Kureyş Suresinin İnme Sebebi

 1. kureyş suresinin inme sebebi nedir - kureyş suresi neden indirilmiştir - kureyş suresi hakkında - kureyş suresinin nüzul sebebi


  Cumhur sûrenin mekkî olduğunu söylerken, Dahhâk ve Kelbî medenî olduğu görüşündedirler[1]
  İbn Merduye (veya Merdeveyh)in İbn Abbas (RA)dan yaptığı rivayete göre de sûre Mekke'de inmiştir[2] Nitekim Sûre'de Beytullah'tan söz edilmesi de bu rivayet ve görüşü kuvvetlendirmektedir [3]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre, Tîn Sûresi'nden sonra inmiştir [4]

  1-2 "Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır
  3-4 Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler"

  Bu sûre Kureyş ve Allah Teala'nın Kureyş'e minneti hakkında inmiştir
  Kadı Ebû Bekr el-Hîrî, Ebû Cafer Abdullah b İsmail el-Hâşimî'den, o Sevade b Ali'den, o Ahmed b Ebî Bekr ez-Zührî'den, o İbrahim b Muhammed b Sabit'ten, o Osman b Abdillah b Atîk'ten, o Said b Amr b Ca'de'den, o babasından, o da ninesi Ümm-ü Hani bint-i Ebî Talib'den bize şu rivayette bulundu:
  "Nebî (sav) buyurdu ki:
  "Allah Teala Kureyş'i yedi özellikle üstün kıldı Bu yedi özellik Kureyş'ten önce hiç kimseye verilmediği gibi, daha sonra da hiç kimseye verilmeyecektir Zira hilafet onlarda kalacak, hacılara su verme onlarda kalacak, nübüvvet onlardadır Müşrik oldukları bir sırada fil ordusuna karşı yardıma mazhar olmuşlar, bu yüzden onlardan başka hiç kimsenin Allah'a ibâdet etmediği bir dönemde yedi (veya başka bir rivayete göre yirmi) sene Allah'a ibâdet etmişlerdir Ve onlar hakkında bir sûre inmiştir ki, bu sûrede onlardan başkasının ismi zikredilmedi"
  Rasulullah (sav) sonra, Kureyş Suresi’ni okudu [5]


  [1] Tefsîr-i Kurtubî: 20/200; Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/497; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/971

  [2] Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/497; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009

  [3] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009

  [4] Tefsîrü'l-Keşşaf : 4/800; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/971

  [5] Senedi zayıftır Hakim; Müstedrek: 2/536, Taberani; el-Kebir: 24/409, Suyuti ed-Dürr: 6/396, Beyhaki, Ibn Kesir, Tefsir, IV, 553
  İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/728; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 479 Nisâburî, Esbabu'n-Nüzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7010 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/637

   

   

  ZELAL - 22.04.2012 - 12:58Benzer Konular

 1. Kureyş Suresinin Tefsiri
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kuran'ı Kerim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.06.2012, 16:23
 2. Kureyş Suresi
  Konuyu Açan: Dilara66-Gülümcan, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.05.2012, 15:37
 3. Duha Suresinin Açıklaması Ve İniş Sebebi Nedir
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.04.2011, 16:25
 4. Kureyş Sûresi
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.06.2010, 01:26
 5. Bendeki Varlığının Sebebi Ben,Yokluğunun Sebebi Sensin
  Konuyu Açan: JoLiE, Forum: Derin Duygular.
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj : 10.09.2007, 13:40

copyright

Soru Cevap