Sermaye Piyasası Testi 3

 1. açık öğretim sermaye piyasası test soruları ve cevapları - 4.sınıf sermaye piyasası sınav soruları

  1 Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek, bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına
  Hazine Müsteşarlığına
  Rekabet Kuruluna
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna
  Sermaye Piyasa Kuruluna doğru

  2 Aşağıdakilerden hangisi Devamlı Piyasa kavramının en temel göstergesidir?

  İşlemlerin fiziki altyapısı belirlenmiş mekânlarda yapılması
  Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesi doğru
  Kuruldukları ülkede faaliyette bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü borsa olması
  Menkul kıymetlerle ilgili alış ve satış emirlerinin yüksek hacimli olması
  Menkul kıymetlerin fiyat değişimlerini incelemek üzere göstergeler hazırlanması

  3 Katılım belgeleri önceden belirlenmiş kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmiş fona ne ad verilir?

  Endeks fonlar
  Grup fonu
  Likit varlık fonları
  Tahvil ve bono fonu
  Özel fonlar doğru

  4 Bankalar Kanunu'na göre, ticari bankaların yönetim kurulu üye sayısı en az kaç kişi olmalıdır?

  3
  5 doğru
  6
  4
  7

  5 Aşağıdakilerden hangisi kamunun aydınlatılmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

  Ortaklığın sermaye yapısında değişiklik olması
  Ortaklık yönetim kurulunda pazarlama politikaları ile ilgili yeni kararlar alınması doğru
  Ortaklığın mali yapısının değişmesi
  Duran varlık alınması ya da satılması
  İştirakler ve iş ortaklıklarında değişiklik olması

  6 Bir tahvilin nominal faiz oranı %25 ve enflasyon oranı %20 ise, reel faiz yüzde kaç olur?

  4 doğru
  3
  5
  2
  6

  7 Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi, yatırımcı açısından diğerlerine göre daha az risklidir?

  Hamiline yazılı hisse senedi
  Adi hisse senedi
  Nama yazılı hisse senedi
  Tahvil doğru
  İmtiyazlı hisse senedi

  8 Vadeli sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Teminat sistemi yoktur
  İkincil piyasası vardır doğru
  Tezgâhüstü piyasalarda işlem görür
  Geleceğe yöneliktir
  Takas odası yoktur

  9 Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulun'nda yer alan daire başkanlıklarından biri değildir?

  Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
  Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
  Bireysel Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı doğru
  Denetleme Dairesi Başkanlığı

  10 Yatırımcının, aracı kuruma belirli bir fiyattan verdiği satın alma ya da satma emrine ne ad verilir?

  Müşteri emri
  Sınırlı emir doğru
  Zamanla sınırlı emir
  Piyasa emri
  Borsa emri

  11 Kapalı sonlu yatırım ortaklığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Satış fiyatı, ortaklığın net aktif değerine bağlı olarak belirlenir doğru
  Hisse senetleri çoğunlukla borsada alınıp satılır
  Hisse senetlerinin fiyatı ortaklığın riskine bağlı olarak değişir
  Yatırım ortaklığı hisse senetlerini geri alamazlar
  Hisse senetlerinin fiyatı ortaklığın kazancına bağlı olarak değişir

  12 Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yaptığı işlemlerden biri değildir?

  Borsayla ilgili işlemler doğru
  Kredi kurumları ile ilgili işlemler
  Açık piyasa işlemleri
  Hazine ile ilgili işlemler
  Altın ve dövizle ilgili işlemler

  13 Türkiye'de, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

  1999
  2000
  1998
  2002
  2001 doğru

  14 İMKB Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası'nda emirler, en fazla kaç iş günü valörlü olarak verilebilir?

  90 doğru
  30
  15
  60
  3


  15 Reel faiz oranı % 8 ve beklenen enflasyon oranı % 5 ise, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin nominal faiz oranı yüzde kaç olur?

  9
  10
  7
  3
  13 doğru

  16 Aşağıdakilerden hangisi, bankaların likidite risklerini azaltmak için yapmaları gereken işlemlerden biri değildir?

  Yeni yatırımlar yapmak doğru
  Eldeki varlıkları karşılık göstererek,Merkez Bankası veya yatırım bankalarından borçlanmak
  Özsermayeyi arttırmak
  Yeni tasarrufları çekmek
  Sahip olduğu bazı varlıkları satmak

  17 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli kalkınma bankalarından biridir?

  Türkiye İş Bankası
  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası doğru
  Eximbank
  Türkiye Kalkınma Bankası
  Türkiye Dış Ticaret Bankası

  18 Aşağıdakilerden hangisi özel finans kurumlarının fon toplama faaliyetlerinde kullandıkları hesaplardan biridir?

  Vadeli tevdiat hesabı
  Kâr zarar ortaklığı belgesi
  Kâr-zarar ortaklığı yatırımı
  Bireysel finansman desteği
  Katılma hesabı doğru

  19 Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmada yararlanılan kantitatif bilgiler arasında yer almaz?
  Gelir tablosu
  Proforma tablolar
  Şirketin üretim hattına yeni bir ürün eklemesi doğru
  Bilanço
  Nakit bütçesi


  20 Para piyasasının en önemli kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

  Finansal kiralama şirketleri
  Sigorta şirketleri
  Factoring Şirketleri
  Ticari bankalar doğru
  Yatırım bankaları

  21 Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası alanındaki mesleki faaliyetlerden biri değildir?

  İnceleme yapma doğru
  Araştırma yapma
  İzleme
  Kayıt tutma
  Denetleme

  22 Borsanın kapatılmasını gerektiren olumsuz durumlar olması halinde, İMKB'nin bir aydan daha uzun süre geçici olarak kapatılması yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

  Cumhurbaşkanı'na
  Sermaye Piyasası Kurulu'na
  Borsa Yönetim Kurulu'na
  Bakanlar Kurulu'na doğru
  Borsa Başkanı'na

  23 Aşağıdakilerden hangisi Reeskont kaynaklı krediyi ifade eder?

  Merkez bankasınca ticari banka müşterisine açılan kredidir
  Ticaret bankasının müşteriden aldığı ticari senet üzerine açtığı kredidir
  Merkez bankasının reeskonta kabul ettiği ticari senet üzerine açtığı kredidir
  Merkez bankasının, ticari bankalara ticari senetler karşılığında açtığı kredidir doğru
  Merkez bankasına açılan kredidir

  24 Aşağıdakilerden hangisi, sigortacılıkta rizikoya iştirak payını ifade eder?

  Avans
  Koasürans
  Sigorta
  Prim-doğru
  Reasürans


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 11.03.2011 - 21:49Benzer Konular

 1. Sermaye Piyasası Kurulu
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Para Ve Yatırım.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 15.07.2011, 21:01
 2. Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Para Ve Yatırım.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 21.05.2011, 13:37
 3. Sermaye Piyasası Testi 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.03.2011, 21:41
 4. Sermaye Piyasası Testi 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.03.2011, 21:34
 5. sermaye piyasası
  Konuyu Açan: tkarzu, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 30.10.2010, 09:25

copyright

Soru Cevap