İktisata Giriş Soru ve Cevaplar

 1. aöf uluslararası ilişkiler dersleri iktisata giriş dersi soru ve cevapları - mikro iktisattan makro iktisata geçiş

  1.Dünyada ''büyük bunalım'' dönemi olarak adlandırılan dönem hangi yılları kapsamaktadır?
  1930'lu yılları kapsar

  2.Keynes'e göre üretim ve istihdamı belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  Toplam talep

  3.Aşağıdakilerden hangisi büyük bunalım döneminde yaşanan iktisadi olgulardan biri değildir?
  Enflasyon oranının aşırı boyutlara ulşaması

  4.Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına girmektedir?
  Enflasyon oranı

  5.Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Konjonktürel işsizlik

  6.Gayri safi milli hasılanın büyük bölümü tarımsal üretime dayalı olan ülkerlerde en çok rastlanılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Mevsimlik işsizlik

  7.Ekonomi üzerinde olumsuz etkisi en az olan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Friksiyonel işsizlik

  8.Ekonominin tüm sektörleriyle toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?
  Yapısal işsizlik

  9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi enflasyonu en iyi şekilde tanımlar?
  Ekonomideki tüm fiyatlarda görülen genel ve sürekli artış

  10. Fiyat indeksi
  Yıllar (1995=100)
  1995 100
  1996 180
  1997 350
  1998 600
  1999 1030

  Yukarıdaki tabloda 1995-1999 yıllarına ait Türkiye'deki fiyat indeksi değerleri verilmiştir.Bu tabloya göre paranın değerleri verilmiştir.Bu tabloya göre paranın değerindeki değişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Sürekli azalmıştır

  11.(şekilli bir soru çizemedim)şekle göre üretim imkanları eğrileri üzerinde A noktası üretim yapan bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artığı varsayılırsa hangi noktaya geçmesi beklenir?
  F

  12.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme kavramını en doğru şekilde tanımlar?
  Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış

  13.(grafikli bir soru)yukarıdaki grafik uzun dönem büyüme eğilimi etrafındaki konjonktür hareketlerini göstermektedir.Buna göre ekonomi de hangi zaman dilimlerinde ekonomik canlanma söz konusudur?
  I, ve III

  14.Devletin topladığı vergiler ve yaptığı harcamalarla ilgili politikası aşağıdakilerden hangisidir?
  Maliye politikası

  15.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları içinde yer almaz?
  Para arzındaki artış oranı

  16.Aşağıdakilerden hangisi konjonktür dönemlerinden biri değildir?
  Çöküş

  17.Keynes'in 1930'larda gündeme getirdiği temel görüş üretimdeki ve istihdamdaki dalgalanmaları istikrara kavuşturabilmek için kullanılmasını öngördüğü politika hangisidir?
  Maliye politikası

  18.Keynes'e göre ekonomiyi durgunluktan çıkarma için devlet harcamaları ve vergilerde ne yönde bir değişiklik yapılmalıdır?
  Harcamalarını arttırmalı, vergilerini azaltmalıdır.

  19.Devletin toplam talebi arttırmak yerine üretimi arttırmaya yönelik uyguladığı politikalara ne ad verilir?
  Arz yönlü politikalar

  20.Arz yönlü politikaların üzerinde durduğu konulardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Vergi sistemi
  21.Merkez Bankası'nın ekonomideki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla aldığı önlemlere ne ad verilir?
  Para politikası

  22.Ekonomide her sektör tarafından elde edilen geliri ve yapılan harcamaları aşağıdaki diyagramlardan hangisi göstermektedir?
  Devresel akım diyagramı

  23.Devletin mal, hizmet veya işgücü karşılığı olmaksızın hane halklarına yaptığı ödemelere ne ad verilir?
  Transfer ödemeleri

  24.Klasık modeller ekonomide uzun süreli bir işsizliğin olmayacağıgörüşünü savunurlar.Bu görüşlerin temelinde yatan temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
  Ücretlerin azalma ya da artma yönünde tam esnek olması

  25.Bir üretim kolunda istihdam edilenlerden bir kısmı üretim faaliyetlerinden çekildiği halde üretim düşmüyorsa bu sektörde geçerli olan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
  Gizli işsizlik

  26.Aşağıdakilerden hangisi devletin temel ekonomik görevleri arasında sayılamaz?
  Nüfus artış hızının düşürülmes

  i27.Klasık modellere göre istihdamın temel belirleyicileri aşağıdakilerden hangisidir?
  Fiyatlar ve üreticiler

  28.Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın konularından biri değildir?
  Büyüme hızı
  29.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası aracı değildir?
  Para arzı

  30.Aşağıdakilerden hangisi para politikası aracı değildir?
  Transfer ödemeleri

  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 21.02.2012 - 20:41Benzer Konular

 1. İktisata Giriş Soru ve Cevapları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.03.2011, 01:47
 2. İktisata Giriş Dersi Sınav Soru 3
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.03.2011, 23:37
 3. İktisata Giriş Dersi Sınav Soru 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.03.2011, 23:23
 4. İktisata Giriş Dersi Sınav Soru 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.03.2011, 23:10
 5. İktisata Giriş Dersi Sınav Soru ve Cevapları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.03.2011, 23:00

copyright

Soru Cevap