xırda qəpik-quruşu şaqqıldatmaq-pul baxımından həyatda sıxıntı çəkəcəyinizə işarədir. Yolda qiymətli bir metal pul tapmaq-çalışdığını müəssisə sizi daha məsuliyyətliu və daha yaxşı bir maaşla başqa şöbəsinə işə götürəcəkdir. Röyada xırda pul itirmək-qarşınıza çıxan mühüm bir fürsəti əldən verəcəyinizə işarə sayılır.

  QƏRARGAH-Röyada hərbi qərargah görmək-igidliyə, mərdliyə, toy-düyünə işarə sayılır.

  QƏRƏNFİL-Çeşidli yozumları var:
  Qırmızı qərənfil-şiddətli eşqdir.
  Bəyaz qərənfil-təmizlik və saflıqdır.
  Alabəzək qərənfil-nəşəli günlər və səadətdir.
  Sarı qərənfil-üzüntü və xəstəlikdir.
  Yaxaya qərənfil taxmaq-yüngülxasiyyətlikdir.
  Qərənfil çeynəmək-əndişədir.

  QƏSƏBƏ-Öünü balaca bir qəsəbədə görmək, içində dolaşmaq və ya kimisə axtarmaq-dedi-qoduya düşüb üzüntülərə dücar olacaqsınız.

  QƏSSAB-Röyada tanımadığınız bir qəssab görmək-Əzrayıl mələyiylə yozulur. Yuxuda qəssablıq edən üsyan edər, qoyun kəsən zülm edər. Qoyunun başını gövdəsindən ayırdığını görən adam arvadından ayrılacaq. İnsan əti yemək-başqasının arxasınca pis-pis danışmaqdır. Əlini qanla yaxalayan-muradına çatacaq.

  QƏTL-QIRĞIN-Röyada qırğın, qarət görmək-yünkül bir xəstəliyin başlanğıcı kimi yozulur.

  QƏHVƏ-Röyada qəhvə içmək, cavan oğlan üçün-yabancı bir məmləkətdə yurd salıb xoş ömür sürməyə; orta yaşlılar üçün-cəsarətli bir cəhddə bulunub bəxt, qismət tapmağa; gənc qız üçün-varlı bir gənclə evlənməyə; evli qadın üçün-fitnə-fəsadçı bir yoldaşının təqsiri üzündən ən yaxın dostlarına güvənci, inamı itirməyə yozulur.

  QƏHVƏXANA-Röyada qəhvəxana önündən keçmək-yaxınlarda alacağınız bir təklifin aldadıcı olduğuna və bu səbəbdən diqqətli olmağın gərəkliyininə; qəhvəxanada oturmaq-uğur gətirəcək bir işi öz üzərinizə göyürəcəyinizə işarə sayılır.

  QƏHVƏ ÇÖKÜNTÜSÜ-Ömrün uzun və xoşbəxt olacağına yozulur.

  QƏHQƏHƏ-Röyada qəhəqəhə ilə gülmək-xeyrə yozulmur, pis xəbərə işarədir.

  QƏHRƏMAN-Adı tarixlərə düşmüş bir qəhrəmanı yuxuda görmək-indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da doğruluqdan ayrılmadığınız təqdirdə həyatınızın bütün dövrlərində uğurlarınız davam edəcəkdir. Qarşıda sizi parlaq bir istiqbal gözləyir.

  QƏFƏS-Gözləmədiyiniz bir vaxtda böyük sıxıntıya düşəcəksiniz.

  QİYAMƏT (məşhər)-Röyada qiyamət gününü görmək-röya sahibinin itaətsizlikdən və çirkin şeylərdən çəkinməsini, günah işlərdən sakınmasını ifadə edir.
  Yuxuda qiyamət günün görülməsi, eyni zamanda, ədalətə, insafa və məzlumunzalımdan intiqamında da yozula bilir. Yalnız öz üzərində qiyamət qopduğunu görən adam ölür.
  Qiyamət-qan tökülməsi, xalq arasında fitnə-fəsada, ixtilaf, savaş, qovğa və sair bu kimi məşhər əlamətlərinin zühur etməsini ifadə edir.
  Röyada qəbirlərin yarılıb açıldığını və ölülərin qəbirdən çıxdığını görmək-o yerdə haqqın-ədalətin yayğın olduğuna işarə sayılır.
  Röyada qiyamət qopduğunu və dünyanın əvvəlki halına qayıtdığını görmək-bir qövm tərəfindən ediləcək zülmə, haqsızlığa yozulur.
  Yuxuda qiyamət qopduğunu görmək-düşmənin bəd əməllərindən qurtarmağa və ya qiyamətin qonduğu yerdə camaat arasında bir fitnə-fəsad törədəcəyinə işarədir.

  QİYMƏ (döyülmüş ət)-Bolluq və bərəkət anlamına gəlir.

  QIZARTMA-Yuxuda özünün balıq, quzu əti və ya badımcan qızartdığını görmək, yaxud başqasını mətbəxdə bu iş başında seyr etmək-ciddi sonuclar verəcək bir qovğanı xəbər verir.

  QIZIL-Yuxuda qızıl görmək həm Qərb, həm də Şərq yuxu yozucuları tərəfindən, ümumiyyətlə, xeyrə yozulur, firəvanlıq və sağlamlıq deməkdir. Yuxuda qızılın başqa bir mənası ümid və parlaq gələcəkdir.
  Qızılla bağlı digər yozumlar:
  Qızıl bilərzik və ya əsil qızıl-şəxsi ləyaqət hissi və xətir-hörmət get-gedə artacaq.
  Hər iki əlin birdən qızıl olduğunu görmək-iflic xəstəliyinin yaxşılaşacağına işarədir.
  İki gözün birdən qızıl olduğunu görmək-verdiyini qərar tamamilə doğru və yerindədir.
  Özünün qızıl zinət şeyləriylə bəzənmiş görmək-var-dövlətə və işində yüksəlməyə yozulur.
  Başqasından qızıl almaq-adlı-sanlı bir adamdan gözləmədiyiniz halda böyük maddi və mənəvi yardım alacaqsınız.
  Qızıl xəzinəsini görmək-xoşbəxtliyə və röya sahibinin istədiyi qədər oğul-uşaq yiyəsi olacağına yozulur.
  Bir torba qızıl görmək-yeni işlər ortaya çıxacaq və böyük miqdarda pula sahib olacaqsınız.
  Qızıl saymaq-qısa sürən bir xəstəlik asanca dəf ediləcək.
  Qızıl tökmək-bir eşq uğruna, ancaq sonradan vicdan əzabına yozulur.
  Qızıl zəncir-xeyir xəbər alacaqsınız.

  QIL KÖRPÜ-Röyada özünü axirətdə qil körpünün üstündə duran görmək-işləriniz düzələcək, arzu və istəkləriniz başa gələcək.

  QILINC-Röyada qılınc qurşadığını görmək-böyük bir vilayətə vali olacaqsınız. Qılıncın ağır olduğunu və sizi əydiyini görməniz-valisi olduğunuz vilayətdə qüvvətlənərək yüksələcəksiniz.
  Qılıncın asqısının kəsildiyini görmək-o vilayətin gözəlliyinə işarədir.Ərin arvadına, yaxud arvadın ərinə yuxuda qılınc verməsi-ailənizdə bir oğlan uşağı doğulacaq.
  Dəmir, mis, qalay və ağacdan olmaqla dörd qılınc qurşadığını görən adamın dörd oğlu olacaq. Dəmir qılınc-güclü, qüvvətli oğula; mis qılınc-zəngin və bol gəlirli oğula; qalay qılınc-qadın təbiətli qorxaq oğula; taxta qılınc-böhtançı, fəsadçı oğula işarə sayılır.
  Röyada qılıncı qınından çıxarmaq və onun kirli-paslı olduğunu görmək-çirkin oğlan uşağına yozulur. Qılıncın qında qırılmış olduğunu görmək-uşaq anasının qarnındaykən öləcək. Qılıncı qınından dartıb sıyırmaq, qılıncın parlaq və kəskin olduğunu görmək-röya sahibi haqq söz söylər; qılınc parlaq deyilsə-söylənən sözlər batil və mənasızdır.
  Röyada qılınc sıyırmaq-yuxuna görən xalqdan şahid istəyəcək və xalq tərəfindən təqdir ediləcəkdir.
  Qılıncın korşalıb kəsmədiyini görmək-röya sahibinin daha sözünü eşidən yoxdur deməkdir.
  Birisinin yuxuda üstünüzə qılınc çəkməsi-o adamın sizə deyiləsi sözünə işarədir. Birini qılıncla vurmaq və qan çıxdığını görmək-qılınc vuranın deyəcəyi söz doğrudur.
  Röyada görülən qılınc-ruzunu, mal-mülkü və elmi, biliyi də ifadə edir.

  QILCIQ-Röyada balıq qılcığı-mal-mülk və pul itgisinə işarə sayılır.

  QIRMAQ (sındırmaq)-Röyada hər hansı bir şeyi qırmaq o qədər də pis əlamətə yozulmur.
  Cavan oğlanın yuxusunda çini qab-qacaq və s. qırması-verdiyi sözü, müqaviləni və ya nişanlanma işini pozacağına, sonralar bunun onun özüyçün xeyirli olacağına, böyük bir fəlakəti dəf edə biləcəyinə yozulur. Orta yaşlılar üçün bu röya-iş həyatında diqqətli və ayıq olmağın gərəkliyini göstərir. Daha yaşlı adamlar da bu cür yuxu görərsə, tədbirli və təmkinli olmalıdırlar.

  QIRMIZI (mebel) AĞAC-Röyada qırmızı ağac görmək, yaxud mebel almaq-gözəl, yaraşıqlı evə işarə sayılır.

  QISRAQ (madyan)-Muradınıza yetişəcəksiniz.

  QIÇ-Röyada gözəl bir qadıın qıçı görmək-istədiyiniz və arzuladığını şeylərə əsla nail ola bilməyəcəksiniz.
  Zəif və qyışbaldır adam görmək-zəif və qüdrətsiz bir duruma düşməkdəsiniz.
  Qıçın əzilib zədələnməsi-kədər və üzüntüyə işarədir.
  Qıçlarınızı kəsik görmək-nəşəyə və sevincə yozulur.
  Gözəl qıçlara malik olub güzgüyə baxmaq-dostlarınız və ailə üzvləriniz sizi əvvəlki kimi sevirlər.
  Röyada hər hansı bir kimsənin qıçlarını tutmaq-əndişə və kədərə işarə sayılır.
  Qıçları olmayan adam görmək-işlərinizin çox ləng getdiyini və başınızda bir fəlakətin dolaşmaqda olduğunu göstərir.

  QIÇLARIN ARASI (qadında)-Bir qadının qıçlarının arasına şəhvətlə baxmaq və toxunmaq-ikrah doğuran, xoşagəlməz işlə, yəni qeyri-qanuni alış-verişlə məşğul olmağa işarədir. Bilmədən çılpaq qadının ən məhrəm yerinə baxmaq-çətin narahat bir işə yozulur.

  QOV-Röyada qovlu çaxmaqdan istifadə etmək-işdə uğur qazanılacağına yozulur.

  QOVAQ-Röyada qovaq ağacı-ev=eşik sahibi olacağınıza işarədir.

  QOVĞA-Röyada birisiylə qovğa elemək-əvvəlcə xoşa gəlməyən, lakin sonu yaxşı olan dəyişiklik olacağına işarədir. Tanış bir adamla qovğa etmək-bəzi özünə aid olmayan məsələlər ucbatından sıxıntıya və üzüntüyə düçar olmaqdır. Yaşlı adamlar üçün bu röya etimad etdiyi birinin xəyanətinə; pozğun qadın üçün-öz qüsuru və günahı üzündən qovğaya düşəcəyinə; daha yaşlılar üçün-çox danışan birisiylə qovğada qalib çıxmağa yozulur.

  QOVUN-Qarşıda sizi həyatınızda baş verəcək bəzi mühüm dəyişikliklər gözləyir.

  QOYUN-Röyada qoyun-qadın anlamına gəlir. Qoyun almaq, əldə etmək-evlənməyə işarədir. Bir qoyunu qabağına qatıb aparmaq-bir qadının ardınca düşməyə, lakin məqsədə və murada çatmayaraq geri dönməyə yozulur. Qoyun sağmaq-röya sahibi həmin il xeyirli bir iş apacaqdır.

  QOYUN PENDİRİ-Xeyrə yozulmaz, bir xəstəliyin işarəsi olaraq qəbul edilir.

  QOZA-Yuxuda qoza-yaxında ev-eşik sahibi olacağınıza yozulur.

  QOL-Röyada iki qolunu yuxuda görən adamın iki yaxşı dostu olacaqdır.

  QOL SAATI-Başqasına bağışlamaq üçün röyada qol saatı almaq və ya vermək-insanların gələcəyinin bir-birinə bağlı olduğunu, yaxud yaxın vaxtlarda bir-birinə yardım edəcəklərini göstərir. Saat almaq və ya satmaq-röya sahibi ilə onun böyükləri arasında bir dartışma olacağını xəbər verir.

  QOLTUQAĞACI-Birisinin sizə yardım edəcəyini göstərir.

  QONAQ-Yuxuda tanımadığınız və ya xoşunuz gəlməyən adamlarla bir qonaqlığa getmək-zəhləniz gedən bir adam tərəfindən narahat ediləcəksiniz. Bir dostunu və ya yoldaşını ziyarət etməyə getmək-gözləmədiyiniz böyük xoşbəxtlikdən xəbər verir.
  Xoşunuza gəlməyən bir qonağı qəbul etmək-peşmançılığa, ümidsizliyə yozulur. Gələn qonaq ürəyinizcədirsə-sizə səadət gətirəcək bir hadisəyə işarədir. Əgər həmin qonaq qürbətdədirsə-bu röya onu öz vətəninə dönəcəyi anlamına gəlir.

  QONŞU-Qonşusunu yuxuda görən adamın bir qohumu yaxşı günlərdə ona qonaq gələcək.

  QORXU (qorxmaq)-Qayğı və tasayla yozulur. Allahdan qorxan bəlalardan qurtular.

  QORXUNC RÖYALAR-İnsanlar yuxuda qorxunc röyalar da görüb və bundan çox narahat olurlar. Hətta günlərlə o qorxulu röyaların təsiri altında qalırlar. Lakin bu cür yuxuların çox vaxt gerçəkliklə əlaqəsi olmur və mədə rahatsızlığından irəli gəlir.

  QOTAZLI QAYTAN-Röyada pərdə və s. üçün istifadə olunan qotazlı qaytan görmək-gec0tez muradınıza, arzularınıza qovuşacaqsınız.

  QOTUR-Röyada qotur-vəba xəstəliyidir. Qotur olduğunu görmək və ya qaşınmaq-yaxın adamlarınızdan sizə yetişəcək üzüntüyə, kədərə, çətinliklərə işarədir.
  Yuxuda qoturluq, keçəllik-kasıblığa və çoxlu uşaq istəməyə də yozulur. Qoturla bərabər, qan və irin də görmək-məqsədinizə çatacaqsınız deməkdir.
  Yuxuda bədənini qaşıyan adam yaxın adamlarının zəhmətinə, əzab-əziyyətinə qatlaşacaq.
  Röyada qotur bir adam görmək-üzüntü və kədər anlamındadır.

  QOXULAMAQ-Röyada gözəl ətirli bir şeyi qoxulamaq-yüngül bir xəstəliyə işarədir. Bu qoxu pis və ağır olarsa, röya sahibi acı və çirkin bir sözə, yaxud bir tasaya tuş gələ bilər, özünü qoruması gərəkdir.

  QOÇ-Röyada qoç-şərəfli və etibarlı bir adamın rəmzi kimi qəbul edilir.
  Yuxuda qoç bunuzu almaq-yüksək mövqeli və mötəbər bir adam başlayacağınız işə əngəl törədəcək. Qoç yunu almaq isə, şərəfli və mötəbər bir adam tərəfindən sərvətə malik olacağınızı göstərir.

  QOÇ QOYRUĞU-Qoç quyruğu almaq-möhtərəm və etibarlı bir adamın işinə və malın aortaq olmaqla bərabər, röya sahibi qızını da ona nigahlayacaq.
  Qoyun içalatından bir çey aldığını görən adam şərəfli və yüksək bir məqama yetişəcək.
  Qoç əti yemək-şöhrətli və mötəbər bir adamıöldürməyə işarədir.
  Bir suru qoçun boğazlandığını görmək-bəlkədə hərb və ya iftişaş nəticəsində bir çox adamın öldürüləcəyinə yozulur. Qəssabdan qoç almaq-şərəfli və yüksək mövqeli bir adamın röya sahibinə yardımına və onun ölüm təhlükəsindən qurtulmasına, yaxud bir çox dava-dərmanla onun ölümdən xilas olmasına işarədir.
  Yuxuda qoç bəsləmək-düşmənə qalib gələcəksiniz. Qoçun dərisini soymaq-düşməndən mal alacaqsınız. Öz evində soyulmuş qoç görmək-röya sahibi yaxınlarından birini itirəcək. Qoç ətindən kabab tutmaq-röya sahibinin xəstəliyinə və ya dövlət başçısından cəza alacağına yozulur. Röyada bir adama qoç verilərsə, həmi adam rəhbər vəzifəyə keçəcək, vali olacaq.
  Qoyunu qoç şəklində görmək-röya sahibinin arvadı uşağa qalmayacaq. Əgər arvadı yoxdursa, bu röya onun hörmət-izzət sahibi olacağını, düşməni üzərində qalib çıxacağını xəbər verir.

  QOŞULUB QAÇMAQ-Röyada sevdiyinizlə bərabər qoşulub qaçmaq-həyat yoldaşı sevdiyiniz adam bəyəniləcək və quracağını ailə həyatında birlikdə xoşbəxt olacaqsınız. Gizlicə qoşulub qaçan qoşa sevgiliyə yoldaşlıq etmək-bəziləri öz şəxsi problemlərini yoluna qoymaqdan ötrü sizinlə yaxınlaşacaq. Məsləhət üçün sizə yanaşacaqlar. Böyüklərin icazəsi olmadan qoşulub qaçan sevgililər barədə qəzet və ya məcmuələrdən xəbər oxumaq-bir toplantıya, əyləncəyə dəvət ediləcəksiniz və o əyləncənin sizin üçün əhəmiyyətli sonucları (nəticələri) olacaqdır.

  QOCA QARI-Röyada qoca qarı (çirkin, ixtiyar qadın) görmək-iş həyatı və peşəylə bağlı bir istəyin gerçəkləşməsi kimi yozulur.

  QRAMMOFON VALI-Qarşıdan gələn günlərdə şən və şaqraq dəqiqələr keçirəcəksiniz deməkdir.

  QRAFİN-Röyada içi su dolu qrafin görmək-sadə və hay-küysüz bir ömür sürəcəksiniz.
  Boş qrafin-ayağı sürüşkən bir qadınla dostluq edəcəyinizə işarədir.

  QRİM-Röyada qrim yapıldığını görmək-qısa ömürlü, lakin dadlı bir eşq həyatı sürəcəyinizə işarədir.

  QU QUŞU-Yuxuda qu quşu görən adam açıq ürəkli, təmiz qəlbli bir adamdır.

  QUDUZ-Röyada quduz it görmək-bəzi olaylardan və adamların hərəkətlərindən gərəksiz yerə əndişəyə düşdüyünüzü və bu səbəbdən də yanlış davranışlara yol verdiyinizi, qorxunuzun əbəs olduğunu göstərir.

  QUYRUQLU ULDUZ (kometa)-Böyük bir sərvətə yaxınlaşdığınızı, bəxtin açılacağını xəbər verir. Sərvətin böyüklüyü ulduzun parlaqlığı ilə ölçülür.

  QUYU-Röyada quyudan su içmək, kişi üçün-tutduğu pis bir işdən dolayıittiham edilməyə; orta yaşlı kişi üçün-yeni bir gəlir yeri tapacağına; gənc qadın üçün-təklif alacağına; evli qadın üçün-təhlükəli bir duruma düşəcəyinə işarə sayılır.

  QUZĞUN-Röyada quzğun görmək-bəzi dostlarla aranızin pozulacağına, umu-küsülərin ortaya çıxacağına işarədir.
  Yuxuda üstünə quzğun düşdüyünü görən adamın yolu kəsilər.

  QUZU-Röyada quzu görmək və ya quzu tapmaq-gözəl bir uşağınız doğulacaq, bu uşaq ata və anasına sadiq xidmətçi olacaq. Yuxuda quzu kəsmək-ululuğa işarədir. Başqa yozumlara görə isə, bu röyanı görən kəsin uşağı, yaxud ailə üzvlərindən biri vəfat edəcək.

  QUZUQULAĞI-Aranız dəymiş bir dostunuzla barışacaqsınız.

  QUL (kölə)-Röyada qul görən və ya kölə, yaxud xidmətçi satın alan adam xeyrə və bərəkətə qovuşar, düşmən üzərində qələbəyə nail olar. Əgər kölə göyçək və qara olarsa, bu yuxu xeyrə və bərəkətə yozulur. Kölə çirkin və zəif görülərsə, bu röya tasa və sıxıntını bildirir.

  QULAQ-Röyada qulağın kirini yumaq-çox sevincli xəbərlərə işarədir. Başqasının qulağının çirkini təmizləmək-röya sahibinin xain və hiyləgər adamların bəd niyyətlərinə mane olmaq və onlardan gələ biləcək ziyankarlıqları yox etmək gücünə, qüdrətinə yozulur.

  QULP-Röyada qulp dinlə ilgilidir. Bir şeyin qulpundan tutmaq-dinə sıx bağlılıqdır.
  Qulp tutmaq və ya düymə düymələmək-hər ikisi qadın simvolu olub, röya sahibinin arvadını ifadə edir. Subay adam belə yuxu görərsə evlənəcək.

  QUM-Var-dövlətə yozulur.

  QUMAR-Röyada qumar oynandığının görülməsi-röya sahibinin ehtiraslı xarakterə malik olduğunu və bunun ona baha başa gələcəyini xəbər verir.

  QUMAŞ-Sıxıntıya,üzüntüyə yozulur.

  QUMRU-Erkək qumru quşu röyada şer deyən, yaxud gözəl şərqi oxuyan bir adama işarədir. Yuxuda qumru görmək-xeyrə və nəşəyə qovuşacağına, bir istəyin yerinə yetəcəyinə yozulur.
  Qumru quşunu məhzun və kədərli görmək-sıxıntılardan və kədərdən qurtuluşdur. Yazda yuxuda qumru görmək-röya sahibinin muradı yazda hasil olacaq. Erkək qumru quşu-hamilə qadının oğlan uşağı dünyaya gətirəcəyinə və nemətə; dişi qumru quşu-dindar qadına işarə sayılır.

  QUNDAQ-Röyada çağa qundağı görmək-yaxın vaxtlarda muradınıza çatacaqsınız.

  QUNDUZ-Dadlı bir eşq həyatının başlanğıcı olaraq yozulur.

  QURAQLIQ-Bolluğa və bərəkətə yozulan yuxulardandır.

  QUR`ANİ KƏRİM-Röyada Qur`an ayələrini, yaxud Qur`an oxumaq-xidmət, şərəf, sevinc və yardımı ifadə edir. Yuxusunda əzbərdən Qur`an ozuduğunu görən adamtələblərində, şikayətində haqlıdır. O adam verdiyi sözə əməl edər, ədalətli hökm verər və pislikdən uzaq olar.
  Mənasını bilərək Qur`an oxuduğunu görmək-röya sahibinin ağıl və zəkasını göstərir.
  Cahil bir kimsə röyada Qur`an oxuduğunu görərsə, öləcək. Yuxuda çılpaq Qur`an oxuduğunu görən adam nəfsinin əsiri olan adamdır.
  Röyada Qur`anı yediyini görən kimsə Qur`an oxumaqla keçinən, ruzu qazanan adamdır. Qur`anı oxuyub başa çıxmaq-röya sahibi arzuladığı şeyi əldə edəcəkdir.
  Röyada Qur`an dinlədiyini görən bir adamın dövləti və sərvəti qüvvətli olar, hiyləgərlərdən qorunar. Bilmədiyi bir ayəti oxuyan kimsə xəstədirsə şəfa tapacaq.
  Yuxuda Qur`anı diliylə yalayan adam günaha batacaq.
  Röyada xəstənin üstündə Qur`andan surələr oxumaq-sevincə, fərəhə, ruziyə və ailədə Qur`an oxuyacaq bir uşağın doğulacağına işarədir.
  Röyada Qur`an oxuduğunu görən adam qüdrət və ucalığa qovuşacaq, günahkarsa-tövbəsi qəbul olunacaq, kasıbsa-varlı olacaq, borclu isə-borcunu ödəyəcək, şahidlik etməli olsa-haqqın tərəfində duracaq, onda olan bir əmanəti sahibinə təslim edəcək.
  Gözəl səs və avazla Qur`an oxuduğunu görmək-qüdrət, ucalıq və gözəl şöhrət yiyəsi olmaqdır.
  Röyada Qur`an oxuduğunu və başqalarının da onu dinlədiyini görən adam bir yerə məmur olacaq, onun əmr və yasaqları qəbul ediləcəkdir. Ölü üstündə oxunan surələri oxumaq-xəstənin öləcəyinə işarə sayılır.
  Yuxuda Qur`ani-Kərimi cırıb parçalamaq-Müqəddəs Kitabı inkar etməyə yozulur.
  Xəstə birisinin yuxuda Qur`anı-Kərimi görməsi-o adam xəstəlikdən qurtulacaq. Qur`anı-Kərimi satın alamaq-hər cür bəd əməldən çəkinib uzaq olmağa işarədir.

  QURBAĞA-Yuxuda qurbağa görmək və ya səsini eşitmək-bir toplantıda rəis, yaxud rəhbər bir işə seçiləcəksiniz. Qurbağanı hopbana-hopbana gedən görmək-izlənirsiniz deməkdir.
  Röyada qurbağa əti yediyini görən adam qohumlarından və qonşularından, az da olsa, bir mənfəət əldə edəcəkdir.

  QURBAN BAYRAMI-Röyada qurban bayramı-keçmiş bir nəşə və sevincin təkrar qayıtmasına, hər cür ölüm və təhlükədən qurtuluşa yozulur.
  Özünü qurban bayramında görmək, röya sahibi kölə isə-azad ediləcək; həbsdə isə-qurtulacaq; borclu isə-borcunu ödəyəcək.
  Özünü ramazan bayramı günündə görmək-üzüntü və kədərdən qurtulacaq, sevincə, nəşəyə qovuşacaqsınız, işləriniz asanlaşacaqdır. Malı zay olan, yaxud zərərə uğrayan adama o malın əvəzi, dəyəri ödənəcəkdir.

  QURBAN KƏSMƏK-Röyada dəvə, sığır və ya qoyun boğazladığını görən kimsə cariyə, yaxud köləsini azad edəcək, borclu isə-borcundan qurtulub var-dövlətə qovuşacaq, niyyət edibsə-Həccə gedəcək, xəstə isə-yaxşılaşacaqdır.
  Kəsdiyi qurbandan bir şey saxladığını görən yalan danışar, etiqadında təmiz olmaz.
  Röyada qurban əti payladığı görən adam üzüntülərdən və kədərdən qurtulacaq, qüdrət və şərəf sahibi olacaqdır.

  QURĞUŞUN-Röyada qurğuşun mədəni, yaxud silah qurğuşunu görmək-işlərinizdə bəzi uğursuzluqlara uğrauyacaq, ətrafınızdan xəyanət görəcəksiniz.

  QURD (canavar)-Yuxuda bir qurdun röya sahibinə hücum edib onu qovması-bu, çox təhlükəli röya olmaqla bərabər, sənə uğurla bitəcək bir işə işarə sayılır.

  QURD (soxulcan)-Röyada yaşıllıqlar arasında sürünən qurdlar, soxulcanlar görmək-dost-yoldaş bildiyiniz adamlar ucbatından sıxıntıya və əngəllərə düşəcəksiniz.

  QURU YONCA-Bol ruziyə işarədir.

  QURU MEYVƏLƏR-Ceviz, fındıq, fısdıq kimi quru meyvələr görmək-röya sahibinin qazanc və gəlirinin artacağına; onlardan birini sındırmaqxoşlamadığınız bir nəfərlə tanış olacağınıza;o meyvələrdən dadmaq, yemək-əndişəyə, narahatlığa yozulur.

  QURUMUŞ AĞAC-Bu cür röyalar yaxşılığa yozulmur, yoxsulluq, güzəranın çətinliyi və rahatsız olmaq anlamına gəlir.

  QURŞAQ-Röyada qurşaq-sağlam bir iş anlaşmasıəldə ediləcəyini xəbər verir.

  QUSMAQ-Oruclu bir adam röyasında qusduğunu və onu yaladığını görərsə, bu yuxu onun borcunu ödəyə bildiyi halda ödəmədiyini və dolayısıyla günahkar olduğunu göstərir.
  Röyada qusmaq-röya sahibinin haqsız almış olduğu bir şeyi sahibinə qaytarmasını, tövbə və peşmanşılığı ifadə edir. Yuxuda qan qusduğunu görən adam günah işləməkdən vaz keçər və haram mal qazanmağına peşman olar, ona tapşırılmış əmanəti öz sahibinə qaytarar. Yuxuda şərab içən və onu qusan kimsə haram bir malı ələ keçirər, sonra isə onu sahibinə verərək tövbə edər.
  Röyasında ağız dolusu acı sarfa qusduğunu görən adam bir cəzadan dolayı günah işləməkdən uzaq durar. Bəlğəm qusmaq-röya sahibi öz istəyilə günah işləməkdən vaz keçər.Röyada yediyini qusan adambaşqasına bəzi şeylər bağışlar.
  Röyada qusduğu yeməyi təkrar udan kimsə vermək istədiyi bəxşeyişdən vaz keçər. Röyada qusuntu yediyini görən mala-sərvətə, xeyrə və şöhrətə yetişər. Yuxuda qusaraq taqətdən düşmək-röya sahibi ölümə yaxınlaşır deməkdir.
  Bəzi yozumlara görə, yuxuda qusmaq-çox mal israf etməkdir. Eyni zamanda, qusmaq-kasıblar üçün xeyri, zənginlər üçün isə maldan zərəri ifadə edir.

  QUTU, SANDIQ-Röyada qutu, sandıq və s. bu kimi şeylər görmək-röya sahibi istəklərində ümudsizliyə qapılacaq, işsizdirsə-bu ümudsizlik onun həyatına təsir göstərəcək dərəcədədir.
  Qutu, sandıq, çamadan və s. toplamaq, onları sırayla yerləşdirmək, yaxud biryerə daşımaq-gözləmədiyiniz bir dəyişikliyə işarədir.

  QUŞ-Quşlara aid bütün röyalar xeyrə yozulur, xoş xəbərləri və müjdələri bildirir. Yuxuda quşu vurmaq və ya daş atmaq bəxtin əbədi olaraq bağlanacağına işarə sayılır.

  QUŞ BALASI-Röyada qaz balası görmək-gəvəzəliklə vaxt keçirdiyinizə və düzgün həyat tərzinin gərəkliyinə işarədir.

  QUŞARMUDU KOLU-Uzun ömrə yozulur.

  QUŞ QƏFƏSİ-Bu röya cavan oğlan üçün gözəl yuxulardan hesab edilir. Qəfəsdə quş görmək-səadətə, zənginliyə və uğura yozulur. Orta yaşlı adamlar üçün bu yuxu işdə çətinliklərə düşəcəyinə işarə sayılır. Yuxusunda qəfəs görən gənc qız tezliklə ərə gedəcək. Evli qadın belə yuxu görərsə, işləri bir-birinin ardınca çətinləşəcək. Yuxuda boş qəfəs-hər kəs üçün bir sürprizdir.

  QUŞQONMAZ (qulançar)-Yuxuda qulançar görmək-səhhətiniz dərhal düzələcək, xəstəlikdən qurtuluş yolu tapılacaqdır.

  QUŞ DİMDİYİ-Çox keçmədən dəniz səyahətinə çıxacaq və ya mənfəətli bir işə başlayacaqsınız.

  QUŞ YUVASI-Ağacda quş yuvası görmək-uyğunsuz yerləri ifadə edir. Hamilə qadının yuxuda quş yuvası görməks

  i-doğacağı anlamına gəlir.

  QÜBBƏ-Röyada qübbə-qadın deməkdir. Qübbə düzəltmək və ya satın almaq-evlənməyə yozulur.
  Röyada qübbə sahibi olmaq-vəzifə sahibi olmağa işarədir.
  Çoxlu qübbə və günbəz görmək, yaxud tikmək-röya sahibinin şan-şöhrətinin artacağını, iqtidar sahibi olacağını göstərir.
  Yuxuda qübbə və onun üstündə quş görmək-röya sahibi rütbəcə yüksələcək. Bulud üzərində qübbə tikmək-qadına, qüvvətə və xoşbəxtliyə qovuşmağa işarədir.
  Özünü çoxlu yaşıl qübbələr arasında görmək-röya sahibini gözəl işlər gördüyünə və şəhid olaraq öləcəyinə yozulur.
  Ev içində qübbə görmək-qadın tərəfindən əldə ediləcək yüksək məqam anlamına gəlir.

  QÜVVƏTSİZLİK (güzsüzlük)-Röyada adamın özünü gücsüz, zəif hiss etməsi-o adamın dininin zəif olduğunu göstərir.

  QÜLLƏ-Röyada qüllə görmək-yuxunu görən bəzi tərs davranış və düşüncələr içərisində vurnuxur.

   

   

  N.N. - 13.09.2011 - 01:35Benzer Konular

 1. Yuxu yozmaları – ə
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.07.2012, 15:33
 2. Yuxu Yozmaları - Ö
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.05.2011, 12:40
 3. Yuxu Yozmaları - O
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.05.2011, 12:40
 4. Yuxu Yozmaları - N
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.05.2011, 12:39
 5. Yuxu yozmaları
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Qadınlar üçün.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 01.03.2011, 22:22

copyright

Soru Cevap