Aöf Kamu Yönetimi Tüm Dersleri

 1. Açıköğretim Türkiye Ekonomisi Dersi Konuları - Maliye Politikası Üniteleri - İnsan Kaynakları Üniteleri - Siyaset Bilimi Üniteleri - Türk Dili Dersinin Üniteleri - Örgütsel Davranış Üniteleri - Yerel Yönetimler Dersinin Üniteleri

  Açıköğretim Türkiye Ekonomisi Dersi Konuları :

  Ünite 1 - Türkiye Ekonomisinin Özellikleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri
  Ünite 2 - Ulusal Gelirin Gelişimi ve Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi
  Ünite 3 - Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk-Yolsuzluk İlişkisi
  Ünite 4 - Kamu Maliyesinde Gelişmeler
  Ünite 5 - İç ve Dış Devlet Borçları
  Ünite 6 - Tarım Sektöründe Gelişmeler
  Ünite 7 - Sanayi Sektöründe Gelişmeler
  Ünite 8 - Hizmetler Sektöründe Gelişmeler
  Ünite 9 - Fiyatlar Genel Seviyesinde Gelişmeler - Enflasyonda Hızlı Düşme
  Ünite 10 - Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstikrar Politikaları ve Küresel Ekonomik Kriz
  Ünite 11 - Türkiye'de Para ve Banka
  Ünite 12 - Ödemeler Dengesi Politikası ve Ödemeler Dengesinde Gelişmeler
  Ünite 13 - Döviz Rejimi ve Döviz Kuru Politikası
  Ünite 14 - Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Yatırımlardaki Gelişmeler

  Maliye Politikası Üniteleri

  Ünite 01 - Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
  Ünite 02 - Maliye Politikasına İlişkin Bazı Tanımlamalar
  Ünite 03 - Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası
  Ünite 04 - Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
  Ünite 05 - Toplam Talep-Toplam Arz Modeli ve Para ve Maliye Politikaları
  Ünite 06 - İradi Politikalar Karşısında Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
  Ünite 07 - Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  Ünite 08 - Durgunlukla Mücadele Maliye Politikası
  Ünite 09 - Stagflasyon ve Maliye Politikası
  Ünite 10 - Bütçe Açığı Sorunu
  Ünite 11 - Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve İzlenen Politikalar
  Ünite 12 - Maliye Politikası ve Ekonomik Büyüme
  Ünite 13 - Maliye Politikası ve Ekonomik Kalkınma
  Ünite 14 - Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Ekonomik Kalkınma
  Ünite 15 - Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu
  Ünite 16 - Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı
  Ünite 17 - Maliye Politikası ve Çevre Sorunları
  Ünite 18 - Maliye Politikası ve Sektörel Yapı
  Ünite 19 - Maliye Politikası ve Bölgesel Ekonomik Yapı
  Ünite 20 - Maliye Politikası ve Mali Tevzin

  İnsan Kaynakları Üniteleri:

  Ünite 1 - İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
  Ünite 2 - İş Analizleri
  Ünite 3 - İnsan Kaynakları Planlaması
  Ünite 4 - Personel Bulma ve Seçme
  Ünite 5 - Oryantasyon
  Ünite 6 - Eğitim
  Ünite 7 - Kariyer Yönetimi
  Ünite 8 - Performans Değerleme
  Ünite 9 - Ücret Yönetimi
  Ünite 10 - İş Değer
  Ünite 12 - İş gören Sağlığı ve İş Güvenliği
  Ünite 13 - Çalışma İlişkileri
  Ünite 14 - İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

  Siyaset Bilimi Üniteleri:

  Ünite 01 - Siyaset Bilimi Nedir?
  Ünite 02 - Siyasal Yaşamın Etkenleri
  Ünite 03 - Siyasal Yaşam İçinde Bireyin Yeri
  Ünite 04 - Siyasal Yaşam İçinde Küçük Grupların Yeri
  Ünite 05 - Siyasal Yaşam İçinde Toplumsal Sınıflar
  Ünite 06 - Toplum ve Siyasal Yaşam
  Ünite 07 - Siyasi Güç Olarak Siyasal Partiler
  Ünite 08 - Siyasi Güç Olarak Baskı Grupları
  Ünite 09 - Siyasi Güç Olarak Seçkinler
  Ünite 10 - Siyasal Çatışmada Araçlar
  Ünite 11 - Din ve Siyasal Araçlar
  Ünite 12 - Çağdaş İdeolojiler
  Ünite 13 - Siyasal Değişme ve Devrim
  Ünite 14 - Kamuoyu- Propaganda ve Siyasal Katılma
  Ünite 15 - Çoğulcu Siyasal Sistemler

  Türk Dili Dersinin Üniteleri:

  Ünite 1 - Dil
  Ünite 2 - Türk Dili
  Ünite 3 - Türkçenin Zenginliği ve Sözvarlığının Gücü
  Ünite 4 - Anlatım Birimleri-I: Sözcükler
  Ünite 5 - Anlatım Birimleri-II: Cümleler
  Ünite 6 - Yazım Kuralları
  Ünite 7 - Noktalama İşaretleri
  Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları-I: (Sözcük Yanlışları)
  Ünite 9 - Anlatım Bozuklukları-II: (Cümle Yanlışları)
  Ünite 10 - Anlayarak Okuma
  Ünite 11 - Yazılı Anlatım Bilgileri
  Ünite 12 - Anlatı Türleri-I
  Ünite 13 - Anlatı Türleri-II
  Ünite 14 - Anlatı Türleri-III
  Ünite 15 - Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama
  Ünite 16 - Sözlü Anlatım - Konuşma

  Örgütsel Davranış Üniteleri:

  Ünite 01 - Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem
  Ünite 02 - Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar
  Ünite 03 - Örgüt İçinde Birey ve Kişilik
  Ünite 04 - Duygular, Değerler Tutumlar ve İş Tatmini
  Ünite 05 - Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık
  Ünite 06 - Örgüt Kültürü
  Ünite 07 - Örgütlerde Gruplar ve Takımlar
  Ünite 08 - Örgütlerde Liderlik ve Kuramlar
  Ünite 09 - Örgütlerde Çatışma
  Ünite 10 - Örgütsel Stres ve Yönetimi
  Ünite 11 - Örgütsel Değişme ve Gelişme
  Ünite 12 - Örgütlerde Etik Davranışlar ve Yönetimi
  Ünite 13 - Örgütlerde Güç ve Politika
  Ünite 14 - İş Dizaynı ve Yaklaşımlar
  Ünite 15 - İş İlişkileri, Kariyer ve Toplumsallaşma Sürecinde Kariyerin Önemi

  Yerel Yönetimler Dersinin Üniteleri:

  Ünite 01 - Yerel Yönetimler
  Ünite 02 - Yerel Yönetimler Neden Vardır?
  Ünite 03 - Yönetimlerarası Mali İlişkiler
  Ünite 04 - Yönetimlerarası Hizmet Bölüşümü
  Ünite 05 - Yönetimlerarası Gelir Bölüşümü
  Ünite 06 - Yerel Yönetimlerin Finansman Kaynakları
  Ünite 07 - Üniter Devletlerde Yerel Yönetimler
  Ünite 08 - Federal Devletlerde Yerel Yönetimler
  Ünite 09 - Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler
  Ünite 10 - Türkiye’de Yerel Yönetimler
  Ünite 11 - Belediyeler
  Ünite 12 - İl Özel İdareleri
  Ünite 13 - Köyler
  Ünite 14 - Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 17.05.2012 - 14:39
 2.  

   

  umut çakmak - 17.05.2012 - 15:34Benzer Konular

 1. Kamu Yönetimi Dersleri
  Konuyu Açan: tuğba atay, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.01.2013, 23:33
 2. Kamu Yönetimi 4.Sınıf Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 21.05.2012, 23:59
 3. Yürütme - AÖF Kamu Yönetimi Dersleri
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.04.2012, 18:21
 4. Yasama - AÖF Kamu Yönetimi Dersleri
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.04.2012, 18:07
 5. Aöf Kamu Yönetimi Dersleri
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 23.09.2010, 16:43

copyright

Soru Cevap