Azerice Kelimeler

 1. Azerice Kelimeler melumat - Azerice Kelimeler Sözlüğü - Azerice cümleler - azerice sık kullanılan kelimeler - azerice sözlük
  Aşağıda günlük hayatta sıkça kullanılan ve Türkiye Türkçesinde farklı anlama gelebilen veya hiç kullanılmayan kelimeler verilmektedir. Bu kelimeleri öğrendiğiniz takdirde Azerbaycan Türkçesini fazla zorluk çekmeden anlayabilirsiniz.


  A


  aparmaq: alıp gitmek, götürmek; sürdürmek; yürütmek; (program vs.) sunmak; özünü ~: davranmak
  İki maşını sel aparıb. İki arabayı sel götürdü.
  Özünü bizim kimi aparır. Bizim gibi davranıyor.


  asan: kolay
  Fəhlə olmaq asan iş deyil. İşçi olmak kolay iş değil.


  asta: aheste, yavaş
  Asta-asta həm çox gedərsən, həm də benzini az yandırarsan. Yavaş yavaş hem çok gidersin, hem de benzini az yakarsın.


  axı: ?
  Axı belə də olmur. - Ama böyle de olmuyor.
  Sən nə deyirsən axı? Sen ne diyorsun.
  Sən tapşırıqları həll eləmisən? Yox. Axı sabah dərs yoxdu(r). Sen ödevleri hallettin mi? Hayır. Yarın ders yok ki.


  axtarmaq: aramak
  Axtardığımı tapa bilmirəm. Aradığımı bulamıyorum.
  B


  bacarmaq: becermek, yapabilmek
  Bunu istəsəm də bacarmaram. Bunu istesem de yapamam.


  badımcan: patlıcan
  Bibərləri, pamidoru, soğanı doğradım ve badımcanlarla qarışdırdım.. Biberleri, domatesi, soğanı doğradım ve patlıcanlarla karıştırdım.


  balaca: küçük; az
  Balaca qız küçədə anası ilə gedir. Küçük kız sokakta annesiyle gidiyor.
  Bir balaca sus. Biraz sus.


  başa düşmək: anlamak
  Mən səni başa düşmürəm. Ben seni anlamıyorum.


  başa salmaq: anlatmak
  Mənə hər şeyi başa sal. Bana herşeyi anlat.


  bəs: yeter, yeterli; ya
  Bəsdir daha! Yeter artık!
  Google bilə tapa bilmədi bəs mən nə edim? Google bile bulamadı ya ben ne yapayım?


  biabır: rezil, aşağılık
  Məni biabır elədin. Beni rezil ettin.


  biabırçılıq: rezillik, rezalet
  Bu biabırçılığa son verin.Bu rezilliğe son verin.
  Ç


  çaşmaq: şaşmak, şaşırmak
  Mənim ağlım çaşıb. Benim aklım şaştı.


  çaşdırmaq: şaşırtmak
  Məni çaşdırırsan. Beni şaşırtıyorsun.


  çatmaq: gelmek, ulaşmak, varmak, yetmek, yetişmek
  Axırın çatdı. Sonun geldi.
  Sadəcə uşaqlara çatacaq qədər yemək var. Sadece çocuklara yetecek kadar yemek var.


  çöl: dış, dışarı; çöl
  Qohum qohumun ətini yesə də sümüyünü çölə atmaz Akraba akrabanın etini yese de kemiğini dışarıya atmaz.


  çörək: ekmek
  Çörək itirən çörək tapmaz. Ekmek yitiren ekmek bulmaz. (Atasözü)
  D


  dal/dalı: arka; geri
  Dalımızca danışırlar. Arkamızdan konuşuyorlar.
  Dala qayıtdım. Geriye döndüm.


  danışmaq: konuşmak
  Siz nə danışırsınız? Siz ne konuşuyorsunuz?


  darıxmaq: sıkılmak; üçün / -dən ötrü / -ə göre ~: özlemek
  Hər gün daha çox darıxırdım. Her gün daha çok sıkılıyordum.
  Sənin üçün darıxmışam. Seni özledim.


  dayanmaq: durmak
  Vitrinin qabağında dayandım. Vitrinin önünde durdum.


  dayandırmaq: durdurmak
  Fəaliyətimi dayandırmışam. Faaliyetimi durdurdum.


  dimdik: gaga
  Dünənki cücə bugünkü xoruza dimdik atır. Dünkü civciv bugünkü horoza gaga atıyor.


  dincəlmək: dinlenmek; yatışmak
  Yayda işlə, qışda dincəl. Yazın çalış, kışın dinlen.
  Ürəyim dincəldi. Yüreğim yatıştı.


  don: elbise
  Gözəllik ondur, doqquzu dondur. Güzelliğin onda dokuzu elbisedir.


  dözmək: dayanmak, tahammül etmek
  Sən gedib qayıdana qədər dözə bilmərəm. Sen gidip dönene kadar dayanamam.


  durmaq: kalkmak
  Bu səhər erkən durdum. Bu sabah erkek kalktım.
  E


  elə bil: sanki
  Elə bil yuxudayam. Sanki rüyadayım.


  eləmək: eylemek, yapmak, etmek
  Naz eləmə. Naz eyleme.
  Niyə elə elədin? Niye öyle yaptın?
  F


  fəxr etmək: gurur duymak, iftihar etmek, övünmek
  Gördüyümüz işlərlə fəxr edirik Gördüğümüz işlerle gurur duyuyoruz.


  fikirləşmək: düşünmek
  Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?
  G


  gic: aptal, budala
  Gic gic danışma. Aptal aptal konuşma.


  güzgü: ayna
  Qadınlar ömürlərinin iki ilini güzgü qabağında keçirirlər. Kadınlar ömürlerinin iki yılını ayna önünde geçiriyorlar.
  H


  harada: nerede
  Harada yaşayırsan? Nerede yaşıyorsun?


  haradan: nereden
  Haradan bilirsən? Nereden biliyorsun?


  həmişə: hep, her zaman
  Həmişə belə olur. Hep böyle oluyor.


  hərdən: bazen
  Hərdən səni düşünürəm. Bazen seni düşünüyorum.


  hərə: herkes
  Hərənin öz düşüncəsi var. Herkesin kendi düşüncesi var.


  hərəsi: her biri
  Hərəsi bir yerdə. Her biri bir yerde.
  İ


  indi: şimdi
  Mən indi səni başa düşdüm. Ben şimdi seni anladım.


  isti: sıcak
  Yayda isti, qışda da soyuq. Yazın sıcak kışın da soğuk.


  işə düşmək: çalışmak
  Bu sistem avtomatik işə düşür. Bu sistem otomatik çalışıyor.


  işə salmaq: çalıştırmak
  Maşınını işə saldı. Arabasını çalıştırdı.


  iy: koku
  Sarımsağın iyi ətdə qalmır. Sarımsağın kokusu ette kalmıyor.


  iylənmək: kokmak
  Balıq başdan iylənər. Balık baştan kokar.
  K


  kar: sağır
  Kar yoxdur, eşidirik. Sağır yok, duyuyoruz.


  kimi: gibi; olarak; kadar
  Oxucularımızdan bizə bunun kimi maraqlı suallar gəlib. Okuyucularımızdan bize bunun gibi ilginç sorular geldi.
  Bir kafedə ofisiant kimi işləyir. Bir kafede garson olarak çalışıyor.
  İndiyə kimi nəyi düz deyib ki? Şimdiye kadar neyi doğru söylemiş ki?


  kişi: erkek, adam
  Atan yaşında kişiyəm, məni ələ salırsan? Baban yaşında adamım, beni alaya mı alıyorsun?


  kömək: yardım
  Mənə kömək edin. Bana yardım edin.


  küçə: sokak
  Küçə uşaqlarına yardım edilir. Sokak çocuklarına yardım ediliyor.


  külək: rüzgar
  Azərbaycanda külək dəyirmanları tikiləcək. Azerbaycan'da rüzgar değirmenleri dikilecek.
  Q


  qabaq: ön, önce
  Papağını qabağına qoyub fikirləş. Şapkanı önüne koyup düşün.


  qayıtmaq: dönmek
  Tez evə qayıtdım. Hemen eve döndüm.


  qıç: bacak
  Xalça sexində işləyən adam oturaraq işlədiyi üçün onun qıçı ağrımır. Halı atölyesinde çalışan adam oturarak çalıştığı için onun bacağı ağrımıyor.


  qulaq asmaq: dinlemek
  Radioya qulaq asırdı. Radyo dinliyordu.


  qurtarmaq: bitmek; kurtarmak
  Mən dedim, qurtardı! Ben dedim, bitti!
  Bizi qurtar. Bizi kurtar.
  L


  laylay: ninni
  Anam körpəyə laylay dedi. Annem bebeğe ninni söyledi.


  lüt: çıplak
  Küçədə lüt gəzir. Sokakta çıplak geziyor.
  M


  maraq: ilgi, merak
  Ədəbiyyata olan marağım daha da artdı. Edebiyata olan ilgim daha da arttı.


  maraqlı: ilginç; meraklı
  Çox maraqlıdı! Çok ilginç!


  maşın: araba
  Bir köhnə maşınım var, onu sürürəm.
  Bir eski arabam var, onu sürüyorum.


  mat qalmaq: şaşırıp kalmak
  Bu sözləri eşidəndə mat qaldım. Bu sözleri duyunca şaşırıp kaldım.
  N


  necə: nasıl
  Necə görsənir? Nasıl görünüyor?


  neçə: kaç, ne kadar
  Sənin neçə yaşın var? Sen kaç yaşındasın?


  nəfər: kişi
  Ailədə səkkiz nəfərik. Ailede sekiz kişiyiz.
  O


  oğru: hırsız
  Oğrular yaxalandı. Hırsızlar yakalandı.


  oğurlamaq: çalmak; adam kaçırmak
  Azərbaycanlı xaker Türkiyədə 5 milyon dollar pul oğurlayıb. Azerbaycanlı hacker Türkiye'de 5 milyon dolar para çalmış.
  Əfqan yaraqlıları iki pakistanlı jurnalisti oğurlayıb. Afgan silahlıları iki Pakistanlı gazeteciyi kaçırmış.


  oxşamaq: benzemek
  Sən yaxşı birinə oxşayırsan. Sen iyi birine benziyorsun.
  Ö


  ötmək: geçmek
  Günlər, aylar ötdü. Günler, aylar geçti.


  öyrəşmək: alışmak
  Bakıya öyrəşə bilmisənmi? Bakü'ye alışabildin mi?


  öz: kendi
  Özümü itirdim. Kendimi kaybettim.
  P


  paytaxt: başkent
  Ankara Türkiyənin paytaxtıdır. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.


  pəzəvəng: büyük, iri, kocaman
  SSRİ boyda pəzəvəng imperiya dağıldı. SSCB kadar büyük imparatorluk dağıldı.


  piltə: fitil
  Adamın yediyi-içdiyi burnundan piltə-piltə tökülər. Adamın yediği içtiği burnundan fitil fitil dökülür.


  pis: kötü, fena
  Vəziyyət o qədər də pis deyil. Vaziyet o kadar da kötü değil.


  pişik: kedi
  Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir. Kedi erişemediği ciğere mundar der. (Atasözü)


  pul: para
  Ona 20 min manat pul veriblər. Ona 20 bin manat para vermişler.
  S


  saxlamaq: durdurmak; kaydetmek; korumak; tutmak; beslemek
  Maşınını saxladı. Arabasını durdurdu.
  Yas saxlayır. Yas tutuyor.
  Evdə pişik saxlayırsanmı? Evde kedi besliyor musun?


  sındırmaq: kırmak; bitirmek, kesmek; yenmek
  Pula görə sevgilisinin qıçını sındırdı. Para için sevgilisinin bacağını kırdı.


  sınmaq: kırılmak; bitmek, kesilmek; yenilmek
  Qapının şüşəsi sınacaq. Kapının camı kırılacak.


  soruşmaq: sormak
  Məndən heç nə soruşma. Bana hiçbir şey sorma.


  söndürmək: kapatmak
  Televizoru söndür. Televizyonu kapat.


  sutka: 24 saat
  Sutka ərzində zəng eləyə bilərsiniz. 24 saat boyunca arayabilirsiniz.


  sümük: kemik
  Sənin sümüklərini sındıraram! Senin kemiklerini kırarım!
  T


  tapmaq: bulmak
  Səni harada olsan taparam. Seni nerde olsan bulurum.


  tələ: tuzak, kapan
  Bizə tələ qururlar. Bize tuzak kuruyorlar.


  televizora baxmaq: televizyon seyretmek
  Bir az televizora baxıram. Biraz televizyon seyrediyorum.


  təngə gəlmək: bıkmak, usanmak
  Sənsizlikdən təngə gəldim. Sensizlikten bıktım.


  təngə gətirmək: bıktırmak, usandırmak
  Bu xoruz məni təngə gətirdi. Gedin, başını kəsin, bişirib plovun üstünə qoyun. Onu yeyəcəyəm. Bu horoz beni bıktırdı. Gidin, başını kesin, pişirip pilavın üstüne koyun. Onu yiyeceğim.


  tor: ağ
  hörümçək toru örümcek ağı
  Tora bir balıq düşüb. Ağa bir balık düştü.
  U


  uşaq: çocuk
  Hirsindən uşaq kimi ağlayırdı. Sinirinden çocuk gibi ağlıyordu.
  V


  valideyn: anne baba, ebeveyn
  Valideynimi məktəbə çağırdılar. Ebeveynimi okula çağırdılar.


  vec: umur
  Mənim vecimə deyil. Benim umrumda değil.
  Y


  yadına salmaq: hatırlamak
  Ötən günləri yadına salır. Geçmiş günleri hatırlıyor.


  yadına düşmek: hatırlamak, hatırına gelmek
  Bu gecə birdən yadıma düşdün. Bu gece birden hatırıma geldin.


  yadına gəlmək: hatırlamak
  Elə belə yadıma gəlirsən. Seni şöyle böyle hatırlıyorum.


  yaxşı: iyi; peki
  Yaxşı dostu yaman gündə sına. İyi dostu kötü günde sına.


  yaraq: silah, alet
  Budu bizim yarağımız! İşte bizim silahımız!


  yay: yaz
  Qışa hazırlıq yayda başlayıb. Kışa hazırlık yazdan başlamış.


  yekə: büyük
  Nənə sənin gözlərin niyə belə yekədi? Büyükanne senin gözlerin neden bu kadar büyük?


  yuxu: uyku; rüya
  Yuxum gəlib. Uykum geldi.
  Xəyal kimi hər gün girdin yuxuma. Hayal gibi hergün girdin rüyama.

  Z


  zarafat: şaka
  Hər şeydə bir zarafat axtarırsan. Her şeyde bir şaka arıyorsun.


  zəng eləmək: telefon etmek, aramak
  Telefonumu alıb mənə zəng elədi. Telefonumu alıp beni aradı.

   

   

  Leyl-i Lal - 08.11.2010 - 10:03Benzer Konular

 1. Azerice kelimeler ve Türkçe anlamları-Alfabetik Sıra
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət.
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj : 06.06.2012, 13:11
 2. Azerice kelimeler ve Türkçe anlamları
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 09.05.2012, 23:38
 3. Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 28.03.2012, 18:03
 4. Azerice Kelimeler İnsan Vücudu - Azerice Sözlük
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Sağlamliq.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 12.02.2011, 23:33
 5. Azerice Kelimeler
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Azərbaycan Həyat tərzi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.05.2009, 02:02

copyright

Soru Cevap