Sabır Ile Ilgili Hadisler

 1. Kur’an-I Kerim’de yetmi$ yerde ve pek çok hadis-i
  şerifte sabrIn fazileti ve üstünlügü bildirilmiştir.
  bir kaç örneği:
  ''Ey iman edenler! SabIr ve namaz ile Allah'tan yardIm isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)

  “Sabredenlerin ahirette ücretleri, mükafatlarI
  sayIsIzdIr” (Zümer, 10)


  “SabIr ve namazla Allah’tan yardIm dileyin. Gerçi bu
  (nefsine) agIr gelir. Ama hürmet (ve huşu ile
  ürperenlere) göre agIr degildir.” (Bakara, 45)


  “Ey müminler (itaatkarlarI isyan edenlerden ayIrt
  etmek için) sizi biraz korku, açlIk, mal, can ve ürün
  darlIgI ile, and olsun, imtihan edecegiz. Ey Habibim!
  Sabredenlere (lütuf ve ihsanImI) müjdele.” (Bakara,
  155)

  Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s)
  “SabIr, imanIn yarIsIdIr.” BuyurmaktadIr.
  InsanIn iyilikleri, ibadetleri yapabilmesi kötülük ve
  günahlardan kaçInmasI ve son nefesine kadar imanIn
  korunmasI sabIrla olur.

  O büyük insanIn hayatI sabIr örnekleri ile doludur.
  Hz. Isa (a.s.) “Istemedigine sabretmeyince, istedigine
  kavu$amazsIn” buyurmaktadIrlar.

  Allah, Davud Peygambere (a.s.)
  “Ahlakta bana uy! Benim ahlakImdan biri sabredici
  olmamdIr.” buyurmu$tur.

  SabIr insan has bir sIfattIr. Hayvanlarda ve hatta
  meleklerde bile yoktur. Nefsin arzularI veya düşmanla
  mücadele gibi sorumluluklar sabrI gerektirir.

  “Eger ceza verecekseniz, size yapIlan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayIrlIdIr. ” (Nahl, 126)

  Ne mutlu inananlara, iyi işler yapanlara ve birbirine
  dogruyu ve sabrI tavsiye edenlere.

  Prof. Dr. Nevzat Tarhan

   

   

  CiCeGiM - 30.01.2010 - 15:29Benzer Konular

 1. Sabır İle İlgili Hadisler
  Konuyu Açan: AĞRAZ, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.10.2012, 00:02
 2. Sabır İle İgili Kıssalar Hadisler Güzel Sözler
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 01.05.2011, 23:59
 3. İman ile ilgili bazı hadisler - Buhari ve Muslim ' in üzerinde ittifak ettiği hadisler
  Konuyu Açan: İnce Sızı, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.08.2010, 17:14
 4. Sabır Etmekle İlgili Hadisler
  Konuyu Açan: CiCeGiM, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 23.03.2010, 14:21
 5. Sabır İle İlgili Hadisler
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.02.2010, 13:43

copyright

Soru Cevap