Autocad Modify Araç Çubuğu

 1. Lengthen: Nesnelerin uzunluklarýný deðiþtirmeye yarayan komuttur.
  MODIFY ARAÇ ÇUBUÐU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Lengthen Len Lengthen

  Komut satýrýndaki görüntüsü
  Command: Lengthen
  Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:

  Lengthen komutu yardı;mıyla çizmiş olduğumuz nesnelerin boylarını çeşitli yöntemlerle uzatabilir yada kısaltabiliriz.Uzatma yada kısaltma işlemi mouse yardımıyla,mesafe girişiyle,yüzde ifadeyle yada toplam uzunluk belirtilerek gerçekleşir.Bunlardan bunlardan en önemlisi olan mesafe girişi yardımıyla nesne boyunu değiştirmeyi anlatacağım,diğer parametrelerde aynı mantık ile çalışır, sadece yöntem farkı vardır.
  Aşağıdaki doğruyu istediğimiz uzunluk değerinde uzatalım.


  Command:
  Lengthen
  Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de
  Enter delta length or [Angle] <5.0000>: 5 (Uzunluk belirtilir)
  Select an object to change or [Undo]: ( doğru seçimi yapılır)

  NOT:
  Eğer doğrumuz kısaltılacaksa uzunluk eksi olarak belirtilir.
  Delta: Yukarıda uygulamasını yaptığımız gibi nesneleri uzaklık belirterek uzatır veya kısaltır.
  Percent: Nesneleri Yüzde % biçiminde uzatır veya kısaltır.
  Total: Nesnelerin toplam uzunluğu belirtilir ve bu belirttiğimiz uzunlukta değişim yapılır.
  Dynamicl: Mouse yardımıyla uzatma veya kısaltma yapılır.


   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:01
 2. Trim: Çizim nesnelerinin en yakın temas noktasına kadar olan kısımını çizimden silmeye yarayan komuttur,kısmi kesim işlemide diyebiliriz.Çizimde istenmeyen yerleri trim komutuyla rahatlıkla silebiliriz.AutoCAD komutları arasında en önemli komutlardan birisidir,hatta dahada ileri gidip AutoCAD in en önemli komutuda diyebiliriz....
  MODIFY ARAÇ ÇUBUĞU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Trim Tr Trim

  Komut satırındaki görüntüsü
  Command: Trim
  Current settings: Projection=UCS, Edge=None
  Select cutting edges ...

  Select objects: (Silinecek nesne veya nesnelerimize temas halindeki bütün nesneler seçilir)
  Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (İstenmeyen nesneler teker teker seçilerek silinir)

  Aşağıdaki çizim nesnemizde kırmızı renk ile gösterilen yerleri trim komutuyla silelim.

  Command:
  Trim
  Current settings: Projection=UCS, Edge=None
  Select cutting edges ...

  Select objects: 1 found, 2 total
  Select objects: 1 found, 3 total

  Select objects: (Silinecek nesne veya nesnelerimize temas halindeki bütün nesneler seçildi)
  Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
  Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
  Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
  Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (Yukarıdaki üç satırda istenmeyen nesneler teker teker seçilerek silindi)

  Project: Farklı eksen durumlarını ayarlamaya yarar
  Edge: Nesnelerin temas etme yada etmeme durumları belirlenir.Hayali doğrular yardımıyla gerçekleşir.
  Undo: Yapılan işlem geri alınır.


   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:04
 3. Extend: Herhangi iki nesneyi birbirine temas edecek şekilde uzatan komuttur.
  MODIFY ARAÇ ÇUBUĞU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Extend Ex Extend  Komut satırındaki görüntüsü
  Command: Extend
  Current settings: Projection=UCS, Edge=None
  Select boundary edges ...:

  Select objects: 1 found
  Select objects: (Temas edilmesi istenilen nesne seçilir)
  Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: (Uzatılmak istenilen nesne seçilir)  Birbirine dik fakat temas etmeyen iki doğruyu birleştirelim.

  Command:
  Extend
  Current settings: Projection=UCS, Edge=None
  Select boundary edges ...:

  Select objects: 1 found
  Select objects: (Alttaki doğru seçilir)
  Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: (Uzatmak istediğimiz üstteki dikey doğru seçilir)

  Project: Farklı eksen durumlarını ayarlamaya yarar
  Edge: Nesnelerin temas etme yada etmeme durumları belirlenir.Hayali doğrular yardımıyla gerçekleşir.
  Undo: Yapılan işlem geri alınır.


   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:05

 4. Break at Point:Nesneleri istenilen yerden ikiye ayırma işlemidir..


  Break at point komutuna Break komutunun daraltılmış şeklide diyebiliriz.Bir sonraki dersimizin uygulamasını yaptığınızda bunun nedenini daha iyi anlayacaksınız.
  Break at point komutu tanımındada belirttiğimiz gibi herhangi bir çizim nesnesini istenilen noktadan itibaren ikiye ayırmaya yarar.
  Örnek olarak bir doğru çizin ve komut satırına select yazıp onayladıktan sonra çizmiş olduğunuz doğruyu seçin.

  Gördüğünüz gibi çizmiş olduğumuz doğru tek bir parçadan oluşmaktadır.Şimdi bu doğrumuzu tek parça olmaktan kurtarıp birbirine bağlı iki doğru haline getireceğiz yani doğrumuzu istediğimiz bir noktadan,sürekliliği bozmadan ikiye ayıracağız.
  Doğruyu seçimden çıkarın ve Modify araç çubuğundan Break at Point komutunu çalıştırın ve aşağıdaki yolu izleyin.

  Select Object: (Doğrumuzu seçelim)
  Specify second break point or [First point]: f
  Specify first break point:(Doğrumuzun hangi noktadan itibaren ikiye ayrılacağı belirlenir,parçanın orta noktası veya istenilen herhangi bir nokta...)
  Specify second break point: @
  Bu işlemleri takip ettikten sonra komut satırına tekrar select yazıp onayalayın ve doğrumuzu tekrar seçmeyi deneyin. Doğrumuzun belirtmiş olduğumuz noktadan itibaren ikiye ayrıldığını göreceğiz...

   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:08
 5. Break:Nesneleri istenilen yerden koparmaya yarayan komuttur, ikiye ayırma işlemide denilebilir..
  MODIFY ARAÇ ÇUBUĞU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Break BR Break

  Break komutu yardımıyla çeşitli şekillerde nesnemizi koparabilir yada nesnemizi ikiye ayırabiliriz.özellikle Trim komutunun sınırlı kaldığı durumlarda parçayı ikiye ayırarak istenilen şekilde özel seçim yapabilme olanağı sağlamaktadır.
  Örnek olarak bir doğru çizelim ve Break komutu yardımıyla parçamızı ikiye ayıralım daha sonra çizmiş olduğumuz doğruyu herhangi bir yöntemle seçelim.Göreceğiniz gibi doğru artık ikiye ayrılmış olacaktır. Şimdi bu örneğimizi daha detaylı anlatalım...
  Çizim ekranına herhangi bir doğru çizin ve aşağıdaki yolu takip edin.
  Command: Break
  Select Object: (Doğru seçimi yapılır)
  Specify second break point or [First point]: F
  Specify first break point:(Doğrumuzun hangi noktadan itibaren ikiye ayrılacağı belirlenir,parçanın orta noktası veya istenilen herhangi bir nokta...)
  Specify second break point: @
  Bu işlemleri takip ettikten sonra doğrumuzu herhangi bir yöntemle seçmeyi deneyin.Çizilen doğru belirtmiş olduğunuz noktadan itibaren ikiye ayrılmış olacaktır.

  Şimdi ise aşağıdaki doğru parçasını belirtilen noktalardan koparalım.
  Command: Break
  Select Object: (Doğru seçimi yapılır)
  Specify second break point or [First point]: F
  Specify first break point: (İşaretli noktalardan ilki seçilir)
  Specify second break point: (İşaretli noktalardan ikincisi seçilir)
  Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:10
 6. Chamfer: İki Doğru arasına pah kırmaya yarayan komuttur.Köşe kırma işlemide diyebiliriz.Buradaki iki doğrunun kesişmesi şart değildir.
  MODIFY ARAÇ ÇUBUĞU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Chamfer Cha Chamfer

  Komut Satırındaki görüntüsü
  Command: Chamfer
  (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

  Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D
  Specify first chamfer distance <10.0000>: (1.pahın uzunluğu belirtilir)
  Specify second chamfer distance <15.0000>:(2.pah&#253;n uzunlu&#240;u belirtilir)
  Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:(Pah kırılacak doğrumuzun birincisi seçilir)
  Select second Line: (Pah kırılacak doğrumuzun ikincisi seçilir)  Kesi&#254;en iki do&#240;ruya istedi&#240;imiz ölçülerde pah kıralım.
  Command: Chamfer
  (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

  Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D
  Specify first chamfer distance <10.0000>: 25
  Specify second chamfer distance <15.0000>:35
  Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: (X ekseni üzerindeki doğrumuz seçilir)
  Select second Line: (Y ekseni üzerindeki doğrumuz seçilir)
  Çizimin son hali [ ölçülendirmeler yok tabiki ].....
  NOT: Yukarıdaki uzunlukları farklı eksen üzerindeki doğrulara da uygulayabiliriz.
  Chamfer komutunun parametrelerinden olan Polyline tek bir nesne durumunda olan çoklu çizgilere uygulanır,ve çizimin bütün köşelerine pah kırılır.Trim parametresi ise pah kırma işlemi yapılırken köşelerin kesişimi değişmeden iki nesne arasına pah kırılır.Chamfer komutu ile istenilen uzunluk ve açı değerlerindede pah kırılabilir.Bu işlemi gerçekleştirmek için Angle paramatresi kullanılır.Chamfer komutu çalıştırılıp Angle parametresi seçilirse ilk önce pah kırma uzunluğu daha sonra ise pah kırma açısı belirtilir ve doğrularımız seçilir.Sonuç olararak istenilen uzunluk ve açı değerlerinde pah kırma işlemi yapılmış olur...

   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:11
 7. Fillet: Köşelere yuvarlatma veren komuttur.Burada nesnelerin kesişmesi önemli değildir.Fillet komutu nesneler kesişsede kesişmesede istenilen yuvarlatma yarıçapı belirtilip nesne seçimi yapıldığında bir köşeymiş gibi hareket edip iki nesne arasına istenilen yarıçap değerinde yuvarlatma oluşturur.
  MODIFY ARAÇ ÇUBUĞU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Fillet F Fillet


  Komut Satırındaki görüntüsü
  Command: Fillet
  Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000:

  Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R
  Specify fillet radius <10.0000>:(Yuvarlatma yarıçapı belirtilir)
  Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: (Yuvarlatma yapılacak nesnemizin birincisi seçilir)
  Select second object: (Yuvarlatma yapılacak nesnemizin ikincisi seçilir)

  Kesişen iki doğruya istediğimiz bir yarıçap değerinde yuvarlatma verelim.
  Command: Fillet
  Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000:

  Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R
  Specify fillet radius <10.0000>: 25 (Yuvarlatma yarıçapı belirtilir)
  Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: (Kesişen doğrulardan istediimiz birtanesini seçelim)
  Select second object: (İkinci doğrumuzu seçelim)

  Çizimin köşesine yuvarlatma verilmiş hali.....
  Fillet komutunun parametrelerinden olan Polyline tek bir nesne durumunda olan çoklu çizgilere uygulanır,ve çizimin bütün köşelerine yuvarlatma verilir.Trim parametresi ise yuvarlatma yapılırken köşelerin kesişimi değişmeden iki nesne arasına yuvarlatma yapılır.

   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:14
 8. Explode:Tek bir nesneymi&#254; gibi hareket eden çoklu çizgileri patlatmaya ve parçalara ay&#253;rmaya yarayan komuttur..
  MODIFY ARAÇ ÇUBUĞU MODIFY MENÜSÜ KISA YOL TUŞU KOMUT SATIRI Explode X Explode


  Explode komutu basit ve fazla kullanılmayan bir komut gibi görünmesine rağmen komplex çizimlerde oldukça önemli bir komuttur.Bazı çizimlerde rectangle veya polygon gibi nesneleri kullanıp üzerinde kısmi silme veya seçme işlemi yapmak istediğimizde çizimin bütün elemanlarını silmek veya seçmek isteyecektir,bu gibi durumlarda explode komutunu kullanarak nesneleri parçalayabilir ve tek tek seçilir duruma getirebiliriz.
  Örnek olarak polygon ile bir ügen yada rectangle ile bir dikdörtgen çizin.Daha sonra çizmiş olduğunuz üçgeni veya dikdörtgeni erase komutunu kullanarak silmek isteyin.göreceksinizki erase yi tıklayıp nesne seçimi yapacağınızda nesnemizin tamamı seçili olacaktır ve herhangi bir silme işleminde çizimin tamamı silinecektir.Bu bileşikliği ortadan kaldırmak için explode komutunu tıklayıp parçalamak istediğimiz nesneleri seçmemiz yeterli olacaktır.Silme işlemini explode komutunu kullanıp nesneleri kopardıktan sonra denediğinizde artık bütün nesneler tek tek seçilir hale gelmiş olacakt&#253;r.

   

   

  HaNıM aGa - 05.12.2009 - 01:15
 9. Emeğine sağlık çok önemli bir ders konusunu daha bizlerle paylaşmışsın abim teşekkürler

   

   

  byHaktan - 05.12.2009 - 04:18Benzer Konular

 1. Word Biçimlendirme Araç Çubuğu
  Konuyu Açan: FreddyKrueger, Forum: Office Dersleri ve Destek.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 07.03.2012, 16:11
 2. Araç Çubuğu
  Konuyu Açan: Melisbaşak, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 13.08.2011, 13:28
 3. Autocad SOLİDS Araç Çubuğu
  Konuyu Açan: HaNıM aGa, Forum: AutoCAD.
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj : 13.02.2010, 18:11
 4. Autocad Dimension Araç Çubuğu
  Konuyu Açan: HaNıM aGa, Forum: AutoCAD.
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj : 04.01.2010, 03:17
 5. Araç Çubuğu Icon Set
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Grafik Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.11.2009, 10:13

copyright

Soru Cevap