Arapça Fiiller Nelerdir

 1. zaman açısından arapça fiiller - muzari fiil çekim tablosu - oluşum bakımından arapça fiiller

  FİİLLER(الأفعال)

  Belli bir zaman ya da durumdaki olaya delalet eden kelimelerdir

  ZAMAN AÇISINDAN FİİLLER

  Zaman açısından fiil mazi, muzari ve emir olmak üzere üçe ayrılır
  Mazi Fiil:

  Geçmiş zamandaki bir durum veya olaya delalet eden kelimedirÇekimi şu şekildedir;


  Mazi fiil çekim tablosu
  Çoğul
  İkil
  Tekil

  كَتَبُوا
  كَتَبَا
  كَتَبَ
  Müzekker III Şahıs
  كَتَبْنَ
  كَتَبَتَا
  كَتَبَتْ
  Müennes III Şahıs
  كَتَبْتُمْ
  كَتَبْتُمَا
  كَتَبْتَ
  Müzekker II Şahıs
  كَتَبْتُنَّ
  كَتَبْتُمَا
  كَتَبْتِ
  Müennes II Şahıs
  كَتَبْنَا
  كَتَبْنَا
  كَتَبْتُ
  I Şahıs
  Muzari Fiil

  Şimdiki ya da gelecek zamadaki bir duruma delalet eden fiildir (Türkçe’de geniş, zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman ile karşılanabilir)

  Muzari fiil, mazi fiilin başına muzarilik harflerinden birinin ( ا، ت، ي، ن ) dörtlü fiilde dammeli, diğerlerinde fethalı] olarak getirilmesiyle elde edilir
  Örneğin:
  Mazi fiil
  Muzari fiil
  اَكْرَمَ
  يِكْرِمُ
  سَمِعَ
  يَسْمَعُ
  اِسْتَعْلْمَ

  يَسْتَعْلَمُ

  Mazi fiil eğer üçlü ise birinci kök harfi sakin yapılır, ikinci kök harfi –sözlükte mazi fiili izleyen “u, a, i” harfleriyle gösterildiği şekilde; damme, fetha veya kesra olarak- harekelenir

  Örneğin:

  Mazi fiil

  Muzari fiil

  Mazi fiil

  Muzarideki harekesi

  كَتَبَ
  يَكْتُبُ

  كَتَبَ
  u
  فَتَحَ
  يَفْتَحُ

  فَتَحَ
  a
  جَلَسَ
  يَجْلِسُ

  جَلَسَ
  i

  Muzari fiil çekim tablosu
  Çoğul
  İkil
  Tekil

  يَكْتُبُونَ
  يَكْتُبَانِ
  يَكْتُبُ
  Müzekker III Şahıs
  يَكْتُبْنَ
  تَكْتُبَانِ
  تَكْتُبُ
  Müennes III Şahıs
  تَكْتُبُونَ
  تَكْتُبَانِ
  تَكْتُبُ
  Müzekker II Şahıs
  تَكْتُبْنَ
  تَكْتُبَانِ
  تَكْتُبِينَ
  Müennes II Şahıs
  نَكْتُبُ
  نَكْتُبُ
  اَكْتُبُ

  I Şahıs

  Mazi fiil, mezid ve başında eklenmiş bir ت harfi varsa, bu ت harfi olduğu gibi bırakılır

  Örneğin:
  Mazi fiil
  Muzari fiil
  تَعَلَّمَ
  يَتَعَلَّمُ
  تَخَرَّجَ
  يَتَخَرَّجُ

  3 Mazi fiil mezid ve başında eklenmiş bir hemze varsa, hemze atılır ve sondan bir önceki harf kesra ile harekelenir


  Örneğin:


  Mazi fiil
  Muzari fiil
  اَكْرَمَ
  يُكْرِمُ
  اَعْلَمَ
  يُعْلِمُ

  4 Muzari fiilin başına سَ veya سَوْفَ eklerinden biri gelirse fiil gelecek zaman anlamı kazanır


  Örneğin:
  Muzari
  Gelecek zaman ekleri
  Gelecek zaman fiili
  يَكْتُبُ
  سَ ، سَوْفَ
  سَيَكْتُبُ
  يَخْرُجُ
  سَ ، سَوْفَ
  سَيَخْرُجُ

  5 Muzari fiilin başına veya ekleri gelirse, fiil geçmiş zaman anlamı kazanır


  Örneğin:
  Muzari
  Geçmiş zaman ekleri
  Geçmiş zaman fiili
  يَكْتُبُ
  لَمْ ، لَمَّا
  لَمْ يَكْتُبْ ، لَمَّا يَكْتُبْ
  يَخْرُجُ
  لَمْ ، لَمَّا
  لَمْ يَخْرُجْ ، لَمَّا يَخْرُجْ

  OLUŞUM BAKIMINDAN FİİL İKİYE AYRILIR:

  a) Mücerred fiil: Sadece kök harflerinden oluşan fiildir
  b) Mezid fiil: Mücerred fiilin bir, iki, üç veya dört harf artırılmasıyla oluşmuş fiildir
  Üçlü mücerred fiil
  Muzari
  Mazi
  Muzari Kalıp
  Mazi Kalıp
  يَجْلِسُ
  جَلَسَ
  يَفْعِلُ
  فَعَلَ
  يَنْصُرُ
  نَصَرَ
  يَفْعُلُ
  فَعَلَ
  يَفْتَحُ
  فَتَحَ
  يَفْعَلُ
  فَعَلَ
  يَعْلَمُ
  عَلِمَ
  يَفْعَلُ
  فَعِلَ
  يَحْسَبُ
  حَسِبَ
  يَفْعَلُ
  فَعِلَ
  يَكْرُمُ
  كَرُمَ
  يَفْعُلُ
  فَعُلَ


  Dörtlü mezid
  Mastar
  Muzari
  Mazi
  تَفْعِيل
  يُفَعِّلُ
  فَعَّلَ
  اِفْعَال
  يَفْعِلُ
  اَفْعَلَ
  مُفَاعَلَة ، فِعَال
  يُفَاعِلُ
  فَاعَلَ


  Beşli mezid
  Mastar
  Muzari
  Mazi
  تَفَعَّل
  يَتَفَعَّلُ
  تَفَعَّلَ
  اِفْتِعَال
  يَفْتَعِلُ
  اِفْتَعَلَ
  اِنْفِعَال
  يَنْفَعِلُ
  اِنْفَعَلَ
  تَفَاعُل
  يَتَفَاعَلُ
  تَفَاعَلَ
  اِفْعِلاَل
  يَفْعَلُّ
  اِفْعَلَّ


  Altılı mezid
  Mastar
  Muzari
  Mazi
  اِسْتِفْعَال
  يَسْتَفْعِلُ

  اِسْتَفْعَلَ

  Mücerred fiile bazı harflerin ilave edilmesiyle fiil yeni bir anlam kazanır, fakat her fiil istenilen mezid fiil kalıbına sokulamaz, sadece Arapların kullandığı kalıp kullanılabilir Hangi kalıpların kullanıldığını tespit için sözlüğe başvurulmalıdır.

  Mezid fiillerin mücerred fiile kazandırdığı başlıca anlamlar şunlardır:


  1 اَفْعَلَ ve فَعَّلَ : geçişlilik
  2 فَاعَلَ ve تَفَََاعَلَ : işdeşlik
  3 اِفْتَعَلَ ، اِنْفَعَلَ ve تَفَعَّلَ : dönüşlülük
  4 اِفْعَلَّ : bir sıfat ile nitelenme: اِصْفَرَّ

  5 اِسْتَفْعَلَ : isteme: اِسْتَغْفَرَ

  Nesne alıp almaması açısından fiil, “lazım” ve “müteaddi” olarak ikiye ayrılır

  Lazım fiil (Geçişsiz fiil): Mef’ule ihtiyaç duymayan fiildir
  Müteaddi (Geçişli fiil): Mef’ul bih sarih olmadan tam bir anlam ifade etmeyen fiildir

  Fiil mizaç, şekil, renk, kusur, temizlik, pislik, doluluk ya da boşluğa işaret ediyorsa lazim fiildir
  Şu kalıplardaki fiiller daima lazım fiildir: فَعُلَ ، اِفْعَلَّ ، اِنْفَعَلَ ، اِفْعَالَّ
  Şu kalıplardaki fiiller genellikle lazım fiildir: تَفَعَّلَ ، تَفََاعَلَ ، اِفْتَعَلَ

  Şu kalıplar genellikle müteaddidir: فَعَّلَ ، اَفْعَلَ ، فَاعَلَ ، اِسْتَفْعَلَ

  Mücerret üçlü fiillerin mastarları seamidir, sözlüklere başvurulmak suretiyle öğrenilir; bununla birlikte şu genellemeler söz konusudur:

  1 فِعَالَة bir meslek veya zenaata işaret eder Örneğin: زَرَعَ – زِرَاعَة
  2 فَعَلاَن bir harekete işaret eder Örneğin: هَاجَ – هَيَجَان
  3 فُعْلَة renge işaret eder Örneğin: خَضِرَ – خُضْرَة
  4 فُعَال rahatsızlık veya hastalığa işaret eder Örneğin: سَعَلَ – سُعَال
  5 فُعَال ve فَعِيل sese işaret eder Örneğin: نَبَحَ – نُبَاح ، زَأَرَ-زَئِير
  6 فَعِيل yolculuk ve seyre işaret eder Örneğin: رَحَلَ- رَحِيل
  7 فَعُلَ kalıbının mastarı فُعُولْة، فَعَالَة ، فَعَل Örneğin: سَهُلَ – سُهُولَة
  8 فَعَلَ kalıbındaki lazım fiilin mastarı فُعُول dür Örneğin: جَلَسَ – جُلُوس

  9 فَعَلَ veفَعِلَ kalıbındaki müteaddi fiilin mastarı: فَعْل

  Mimli Mastar: Kök harflerinin başına م harfi eklenerek yapılan mastardır

  Mimli mastar مَفْعَل kalıbındadır; kök harflerinden sonuncusu illet harfi ise mastar, مَفْعِل kalıbındadır
  Mezid fiilde, fiilin ismi meful kalıbında gelir Mimli mastarın sonuna ة eklenebilir

  EMİR

  Muzari fiilden elde edilir:

  Üçlü fiilde, baştaki muzarilik harfi atılır, yerine hemze getirilir Muzari fiildeki kök harfinin harekesi

  Damme ise; ilave edilen hemzenin harekesi damme olur
  Örneğin: يَنْصُرُ – اُنْصُرْ
  Fetha veya kesra ise, ilave hemzenin harekesi kesra olur
  Örneğin: يَعْلَمُ – اِعْلَمْ ، يَجْلِسُ – اِجْلِسْ

  Emir fiil
  Çoğul
  İkil
  Tekil

  اُكْتُبُوا
  اُكْتُبَا
  اُكْتُبْ
  Müzekker
  اُكْتُبْنَ
  اُكْتُبَا
  اُكْتُبِي
  Müennes


  Mastarlara göre emir kipleri
  Emir
  Mastar
  Emir Kalıp
  Mastar Kalıp
  اَكْرِمْ
  اَكْرَمَ
  اَفْعِلْ
  اَفْعَلَ
  كَلِّمْ
  كَلَّمَ
  فَعِّلْ
  فَعَّلَ
  قَاتِلْ
  قَاتَلَ
  فَاعِلْ
  فَاعَلَ
  اِشْتَرِكْ
  اِشْتَرَكَ
  اِفْتَعِلْ
  اِفْتَعَلَ
  اِسْتَغْفِرْ
  اِسْتَغْفَرَ
  اِسْتَفْعِلْ

  اِسْتَفْعَلَ

  İSMİ MERRA: Ait olduğu fiilin bir kere oluşunu gösteren isimdir

  Üçlü fiilden فَعْلَة kalıbından gelir Örneğin: ضَرَبَ – ضَرْبَة
  Mezid fiilden mastarının sonuna eklenen ة ile gelir: Örneğin: اِنْتَلَقَ – اِنْتِلاَقَة

  alıntı


  Arapça Fiil Çekimleri

   

   

  BiR-DOST - 30.11.2011 - 15:08Benzer Konular

 1. Mısır Arapçasında Fiiller ve Düzenli Fiiller
  Konuyu Açan: DeRDeST, Forum: Arapça.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.12.2013, 20:25
 2. Arapça Görüntülü Eğitim Seti (Arapça)
  Konuyu Açan: jickata, Forum: Arapça.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.02.2011, 07:54
 3. Arapça Gramer Kelime Anlamları - Arapça Gramer Terimleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Arapça.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 28.10.2010, 15:08
 4. Ceza Kurbanı Kesilmesini Gerektiren Fiiller Nelerdir
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.01.2010, 14:38
 5. Arapça Eğitimi - Arapça Dersleri
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Arapça.
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj : 13.07.2009, 09:49

copyright

Soru Cevap